www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Reformatorisch Dagblad - 18 maart 2005 - www.refdag.nl 

Prof. Ouweneel:
„Jullie probleem is discipelschap” 

Gereformeerd vrijgemaakte studenten spreken over geestelijke strijd 

Van een medewerker 

HELVOIRT - „Jullie probleem is discipelschap. Jullie zijn wel verbondskinderen, maar je kunt voor jezelf leven en zo een baby in het geloof blijven. Babygelovigen komen wel in de hemel, maar zijn in de wereld kwetsbaar voor de aanvallen van de satan. Kies radicaal voor Jezus, dan geloof je dat God hier en nu Zijn kracht zal doen.” 

Deze oproep deed prof. dr. W. J. Ouweneel donderdagmiddag tijdens het paascongres van gereformeerd vrijgemaakte studenten in het Brabantse Helvoirt. Voor het congres, dat donderdagmiddag begon en duurt tot zaterdagochtend, hebben ongeveer 300 studenten zich ingeschreven. Het thema ”Geestelijke strijd” wordt uitgediept in drie lezingen en vijftien workshops. Donderdagmiddag hield dr. M. J. Paul de eerste lezing, over het strijdtoneel, waar het gaat over de geestelijke wereld achter de zichtbare dingen. Prof. Ouweneel sloot hier gisteravond op aan. De tot de Vergadering van Gelovigen behorende spreker heeft diverse boeken over geestelijke strijd op zijn naam staan, waaronder ”Het domein van de slang”, ”Geestelijke strijd”, ”Theďstisch manifest” en ”De negende koning”. Zijn lezing was met name gebaseerd op het laatste boek. 

Prof. Ouweneel stelde dat achter de aardse overheden geestelijke machten schuilgaan. Ook in de natuur schuilen „chaosmachten”, die bijvoorbeeld gedurende de zondvloed hun kans gekregen hebben. Jezus bestraft deze „chaosmachten” tijdens een storm op het Meer van Galilea. Zowel vrijzinnigen als fundamentalisten gaan verkeerd om met dergelijke verhalen. „Vrijzinnigen ontkennen de historiciteit van de verhalen en fundamentalisten verzinnen wetenschappelijke verklaringen. Beiden ontgaat de metahistorische dimensie”, aldus de wetenschapper. God zegeviert over de engelenmachten en de chaosmachten door het Lam, Dat waardig is de boekrol te openen. De wereldgeschiedenis draait om de strijd tussen het Lam en de draak, meende prof. Ouweneel. Hij voegde eraan toe dat het belangrijk is om aan die strijd deel te nemen, niet om zelf te overwinning te behalen, want die is door Christus behaald. Hij vond het meer lijken op de strijd van de verzetsstrijders in de Tweede Wereldoorlog, die kleine overwinningen boekten. „Zo kunnen gelovigen anderen aan de greep van de machten onttrekken.” 

De docent zag in de groep waarvoor hij nu sprak „blokkades.” Dat betrof andere blokkades dan bij de bevindelijk gereformeerden die zich afvragen of ze in de hemel komen. „Jullie geloven dat jullie verbondskinderen zijn, maar hebben jullie wel radicaal voor Jezus gekozen als Degene Die je wilt volgen? Als je je radicaal aan Hem overgeeft, ben je minder kwetsbaar en word je weerbaar en bruikbaar. Keer de wereld de rug toe en schipper niet. Geef je niet over aan de geestelijke machten van occultisme, wetticisme, traditionalisme en geestdrijverij. Dat zijn gevangenissen.” Wie Jezus volgt, zal volgens prof. Ouweneel overwinningen behalen. De blokkades verdwijnen en er is een spreken met volmacht. „Elke gelovige kan demonen uitwerpen en zieken de handen opleggen als hij dicht genoeg bij de Heere Jezus leeft. Jullie moeten niet bang zijn voor enge dingen, want met Christus ben je sterker dan de machten. Wie radicaal het Lam volgt, is onaantastbaar. Die is niet klein te krijgen, zelfs niet door de dood.” 

Een zeer geďnteresseerd publiek bestookte de spreker met vragen. Een student zei dat het vaak fout ging bij hem, net zoals bij Petrus toen hij over het water naar Jezus toe liep. Ouweneel: „Petrus zakte weg, maar hij kon wel tegen de anderen zeggen dat hij op het water gelopen had. Hij besefte de geestelijke strijd.” 
 

ND - 18-3-2005

Strijdgewoel

Filosoof, bioloog en theoloog prof. dr. W.J. Ouweneel sprak gisteravond over het gevecht tussen het Lam en de draak, zoals dat in de bijbel wordt geschetst. Dat ,,strijdgewoel'' heerst alom, ook al zijn 'wereld', 'zonde' en 'satan' ten principale door Christus overwonnen aan het kruis. Ouweneel legde uit dat enerzijds christenen zijn verbonden met de verheerlijkte, zegevierende Christus, zoals dat gesymboliseerd wordt in de doop. ,,Tegelijk delen we in de verdrukking die Hij op aarde ondervond'', en dat betekent strijd. Uiteindelijk zullen christenen met Christus zegevieren, als alle boze machten definitief overwonnen zijn, benadrukte Ouweneel.

( www.nd.nl/newsite/artikel.asp?id=58574 )

De Leesmap-index
 
 
www.vergadering.nu