www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
www.medema.nl - 26 januari 2005

Broeder Yun spreekt op Opwekking 2005 
Henk P. Medema

Brother Yun, die zijn levensbeschrijving heeft gepubliceerd in het boek: De Hemelse Man, zal één van de sprekers zijn tijdens Opwekking 2005, de jaarlijkse pinksterconferentie die in mei gehouden wordt op het terrein van Walibi Flevo.

Ook al is het helemaal niet zijn bedoeling om de aandacht op zichzelf te vestigen, Yun's levensverhaal is indrukwekkend. Als christen is hij zwaar vervolgd onder het Chinese bewind. Het is heel aangrijpend om te lezen hoe zijn leven ondanks alle vervolging een getuigenis is van Jezus, zijn Heer. Van de Nederlandse editie van het boek DE HEMELSE MAN zijn sinds de verschijning in maart vorig 2004 meer dan 10.000 exemplaren verkocht. Uit reacties van lezers weten wij inmiddels dat het boek bij sommige mensen veel heeft losgemaakt.

Sinds de herfst van vorig jaar circuleren er echter op het internet allerlei negatieve berichten over broeder Yun. Als uitgeverij hebben wij hierover aan diverse China-kenners en christelijke organisaties die in dit gebied werkzaam zijn, om advies gevraagd. Voor ons als uitgeverij is doorslaggevend geweest dat er voor de beschuldigingen zelfs niet een begin van bewijs is geleverd. Bovendien zijn wij van mening dat problemen niet moeten worden gepubliceerd, maar moeten worden opgelost. De enige bijbelse weg is om daarover met de betrokkenen zelf te spreken. Publicatie op het internet vinden wij geen bijbelse oplossing. 

We roepen opnieuw op tot voorbede voor de miljoenen christenen in China. Speciaal voor Brother Yun, die met vele andere Chinese geloofsgetuigen de naam van de Here Jezus wil grootmaken.

Boekrecensies en video

Nederlands Dagblad - 26 januari 2005 - www.nd.nl

Broeder Yun toch spreker Opwekking

van onze redactie kerk

PUTTEN - Beschuldigingen aan het adres van de Chinese leider 'broeder Yun' zijn onterecht, constateert Stichting Opwekking. Daarom komt Yun definitief spreken op de eigen pinksterconferentie.Dat heeft directeur Joop Gankema gisteren bekendgemaakt.

De conclusies volgen op een intern onderzoek van Opwekking naar de integriteit van de auteur van het autobiografische boek De Hemelse Man.

De in Duitsland woonachtige Broeder Yun, wiens echte naam Liu Zhenying luidt, werd vorige maand in diskrediet gebracht door een verklaring van enkele vooraanstaande Chinese huiskerkleiders. Volgens hen maakt broeder Yun zich schuldig aan het spreken van valse getuigenissen, misleiding en het misbruiken van Gods naam.

Dit was voor Opwekking reden een onderzoek - wat overigens volgens Gankema een groot woord is - in te stellen naar de persoon van broeder Yun. De stichting heeft contact gehad met mensen die met Yun gewerkt hebben of dicht bij hem staan. De uitkomst daarvan heeft alle twijfels over de Chinese leider weggenomen, stelt Gankema.

Overigens is daarbij geen contact gezocht met Chinese christenen of met de huiskerkleiders die de gewraakte verklaring over Yun naar buiten hebben gebracht, laat de directeur van Opwekking weten.

Laatste dag

Yun spreekt op de laatste dag van de evangelische Opwekkingsconferentie, die traditioneel tijdens Pinksteren wordt gehouden en dit jaar staat gepland van 13 tot 16 mei. Vorig jaar trok deze conferentie 50.000 bezoekers.

Gankema verwacht dat broeder Yun ingaat op de vraag hoe christenen in het Westen in het leven staan en hoe zij omgaan met het lijden. De directeur verwacht geen pleidooi voor de Terug-naar-Jeruzalemvisie van Yun, die mobilisatie van Chinese zendelingen beoogt om het evangelie in de landen tussen China en Israël te brengen. ,,Maar wij laten alle sprekers vrij in het kiezen van hun boodschap.''


Reformatorisch Dagblad - 25 januari 2005 - www.refdag.nl

Broeder Yun spreekt toch op Opwekking

De stichting Opwekking blijft bij haar besluit om de Chinese predikant Liu Zhenying, beter bekend als ”broeder Yun”, uit te nodigen als spreker op haar jaarlijkse pinksterconferentie in Biddinghuizen. 
.
De uitkomsten van een onderzoek dat Opwekking heeft uitgevoerd naar aanleiding van vraagtekens die waren geplaatst bij de persoon van broeder Yun, vormen voor de stichting geen reden hem niet uit te nodigen. 
.
Broeder Yun is de auteur van de bestseller ”De hemelse man”. Wereldwijd is zijn pennenvrucht met enthousiasme ontvangen. Tienduizenden mensen voelden zich sterk aangesproken door het boek, waarin hij tal van wonderlijke gebeurtenissen uit zijn eigen leven beschrijft. 
.
Enkele maanden na de publicatie plaatsten enkele Chinese voorgangers, onder wie de bekende ds. Samuel Lam, grote vraagtekens bij het boek. Zo zouden de in zijn boek beschreven wonderen niet op waarheid berusten. 
.
Deze beschuldigingen aan het adres van broeder Yun waren voor de interkerkelijke stichting Opwekking reden om een onderzoek in te stellen naar de afkomst van Yun. Broeder Yun was reeds uitgenodigd om te komen spreken op de conferentie van Opwekking in Biddinghuizen, van 13 tot 16 mei dit jaar. Deze wordt bezocht door duizenden, vooral jonge, bezoekers. 
.
De directeur van stichting Opwekking, Joop Gankema, meent de vraagtekens die bij Yuns positie geplaatst waren, te kunnen weerleggen. „Er wordt vaak gezegd: Waar rook is, zal ook wel vuur zijn. Maar in dit geval hebben wij totaal geen vuur kunnen ontdekken. We hebben contact gehad met mensen van over heel de wereld. En de verhalen die we van hen over broeder Yun hoorden, waren overwegend positief. Broeder Yun is wat mij betreft dus van harte welkom en ik hoop dat hij een inspirerende lezing zal gaan verzorgen.” 
.
Opwekking heeft geen contact gezocht met ds. Samuel Lam. „We dachten niet dat hij nog iets nieuws te berde zou kunnen brengen”, aldus Gankema. 


www.medema.nl - 8 december 2004

Negatieve geruchten over Brother Yun

De hemelse man

Er zijn de laatste tijd nogal wat negatieve geruchten verspreid over Brother Yun, en er zijn beschuldigingen tegen hem geuit.

Als uitgeverij beperken we ons tot het volgende citaat van China-kenner Paul Hattawy, de auteur van De Hemelse Man:
Het probleem met de op dit moment geuite beschuldigingen tegen Broeder Yun en anderen die betrokken zijn bij Back to Jerusalem, is dat ze niet uit persoonlijk getuigenis bestaan, en dat er geen stellig bewijs van betrouwbare getuigen wordt verstrekt. De beschuldigers zijn niet betrokken geweest bij deze gebeurtenissen die ze als ‘vals’ van de hand wijzen. Veel van de beschuldigers van Yun hebben hem nooit ontmoet; anderen hebben hem maar kort ontmoet. jaren geleden in China.

We roepen op tot gebed voor Gods werk in China, en speciaal voor Broeder Yun.

Vaassen, 8 december 2004

Geplaatst: woensdag, 8 december 2004
Auteur: Henk P. Medema
 


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu