www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 1 juni 2004 - www.nd.nl 

OPWEKKING 2004

'Christen is onverklaarbaar bewoonde woning'

Pinksterconferentie Opwekking trok het afgelopen weekeinde een recordaantal bezoekers, met dank aan de Alphacursus en de groei van de evangelische beweging in traditionele kerken. 

door onze redacteur Gerard ter Horst 

BIDDINGHUIZEN - Met duizenden christenen op zondagmorgen in de file op de dijk langs het Veluwemeer, ook dat is Opwekking 2004. De toestroom van 'dagjesmensen' naar de 34e editie van de evangelische pinksterconferentie in Biddinghuizen blijkt enorm. Aan het eind van de dag staat de teller op 40.000, het hele weekeinde - van vrijdag tot gisteren - telt volgens directeur Joop Gankema zo'n 50.000 mensen. Een absoluut record. Vorig jaar kwamen er 35.000, en dat was al meer dan de jaren ervoor. 

Met zoveel bezoekers is de grote tent voor de samenkomsten ondanks een uitbreiding van het aantal zitplaatsen van 5500 naar 7500 toch snel gevuld. Aan de achterzijde zijn de tentflappen omhoog gerold. Op bankjes en in het gras vieren duizenden - onder een broeierig zonnetje - de dienst mee.

Kees Goedhardt
Op het podium spreekt Kees Goedhart, geestelijk leider van Opwekking, over het aanvaarden van jezelf en de ander voor Gods aangezicht. 
,,Wij zijn het lichaam van Christus. Weet je wat dat betekent? Als ik hier door de tent loop, zegt niemand: kijk, daar loopt het lichaam van Kees Goedhart. Nee, daar loopt Kees Goedhart. Wij zijn het zichtbare deel van ons hoofd, Christus. Als mensen ons zien, zien ze Christus.'' Goedhart vertelt dat hij na zijn bekering op de Amerikaanse evangelist Billy Graham wilde lijken. Maar God liet hem volgens eigen zeggen zien dat Henoch, de man die wandelde met God, zijn voorbeeld was. ,,Met God wandelen betekent dat je op Hem gaat lijken'', aldus de evangelist. 
Dat geeft iedere persoon een unieke positie in het lichaam van Christus, de gemeente. Benut die positie, is de boodschap van Goedhart. Pak die taken op die echt bij je passen. ,,U kunt nooit de plaats opvullen van een ander. U kunt die plaats wel innemen, maar dat is heel wat anders.'' Hij weet van Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat maar acht procent van de leden in de eigen gemeente actief is. ,,Als nog maar acht procent functioneert, wat functioneert er dan nog in een lichaam?'' 
Na de preek mogen mensen naar voren komen die verlost willen worden van gevoelens van minderwaardigheid en die de Heilige Geest willen vragen hen een plek in hun gemeente te geven. De ruimte voor het podium vult zich, Goedhart bidt eenvoudig voor beide doelen. Dan volgt zingen uit de Opwekkingsbundel, dé omlijsting van iedere dienst. 

Voor kinderen en jongeren draaien speciale programma's. Het terrein voor tieners vanaf de brugklas tot een jaar of zeventien is afgeschermd voor volwassenen. Arie van der Voort, hoofd orde en veiligheid op het terrein, geeft een korte rondleiding. Levend sjoelen, bijbelstudie in een truck, een korte cursus Russisch in de creatieve tent en een optreden van de danceformatie MIC uit Zuid-Afrika vormen ingrediënten. 

Ouweneel
Terwijl de grote sing-in in de buitenlucht aanvangt, is Willem Ouweneel bezig met een ware marathonsessie (van één uur tot half vijf) in de jongerentent. Hij onderwijst over de twaalf principes van het christelijke leven, het verbond (,,een zeer reformatorisch onderwerp'') en de balans tussen lijden en heerlijkheid in het leven van een christen. 
Ouweneel wandelt door de met duizenden jongeren gevulde tent terwijl hij de twaalf principes toelicht. ,,Principe 1: de gemeente. Word actief lid van een levende gemeente.'' Maar God kan je ook gebruiken om je eigen gemeente levend te maken, waarschuwt hij. ,,Veel te veel mensen lopen te snel weg. Stel jezelf de vraag: 'wat kan ik betekenen?' in plaats van' wat kan ik eruit halen?' '' Andere principes als gebed, het vormen van kleine groepen en bijbelstudie passeren de revue. ,,We leven in een tijd van het gevoel, en bijbelstudie past niet bij het gevoelsleven. Ik stel voor dat we in het vervolg niet méér tv kijken dan we bijbellezen en bidden. Wie wil dat?'' Armen zwaaien omhoog. ,,En wie weet nu al dat dat toch niet lukt?'' Andere jongeren steken hun hand op. Lachend: ,,Oké, jullie krijgen dispensatie, jullie mogen tweemaal zoveel tv kijken als bijbellezen en bidden...'' 

Gankema
Stichtingsdirecteur Gankema verklaart, in een ruimte achter de informatiebalie, de groei van de conferentie in de grote belangstelling voor de Alpha-cursus - die een evangelische inslag kent - en de groei van de evangelische beweging in de traditionele kerken. Van de bezoekers komt zestig tot zeventig procent uit zo'n kerk, zegt hij. Een thema kent de conferentie dit jaar niet, predikers krijgen de ruimte díé boodschap te brengen die God hen ingeeft. ,,Maar de nadruk ligt op de heiligheid van God, ik zie dat dat als een rode draad door het programma loopt.'' 

Langhenkel
Heiligheid, ook voormalig legerpredikant Dick Langhenkel snijdt dit thema aan tijdens de avonddienst. ,,Kijk uit voor zogenaamde vrienden als mijnheer Onreinheid en juffrouw Erotiek. Of voor mijnheer Boosheid, vriendje Wrok, juf Irritatie en juffrouw Kritiek, die elkaar altijd vinden in restaurant Roddel.'' Langhenkel weet er nog wel een paar: onverstand, alcohol, gokken, geweld. ,,Als deze vrienden een kamertje huren, wordt het tijdelijk een gezellige boel in je levenshuis.'' Maar de langere termijn brengt spanning, onzekerheid, stuurloosheid en ondermijning van binnenuit. 
Zijn oproep: laat de Vreemdeling - Jezus Christus, door de Heilige Geest - binnen, Hij wil hoofdbewoner worden. Hij verandert je van een 'onbewoonbaar verklaarde woning' in een 'onverklaarbaar bewoonde woning'. ,,Wees bereid om je autonomie op te geven, volledige overgave is het geheim van het leven met Jezus.'' 

Tijdens de dienst vieren de aanwezigen het heilig avondmaal en bidt Goedhart voor de zieken. Daarna volgen bekerings- en genezingsgetuigenissen. En terwijl de nacht valt, davert het lied 'De Heer regeert' over het terrein. 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu