www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Reformatorisch Dagblad - 10 maart 2005

Prof. Ouweneel schrijft ”Theïstisch Manifest” 
Kerkredactie 

AMERSFOORT - Prof. dr. Willem. J. Ouweneel, onder meer docent aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, heeft een ”Theïstisch Manifest” geschreven. 


Het manifest, een verwijzing naar het ”Atheïstisch Manifest” van prof. dr. mr. Herman Philipse, verscheen in de vorm van een zogeheten e-book. Het is gratis te downloaden via de website van de uitgever, www.medema.nl. Het 56 bladzijden tellende manifest behoort bij Ouweneels nieuwste boek, ”De God Die is. Waarom ik geen atheïst ben”. Het is, schrijft hij, „een korte weergave van mijn theïstische visie -zeg maar: mijn geloof in God (…). Aan de ene kant wilde ik graag mijn stellingname presenteren in de beknopte, uitdagende vorm die past bij een manifest -daarvoor dient dit e-book- aan de andere kant meende ik het daarbij niet te kunnen laten; vandaar de uitvoerige uitwerking in het andere boek.” 


„God bestaat”, begint prof. Ouweneel zijn manifest. „Niet alleen in de zin van: er bestaat een god (in welke betekenis van het woord dan ook), maar Gód bestaat - God in de zin van de persoonlijke, zowel immanente als transcendente God, zoals beleden door joden, christenen en moslims. Dat is de stelling die ik in dit manifest verdedig.” Bovendien verdedigt de wetenschapper de stelling „dat deze God gekend kan worden doordat Hij Zich geopenbaard heeft, en wel in het Oude én het Nieuwe Testament, door christenen samen de Bijbel genoemd.” 


Naar aanleiding van de verschijning van ”De God Die is” heeft vrijdagmiddag in het Amersfoortse kerkgebouw De Lichtkring een openbaar debat plaats over de vraag ”Bestaat God (niet)”? Prof. Ouweneel zal dan het debat aangaan met prof. dr. Paul Cliteur, hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschappen aan de Universiteit Leiden. „Ik ben een rationele kleingelovige”, aldus Ouweneel, „daarom geloof ik in God. Voor het atheïsme is mijns inziens veel meer geloof en veel meer prijsgeven van rationeel inzicht nodig.” 

De Leesmap-index
 
 
www.vergadering.nu