www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - 1 juni 2004 - www.refdag.nl  

OPWEKKING 2004

„In aanbidding mag ontzag niet ontbreken”

Pinksterconferentie Opwekking trekt recordaantal van ongeveer 50.000 bezoekers 

Van een medewerker 

BIDDINGHUIZEN - „In veel van onze aanbidding ontbreken vrees en ontzag voor God. Wij hebben vaak te eenzijdig de nadruk gelegd op God als Vader en op de liefde van God. God is ook een verterend vuur. Hebt u dat wel eens gevoeld?” Dat vroeg David Pawson zaterdagmorgen de aanwezigen tijdens de 34e pinksterconferentie Opwekking op het terrein van Six Flags in de Flevopolder. 


De conferentie, die vanaf vrijdag tot maandagmiddag werd gehouden, trok volgens organisator Joop Gankema ruim 50.000 bezoekers, een record. Pawson zei zaterdag in zijn toespraak dat echte aanbidding „de meest onzelfzuchtige daad is waartoe we in staat zijn.” De jaren door is er volgens hem veel veranderd in de stijl van aanbidding. „Daardoor zijn de kerkgangers meer betrokken geworden en werd de aanbidding levendiger en interessanter. Een nadeel is dat het gebed naar de achtergrond gedrongen is en er minder aandacht is voor de sacramenten. Het gevaar bestaat dat het gevoel gaat overheersen, dat mensen tijdens de ”worship” de controle en discipline verliezen en dat de aanbidding ikgericht wordt. Het doel van aanbidding is niet om een kick te krijgen. Aanbidding doe je uitsluitend voor God, of je er iets voor terug krijgt of niet, of je er blij van wordt of niet.” 


De Britse bijbelleraar is bang dat mensen tijdens de aanbidding God als een gelijke gaan zien. Aanbidding is volgens Pawson Gods heiligheid ervaren en door de knieën gaan. „De moslims doen dat iedere keer. Zij gaan neer voor God.” Pawson gaf een drietal tegenstellingen tussen God en mens om te laten zien hoe anders God is. „God is groot en ik ben klein. Dat gevoel heb ik als ik de sterrenhemel op een donkere avond zie. Het universum is zo groot en God is nog groter dan het universum. God is sterk en ik ben zwak. Hij heeft kracht om te scheppen en te vernietigen. 


Onze God is ook een verterend vuur. Ik vloog eens over de werkende vulkaan Etna op Sicilië en ik wierp een blik in de vuurspuwende mond van de krater. Ik werd bang en wilde weg voor het verterende vuur. In Australië heb ik een bosbrand meegemaakt die met een snelheid van 90 kilometer per uur voortraasde. Mensen probeerden in auto’s met hoge snelheid te ontsnappen. Een houten huis was in een paar minuten verbrand. Dat is een verterend vuur.” Er gaat volgens Pawson ook dreiging van God uit. „Als God moet kiezen tussen gerechtigheid en mensen kiest Hij voor gerechtigheid. God is rein en ik ben vuil. Als je een reine persoon tegenkomt, voel je je zelf vuil. Jesaja zei dat hij een man van onreine lippen was toen hij Gods heiligheid gewaarwerd. Wij zijn mensen met vuile taal, vuile grappen en een verontreinigd denken. Wat uit je mond komt, komt uit je hart. Daardoor kunnen we eigenlijk niet in Gods tegenwoordigheid zijn.” Dit alles betekent voor Pawson dat aanbidding dieper moet gaan. „Wat een wonder van genade dat zo’n grote, sterke en reine God mij wil ontmoeten.” 


Na de toespraak kwamen honderden mensen naar voren, onder wie veel jongeren. Een nazorgteam ving hen op. Daarna zong de menige in de tent met begeleiding van een muziekteam een opwekkingslied. Een langdurig „applaus voor God” volgde. Organisator Joop Gankema zei desgevraagd dat er in veel evangelische kerken onbalans is geweest. „We hebben ons allemaal schuldig gemaakt aan oppervlakkigheid, maar die tijd is nu voorbij. Er is nu meer aandacht voor het kruis en het lijden. Zowel in de evangelische als in de reformatorische kerken moeten dingen veranderen. Dan kan een explosie van Gods kracht zichtbaar worden in dit land”, meent Gankema. 


Tijdens de conferentie waren er aparte programma’s voor volwassenen, jongeren, tieners en kinderen met onder andere aandacht voor gebed, zang, aanbidding, sport en cabaret. Voor het eerst was er ook een dienst voor alle leeftijden. Een van de seminars van het zaterdagmiddagprogramma had als thema: ”Hoe beïnvloed ik mijn tiener positief?” Danie Meerman, bestuurslid van Tiener Toekomst, zei dat hij zelf was opgegroeid met een afwezige vader. Tijdens zijn tienertijd voelde hij zich eenzaam en onveilig, waardoor hij onlustgevoelens kreeg. Hij zocht lustgevoelens door veel en lekker te eten en door het lezen van erotische lectuur. Meerman kwam tot het inzicht dat het belangrijk is om te investeren in het gezin. „Wat let je om een dag met je kind weg te gaan? Daarmee zeg je: „Je bent belangrijk.” Zorg dat je hen ziet staan en aarzel niet om toe te geven dat opvoeden moeilijk is.” 


Psychologe drs. Janet de Jong ging in op de vraag wat een ouder kan doen als een kind sofdrugs gebruikt. „Het kost energie om het conflict aan te gaan met het kind. Je moet moed verzamelen om opnieuw het gezag te herstellen. Ouders moeten strak en liefdevol zijn, strak in het maken van afspraken en het stellen van regels, liefdevol in de manier van communiceren. Je mag gedrag wel afwijzen, maar niet de tiener als persoon. Het is belangrijk om de tiener positief te beïnvloeden door het geven van complimenten en door je huis open te stellen.” Naast een programma voor volwassenen waren er programma’s voor kinderen, tieners en jongeren. Voor de tieners was er een ”gebedshut”, „waar je samen de diepte ingaat met bijbelstudies over diverse thema’s.” Ook stond voor zondagavond een „Swing-in onder begeleiding van de Wervelband” op het programma. 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu