www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 13 december 2004

'Genezing kun je niet claimen'

van onze redactie kerk

DALFSEN - Christenen kunnen genezing van ziekten niet claimen. Uiteindelijk is het God die bepaalt of zieken genezen of niet, zei dr. M.J. Paul zaterdag in Dalfsen. Hij neemt daarmee afstand van gebedsgenezers die zeggen dat iedereen altijd kan genezen.

Paul, gereformeerde-bondspredikant in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), sprak op de driedaagse conferentie 'De dienst van genezing en bevrijding in de Protestantse Kerk in Nederland', die was georganiseerd door het Evangelisch Werkverband. Paul pleit in en buiten hervormde kring al jaren voor meer aandacht voor genezing van ziekten en bevrijding van boze geesten. Volgens hem is de kerk enkele bijbelse opdrachten hiertoe uit het oog verloren. Zaterdag stelde hij zich echter behoudender op dan mensen als prof. dr. Willem Ouweneel en gebedsgenezer Jan Zijlstra, die zeggen dat genezing wl valt te claimen. ,,Wil God alle christenen genezen? Velen zeggen van wel, maar ik durf dat niet na te zeggen'', hield hij de 230 bezoekers voor, waarvan het merendeel afkomstig was uit de Protestantse Kerk. ,,God is soeverein. Wij hebben Hem niet in eigen hand, wij hebben niet zelf de kracht.''

In de wandelgangen van de conferentie lichtte Paul zijn uitspraken toe. Christenen die aan gebedsgenezing doen, maken volgens hem ,,pastorale brokken'' als zij verkondigen dat God iedereen kan en zal genezen. ,,Soms is het gewoon anders en genezen mensen niet, moet ik concluderen. Als iemand over wie gezegd is dat hij zal genezen, toch ziek blijft of zelfs overlijdt, kunnen mensen om hem heen in een enorme geloofscrisis terecht komen. En bovendien: waar lees je in de Bijbel dat Jezus iedereen geneest? Bij Bethesda lagen vijf zalen vol zieken, en Jezus genas er maar n. De anderen liet Hij liggen.''

Dat Jezus nooit iemand die om genezing vroeg aan zijn lot overliet, is voor de hervormde theoloog niet van doorslaggevend belang. ,,Er staat ook in de Bijbel dat hij in Nazaret maar weinig tekenen kon doen door het ongeloof van de mensen daar.''

Een van de gebedsgenezers bij wie Paul vragen heeft, is de Nigeriaan Victor Emenike, die enkele weken geleden in de hervormde kerk van Stolwijk neerstreek en daar een tijd lang bijna dagelijks genezingsdiensten hield. Emenike zegt dat iedereen van ziekten kan genezen, en dat ongeloof en zonden er de oorzaken van zijn dat genezing soms uitblijft.

Paul heeft onlangs een gesprek gehad met Emenike. ,,Daarin ben ik onder de indruk geraakt van een Afrikaanse man die diep bewogen is met Nederland, ons ziet wegzakken in de secularisatie en daar graag iets aan wil doen. Ik heb echter wel bepaalde vragen bij zijn theologie. Waar blijft bij Emenike bijvoorbeeld de ruimte om ons leven in Gods hand over te geven?''

Joni

God kan er ook een bedoeling mee hebben als mensen niet genezen, onderstreepte Paul zaterdag. Hij verwees daarbij naar de Amerikaanse Joni Eareckson, die na een ongeluk aan een rolstoel gekluisterd is. ,,Bij haar zijn alle mogelijke soorten gebedsgenezing geprobeerd, en toch genas zij niet. Toen is zij gaan inzien dat zij just door haar handicap een geweldig getuigenis kan afgeven.''

De conferentie werd zaterdag overschaduwd, omdat net bekend was geworden dat het dochtertje van n van de leden van de muziekgroep tijdens een riskante operatie in het ziekenhuis was overleden. Directeur ds. Hans Eschbach van het Evangelisch Werkverband werd door deze gebeurtenis herinnerd aan een 19-jarig meisje in zijn omgeving, dat overleed toen hij als tiener net tot geloof was gekomen. ,,Dat was mijn eerste geloofscrisis. Tijdens haar rouwdienst zong ons koor het lied 'Mijn vader dank u wel dat u steeds bij mij bent'. Ik kon dat op dat moment niet geloven. In die periode heb ik geleerd dat je eerst door Psalm 22 moet, 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij' voordat je Psalm 23, 'De Here is mijn herder' kunt begrijpen.''

In een van de gespreksgroepjes, waarin over de lezing van dr. Paul werd doorgepraat, vertelde een gemeentelid van het vorige week overleden meisje dat verschillende mensen die om haar genezing hadden gebeden, zeker zeiden te weten dat zij zou genezen. ,,En toch is zij overleden.''

Paul merkte, toen hij zaterdag op het conferentiecentrum aankwam, dat sommige deelnemers van de conferentie dat als een spirituele slag ervoeren. ,,We zullen toch moeten accepteren dat het de realiteit is dat zulke vreselijke dingen gebeuren. Een deel van de kerk sluit zijn ogen voor de mogelijkheid van genezing door God, een ander deel sluit zijn ogen voor de werkelijkheid van deze wereld, waarin mensen nu eenmaal ziek worden en sterven.''

Genezingsbediening landt in Stolwijk

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu