www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - www.refdag.nl - 1 april 2004
 

Genezingsdiensten Zijlstra trekken steeds meer refo’s 

Kerkredactie 

APELDOORN - De evangelisatie- en genezingsdiensten van evangelist Jan Zijlstra trekken steeds meer mensen uit reformatorische kerken. Zij reageren echter zeer verdeeld op deze diensten. 

Zijlstra, van Stichting De Levensstroom Gemeente in Leiderdorp, houdt in het hele land „reddings- en genezingscampagnes”. Vast onderdeel in elke dienst is de handoplegging van zieken. Op deze avonden zouden er tal van genezingen plaatshebben, volgens het blad De Levensstroom. Uit christelijke kring komen echter uiteenlopende reacties op de gebeurtenissen tijdens de diensten. Prof. dr. W. J. Ouweneel constateert bijzondere genezingen, terwijl M. C. van Hoeven van stichting De Keursteen grote vragen heeft bij de controleerbaarheid ervan. Dr. M. J. Paul, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), stelt de vraag of de reformatorische kerken het element van gebedsgenezing niet te veel hebben laten liggen.

„Je kunt het niet meer tegenhouden” 

Prof. dr. W. J. Ouweneel heeft de diensten van Zijlstra als „heel positief” ervaren. Hij heeft er acht bezocht. Wonderbaarlijke genezingen zegt hij te hebben meegemaakt. 

Zijlstra legt de nadruk op het Woord en de Persoon van Jezus, vindt Ouweneel, die recent een boek over gebedsgenezing schreef en onder de indruk is van de Nigeriaanse gebedsgenezer ”profeet T. B. Joshua”. „Goed, zijn prediking beperkt zich vooral tot genezingsverhalen, maar ze heeft ook het karakter van evangelisatieboodschap. Ik weet van heel wonderbaarlijke genezingen, zoals een vrouw uit Dokkum die tot de Vergadering van Gelovigen behoort. Zij had een ernstige darmziekte en is spontaan genezen.” Zijlstra trekt mensen uit alle kerken: reformatorischen, rooms-katholieken en vrijgemaakten, zegt Ouweneel. „Je houdt mensen niet meer tegen. Billy Graham heeft eens gezegd: als één procent werkelijk bekeerd wordt, dan ben ik al blij. Laten we alles maar aan de Heere God overlaten.” 

 

„Gebedsgenezing is appèl op de kerken” 

Gebedsgenezing is een appèl op de kerken, vindt dr. M. J. Paul. „Hoe komt het dat kerken iets hebben laten liggen wat eeuwen lang werd beoefend?” 

Dr. Paul, die een boek over ziekenzalving schreef, krijgt veel vragen over de bediening van Jan Zijlstra. „Je kunt je vragen hebben bij sommige uitspraken die hij doet en of zijn diensten niet te veel show zijn, maar het gaat mij om de kern van de zaak: de gave van de genezingen. Waarom is die gave wel in de Vroege Kerk gemeengoed geweest en de eeuwen daarna, maar nu niet meer?”

Dr. Paul zou voorzichtiger zijn dan Zijlstra, maar ook deze erkent dat mensen soms niet worden genezen. „Er vinden onmiskenbaar genezingen plaats. Zijlstra laat ook artsen toe in zijn team. Dat vind ik een sterk punt.

De vele getuigenissen van genezen mensen kun je niet zo maar wegschuiven. Ik ben er echt niet voor dat zo veel mensen zonder overleg met hun eigen gemeente naar zijn diensten gaan. Je krijgt dan verwijdering van de eigen gemeente. Wat hij doet, zou juist een plaats moeten hebben in de pastorale setting van de eigen gemeente. Waarom bidden we niet meer voor elkaar, ook om de gave van de genezingen te krijgen? Ik ben er diep van overtuigd dat God deze charismata wil geven als het nodig is.” 

„Reuma? Kom naar voren!” 

Genezingsdiensten Jan Zijlstra trekken mensen uit alle kerken 

K. van der Zwaag 

„Heb je pijn in je wervels? Of longkanker? Kom naar voren.” Evangelist Jan Zijlstra legt „in de naam van Jezus” de handen op. Zijlstra noemt zich geen gebedsgenezer maar evangelist. Hij gelooft in de kracht van het gebed. „Zou het niet belangrijk zijn om door de week naar gebedsdiensten te gaan, net zo lang tot er een doorbraak komt?” 

”Ga richting Jezus, ga richting het wonder” staat er op een groot spandoek op het podium van sporthal Genderbeemd in Eindhoven. Opwekkingsliederen met gospelrock vormen de intro. De zaal loopt langzaam vol. Opvallend veel jongeren. Mensen in een rolstoel worden binnengereden. De dienst begint, of beter gezegd: de driedaagse „reddings- en genezingscampagne”, ditmaal in Eindhoven. De bijeenkomsten van Jan Zijlstra trekken duizenden bezoekers. Kerkelijk en onkerkelijk. In zijn gemeente ”De Levensstroom” in Leiderdorp wordt iedere eerste zondag van de maand een zogenaamde grote reddings- en genezingsdienst gehouden. Zijn blad met de gelijknamige titel verhaalt van tal van wonderen. Er zijn ook video’s te bestellen waarop mensen zijn te zien die genezen zijn van de meest ernstige ziekten. Blinden, doven, mensen met kanker in de terminale fase die door de artsen zijn opgegeven, ze lopen opgewekt rond en vertellen tijdens de diensten hun verhaal. 

De sportzaal in Eindhoven is helemaal gevuld als Zijlstra het woord neemt. Hij weet de bezoekers te boeien. „God gaat bijzondere dingen doen. Ik weet niet hoe het precies gaat, maar Hij weet het. We geloven dat God mensen gaat aanraken. Dan wordt God tastbaar en zichtbaar. En God wíl het doen. We krijgen hier drie fantastische dagen.” Prof. dr. W. J. Ouweneel, die een boek over gebedsgenezing schreef, wordt verwelkomd. „Een vriend van me.” Zijlstra kreeg vorige week via stichting De Keursteen de wind van voren in een kritisch artikel in het Algemeen Dagblad. Keursteen-voorzitter M. C. van Hoeven vindt dat bij deze „genezingsshows” moet worden ingegrepen. Onlangs diende de Inspectie voor de Gezondheidszorg een aanklacht in tegen genezend medium Jomanda omdat zij tegen actrice Sylvia Millecam, die in 2001 overleed, zou hebben gezegd dat deze geen borstkanker had. Zo ver gaat Zijlstra niet, want hij verwijst wel naar artsen. Of ik tegen kritiek kan? zo vraagt hij in Eindhoven, verwijzend naar het artikel in het AD. „Ik heb olie op mijn schouders, de olie van de Heilige Geest.” Instemmend geklap klinkt op. 

We gaan nu iets doen waar journalisten heel gevoelig voor zijn, zegt Zijlstra: offeren. Geld mag niet het motief van de bijeenkomsten zijn, zegt hij, maar de kosten moeten er uit. „Geef royaal, dat is koninklijk. Wilt u een kwitantie? Met een envelop is het mogelijk dat deze wordt toegestuurd. Ook kunt u een machtiging uitschrijven.” Dit alles vooral om de kosten van de campagne te dekken. Maar de mensen mogen ook helpen met de financiering van een nieuw kerkgebouw, dat volgend jaar klaar moet zijn en dat 6 miljoen euro kost. Het EO-blad Visie meldde vorige week dat de bouw in Leiderdorp vertraagd is. De grond is bouwrijp, het ontwerp is klaar, maar „er zijn nog enkele obstakeltjes”, zegt Zijlstra. Evenals op de beschikbare video verhaalt Zijlstra in de sporthal van heel wat genezingen. „Ik zie veel mensen die de kracht van Jezus hebben ervaren.” Bijvoorbeeld Rinie. „God bevrijddde hem van de drugs. Zijn vrouw was verlamd. En God genas haar.” Een ander voorbeeld: een alcoholist die dagelijks een krat bier, twee flessen wijn en een fles jenever dronk. „Hij werd bevrijd, in één seconde.” 

Eén filiaal 
Zijlstra, die hervomde wortels heeft maar later via de Maranatha-beweging in charismatische kring terechtkwam, legt de nadruk op de geestelijke verbondenheid, die over alle kerkmuren heen gaat. „We zijn door het bloed van Jezus gereinigd. Laten we niet steeds bezig zijn met wat ons verdeelt”, zegt hij. „Het maakt niet uit hoe u over God denkt, want ik weet hoe God over ons denkt. Zijn gedachten over u zijn gedachten van vrede. Wat maakt het uit welke achtergrond wij hebben? Dank God dat de tijd voorbij is van de hokjesgeest, van: zo en zo moet het zijn. God heeft één firma, maar kent verschillende filialen. Ik ben toevallig van het pinkster-charismatische filiaal.” De Bijbel leert dat we richting Jezus moeten gaan, vertelt Zijlstra. „Ik ben geen gebedsgenezer. Ik heb nog nooit iemand genezen, wel mijn handen opgelegd in de naam van Jezus. Hij is de genezer. Hij is vol van kracht om mensen te genezen. De melaatse ging naar Jezus, in de goede houding: hij viel voor Hem neer. Wanneer hebt u een melaatse aangeraakt?” zo vraagt Zijlstra met een bewogen stem. „U hoeft mij niet te zien, als u Jezus maar ziet.” 

Hij somt een kleine twintig genezingen op. „Neem die 80-jarige man uit Bussum. Zijn been moest eraf. Hij nam van iedereen in de kerk afscheid. „Wat?” zei iemand, „je been eraf? Je moet naar Leiderdorp.” Zo kwam hij in de dienst. Ik werd bij hem bepaald, en God genas hem. Hij liep te rennen door de zaal. Zijn been zit er nog steeds aan.” Applaus klinkt. Hoe komt het toch dat er zo weinig mensen naar gebedsdiensten komen? vraagt Zijlstra. „Dat is de zwakte van het christendom. Ons land zou er anders uitzien als we meer gingen bidden.” Hoe luider hij bepaalde zinnen uitspreekt, des te enthousiaster het applaus. Als Zijlstra genezingsverhalen vertelt, wordt het stil in de zaal. Soms fluistert hij en dan roept hij het luid uit, indringend. 

„Kom tot Jezus” 
De dienst heeft vooral ook een evangelisatiekarakter, zo blijkt. „Steek je handen op om tot Jezus te komen. Dit is het belangrijkste moment in je bestaan: dat Jezus in je leven komt.” Enkele tientallen mensen komen naar het podium. De muziek zwelt aan. „Richt u nu op Jezus en vrees niet meer”, klinkt het lied. „Welkom in de familie van God”, zegt Zijlstra na afloop. De mensen worden ertoe opgeroepen de diensten van de twee komende dagen te bezoeken. Nadat ze Zijlstra een hand hebben gegeven, verlaten ze de zaal. Dan volgt het gedeelte van de dienst dat gereserveerd is voor genezingen. Een vrouw met reuma loopt naar voren. „Reuma, verlaat het lichaam in de naam van Jezus.” De vrouw lacht. „Is de pijn weg?” vraagt Zijlstra. Hij schudt haar heen en weer. „Prijs de Heer!” Anderen volgen, en worden weggeleid door eigen personeel. Iemand met veel pijn die onder de morfine zit, krijgt te horen: „In de naam van Jezus leg ik mijn handen op”; fotograferende medewerkers schieten toe. „Je voelt niets meer?” Nee, schudt zij. Een zekere Jos, stijf van de reuma, loopt naar voren. Een cameraman neemt alles op. „O mijn God, herstel deze man. Laat tekenen zien in Eindhoven.” De man loopt, maar niet stukken beter. „Er gebeurt iets in je body”, zegt Zijlstra. „Het is de kracht Gods in je.” Ook deze man gaat met de nazorg mee. 

Een Belgische vrouw heeft darmkanker. Zijlstra roept God aan, samen met een medewerker. „Halleluja”, roept deze. Alles wordt met fototoestel en videoapparatuur vastgelegd. „De pijn is weg?” Ja, knikt ze. Geweldig applaus. Geen grenzen 
Zijlstra weet dat er dikwijls kritisch over hem wordt geschreven. De hamvraag van velen is: Hoe zijn al deze genezingen te controleren? Zijlstra: „Dan moet u ons blad lezen. Of het is een leugenblad óf het is waar wat er staat. Ik zou wel volslagen idioot zijn om daar leugens in te zetten. Het zijn ook geen verhalen over mensen die nog maar een week geleden genezen zijn. Er gaat vaak een jaar overheen voordat je echt kunt zeggen dat iemand genezen is. Dan pas wordt het verhaal opgenomen.” 

Maar wie stelt vast dat mensen echt genezen zijn? „We hebben meestal een arts in ons team bij de nazorg. Die schrijft op wat er gebeurd is en moet vaak tot de conclusie komen dat er een groot wonder is gebeurd. Ik heb niets tegen artsen, wel is er een grens aan de wetenschap. We hebben verschillende vrienden onder de artsen. Zij sturen soms mensen naar genezingsdiensten die helemaal opgegeven zijn. Aan Jezus’ macht zijn geen grenzen.” 

U versmalt vaak de boodschap van het Nieuwe Testament tot genezing alleen. „De boodschap van genezing is erg belangrijk. Er zijn massa’s mensen die ziek en in nood zijn. Maar het belangrijkste is het geloof in Jezus als je Verlosser. Als je dat niet hebt, baat genezing je ook niet.” 

Stichting De Keursteen verwijt u dat u aan de lopende band genezingen uitvoert; uit een soort automatisme. „Het ligt er maar aan met welke ogen je ernaar kijkt. Bij Jezus en de discipelen in de Handelingen kwamen er soms duizenden zieke mensen. Als er tijdens een dienst 500 mensen naar voren komen, kun je onmogelijk tien minuten per persoon bidden. Een gebed hoeft niet lang te zijn, want God kan snel wonderen verrichten.” 

In Eindhoven kwamen tientallen ongelovigen naar voren. U verwelkomde hen in „de familie van God.” Hoe onderscheidt u geloof van emoties? „Emoties heb je altijd, anders zou je een standbeeld zijn. Ik kan de mensen natuurlijk niet nalopen om te zien of ze werkelijk God dienen. Daarom werken we ook samen met gemeenten, meestal volle-evangelie-, pinkster- of charismatische gemeenten. Die gaan er werkelijk achteraan. Ik weet wel dat de bezoekers overal vandaan komen, uit traditionele kerken, pinkstergroepen, maar ook steeds meer uit reformatorische kerken. Mensen komen en voelen zich bij ons thuis. Ik wijs hen op Jezus en mensen doen dan hun bewuste keus. Genezing is ook niet álles. Je kunt de genezing ook kwijtraken door Gods weg niet meer te gaan of te gaan twijfelen, zoals Petrus op zee.” 

Klik en ga naar de website van De Levensstroom...
www.wingsofhealing.nl/

Lees ook:
[ Hoe kunnen we weten of ze uit God zijn? Lees de Bode ] [ Vals of echt? Het Zoeklicht ]
[ Zijlstra in het RD ]

[ Luister naar Carly Alkema in het EO-programma  "Stem in de stilte"  (13 maart 2004) ]

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu