www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria
Laatste Nieuws......

 

Uitdaging - 22 januari 2005

Bert Boland

‘Onze Heer maakt mooie mensen’
 Een bezoek aan T.B. Joshua


Bert Boland uit Hazerswoude-Dorp bezocht onlangs The Synagogue, Church of All Nations, in de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. Het is de kerk van T.B. Joshua, de man die door aanhangers een profeet wordt genoemd, maar die ook veel tegenstanders heeft en bij hen weerstand oproept. Boland schreef, op verzoek van Uitdaging, een persoonlijk verslag over zijn reis, dat we bijgaand publiceren.

"Als we als gelovige een verschil willen uitmaken in deze wereld, moeten we niet kijken naar anderen om onze richting te bepalen. Het menselijk oogpunt is begrensd en kan God niet begrijpen. Daarom moet onze cultuur en traditie, onze manier van leven, aangepast worden aan de denkwijze van onze Heer en Redder, Jezus Christus".

"Satan heeft een hekel aan een onafhankelijke geest, want een onafhankelijke geest kan niet beïnvloed worden – de gelovige denkt voor zichzelf en onderzoekt alle dingen in het licht van Gods Woord".

"Als je wilt worden zoals de mensen om je heen, volg hun instructie en traditie. Als je wilt worden als Jezus, volg Zijn instructie" 

....woorden van de profeet T.B. Joshua.


Een bezoek aan ‘The Synagogue, Church of All Nations’, een zeer snel groeiende kerk te Lagos, Nigeria blijft je altijd bij! Het kan je leven totaal veranderen. En dan trek ik de conclusie dat ‘het’ in Europa NIET normaal is. Het zou hier geheel anders kunnen en moeten zijn. Ook bij ons moet de leidraad alléén geloof in en door de Heilige Schrift zijn, en niet ‘geloof’ gebaseerd op wat mensen om ons heen of onze zintuigen (ons ‘vlees’) ons vertellen!


Mensen in de gebedsrij. Ieder van hen heeft een vel ‘papier bij zich, met daarop de tekst: ‘God is the healer, His Name is Jesus Christ’ en de geschreven kwaal waaraan zij lijden.

Wat je in Lagos van Gods heerlijkheid ziet, is in één woord: on-ge-loof-lijk! En toch moet je het geloven want je ziet het (dus... is het dan nog geloof?). Wat maakt het uit, ik ben hier midden in een opwekking! Een boom herken je aan zijn vrucht. Hier is een zeer goede boom: • vele echte bekeringen • grote heiliging en sterke groei • Een opvallend grote gretigheid naar Gods Woord (ook dat bemerk ik bij mezelf)! • Vele, vele genezingen en bevrijdingen, zelfs doden worden opgewekt in Jezus Naam.
Bij twijfel of iets uit God is, wijst Jezus ook op de werken (Joh. 10:38, 14:10-13, 7:31). Voor mij is dit uit God!

Bovendien: onze Heer Jezus heeft nooit de opdracht gegeven om het Evangelie te prediken zonder de kracht om iemand te genezen – of te bevrijden! ‘Uw geloof heeft u genezen’ (of ‘behouden’: Gr.: sozo ) – Matth. 9:22. In the Synagogue is het vanzelfsprekend dat genezen en behouden hetzelfde betekenen. 

De gelovigen van ‘The Synagogue’: relaxte en gelukkige heiligen, met het Woord altijd op zak. Ook bij de kinderen en de jeugd zie ik echtheid, spontaniteit, blijdschap en... discipline! En wat hebben ze een kennis van Gods Woord!

Over profeten. Die zijn niet geliefd bij elke gelovige, zeker niet in elke stad (Luc. 4:24; lees ook verder tot vers 30: de pelgrim uit Syrië moest óók een flinke reis maken naar de profeet Elia!). God heeft T.B. Joshua een aantal keren bewaard voor de dood! In zijn miljoenenstad Lagos, maar ook daarbuiten zijn er grote haters van hem. Ook als Jezus iets zei wat mensen nog niet begrepen, lieten ze Hem met rust – maar als Hij iets zei wat ze begrepen en tegen hun drogbeeld was (vs.28), moest Hij dood! Ook een profetie kan ophef veroorzaken. Maar profetie (in dit geval door T.B. Joshua) is: het kwade tentoonstellen. Dit heeft niet als doel om iemand in verlegenheid te brengen, maar om iemand te leiden naar werkelijke bevrijding. Wonden, oud zeer en zonden komen aan de oppervlakte, zodat ze door Jezus weggenomen kunnen worden.

Over mijzelf. Ik ben hier in Afrika een zuigeling in het geloof. Hoewel ik door Zijn genade zo’n dertig jaar een kind van God ben, altijd zeer hongerig geweest ben naar Zijn Woord, in tongen bid en zing, mijn tienden geef... Zolang ik nog niet in gezag van Zijn naam de grote werken Gods doe (Joh 14:12), ben ik nog baby.

De andere visitors. Tijdens mijn bezoek zijn er ook Zuid-Afrikanen, Zwitsers, Denen, Britten, Namibiërs. Aan het einde van de week is er gelegenheid tot het geven van getuigenissen: genezingen, profetieën over familie of huwelijk. Bevrijding van dromen of lusten. Alles wordt dubbel geregistreerd en gearchiveerd. Door gymnastiekoefeningen wordt bewezen dat alles fysiek weer werkt. Van huis meegenomen röntgenfoto’s en dokters- verklaringen bevestigen deze genezingen.

Zeer indrukwekkend is, wanneer blinden gaan zien. Niet alleen het ‘genezingsproces’ is indrukwekkend, maar ook naderhand de dankbaarheid van iemand die alles opeens om zich heen ziet: de mensen, de kleuren, enz. Die dankbaarheid uit zich bij ex-blinden, meestal door alles en iedereen aan te raken. Daarbij luid roepend en vele, vele, vele keren herhalend: ‘Thank You, Jesus, thank You, Jesus...!!!’ De kerk staat dan iedere keer weer op zijn kop. Iedereen danst, juicht en schreeuwt. Liefst samen met de verloste persoon. Dit is schitterend om mee te maken! Hier zie je dat God Dezelfde is, vroeger, nu en voor eeuwig! Onze Heer Jezus leeft! Nu!
 


Beeld van The Synagogue, met mensen die wachten op de dingen die gaan komen. Boven hun hoofd het opschrift ‘Als miljoenen in deze generatie moeten geloven, moeten ze het bewijs zien, dat Jezus Christus is dezelfde, gisteren, heden en tot in eeuwigheid’.

Ook mensen die geestelijk zeer ziek zijn (soms zelfs vastgebonden aan polsen en enkels) worden bevrijd. Hun vreugde daarna is indrukwekkend, hun aanbidding tot onze Heer raakt je heel diep. Een krachtigere bemoediging voor ons door onze Heer in de vorm van bevrijding, bekering en genezing, is bijna niet denkbaar!

Zondagochtend om zes uur zien we blinden, kreupelen, HIV-Aids patiënten, en allerlei andere zieken de poorten van het grote kerkgebied binnenstrompelen. Ze worden in groepjes verdeeld en geregistreerd in dikke boeken. Ook hier wordt alles vastgelegd door (video)camera’s. Vervolgens zijn we getuige van genezingen van o.a. mensen met open wonden, onvruchtbaarheid, kanker, epilepsie en totale verlammingen. We zien hoe God ingrijpt in het leven van mensen met relatie problemen. Hoe Hij mensen geneest van astma, MS, botbreuken, epilepsie. Familievloeken worden verbroken en boze machten worden uitgedreven. Dit alles in de machtige Naam van Jezus Christus! Als T.B. Joshua voor de zieke staat, profeteert hij dikwijls over de betreffende persoon en diens verborgen zonden. De noodzaak van belijdenis is duidelijk. Het resultaat vervolgens ook!

Afrika predikt steeds luider: ‘Er is geen ziekte die Jezus niet kan genezen, geen probleem dat Jezus niet kan oplossen!’. Het valt me op, dat als iemand genezen wordt, hij alléén Jezus dankt. Vaak luidkeels ‘Thank You Jesus’ roepend. Nog nooit heb ik gehoord: ‘Thank you, Joshua’. Dat laatste zou de profeet ook nooit accepteren. Ik heb trouwens nooit zo’n nederig, liefdevol en ‘gewoon’ persoon meegemaakt – die tegelijkertijd zo’n ongelooflijk gezag heeft! En hardnekkige geruchten, zoals dat T.B. Joshua geld zou vragen, zijn volkomen uit de lucht gegrepen. Alles is gratis! Hij gééft eerder geld weg, door soms zeer praktische hulp te bieden.

Tijdens ons ontbijt in de eetzaal van het kerkgebouw (waar we elke dag ‘airconditioned’ veel stevig onderwijs en ‘miracle’-video’s tot ons nemen), worden we opeens naar beneden geroepen. Er is een vrouw in een auto gebracht, op het terrein net buiten het kerkgebouw. Zij heeft een gebroken been, ligt op de achterbank en kan niet lopen. Haar broer heeft röntgenfoto’s meegenomen. Aan ons, ‘visitors’, wordt gevraagd of er een medicus aanwezig is. Een Deense fysiotherapeute treedt naar voren en bevestigt aan de hand van de röntgenfoto‘s dat deze vrouw een ernstig gecompliceerde beenbreuk heeft. Opnieuw leggen de camera’s alles vast. Dan strekt de profeet in de Naam van Jezus zijn hand uit. Ze moet uit de auto stappen en... ze loopt!! Uiteindelijk in het kerkgebouw aangekomen, gaat ze in een stoel zitten. Een reisgenoot zegt tegen me, met grote verbazing: ‘Kijk nou eens goed naar dat scheenbeen, die enorme bobbel die je zonet zag in de auto, is weg.’ We feliciteren de vrouw met grote blijdschap en strijken met ongeloof over haar genezen been. Welke ziekte, welk probleem ook – voor Jezus is niets onmogelijk!

De kerkdienst gaat verder. Lofprijzing en aanbidding met behulp van een prachtig koor (leadzangeres is de dochter van de Zulu-koning), de prediking, tussendoor bevrijdingen en profetieën. Het kan voorkomen dat je naam genoemd wordt en dat de profeet je naar voren roept om een speciale boodschap te ontvangen. Er zijn dan soms mensen die niet willen komen, die zich liever verbergen. Ook hier wordt met het kwade afgerekend. Zo kan het gebeuren dat een moordenaar tegen de grond wordt geslingerd als hij ‘in de schaduw’ van de profeet komt of dat een occulte toverdokter luid gillend ‘fire, fire!’ roept. De Geest is dan met Zijn reinigend werk bezig! Opvallend hoe ze er naderhand uitzien: stralend, krachtig en getuigend van hun Heer Jezus! Onze Heer maakt mooie mensen!

‘Alles is nieuw geworden.’ Bovennatuurlijk leven in dat nieuwe rijk van liefde, geloof en waarheid. Haat, leugen en ongeloof achter ons latend, luisteren we niet eerst naar mensen om ons heen, maar naar Zijn Heilige Geest!
Mijn conclusie is deze. Wij hebben amper besef hoe krachtig Gods Woord is, als we het (ook hardop) en in geloof toepassen in ons dagelijks leven. We mogen dat toepassen op alle facetten van ons leven. Een mens leeft altijd op het niveau van zijn belijdenis (Rom10:10). God kan niet groter zijn dan ik Hem belijd te zijn. En dan moet ik nog veel leren!

www.themaninthesynagogue.org | www.boland-logo.nl

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu