www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 Ingezonden...
 

Nederlands Dagblad - 23 maart 2005

Homodiscussie 2

In mijn reactie op het artikel van Mark Westergraaf in het Nederlands Dagblad van 19 maart wil ik me beperken tot een kort commentaar op de zin: 'De Bijbel is geen Gouden Gids waarin je snel even kunt opzoeken wat je in een bepaalde situatie moet doen. Het is dan ook onjuist een afwijzing van homoseksuele relaties te funderen op een paar losse bijbelteksten'.

Laat er geen misverstand over bestaan dat de Bijbel volkomen duidelijk is over Gods oorspronkelijke plan. Hij is daar nooit op teruggekomen. Het is de teneur van de hele Bijbel. Ik citeer: 'En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar'. (Gen.1:27,28)

En: 'En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal 'mannin' heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn'. (Gen.2:22-25)

Jezus Christus zegt hierover: 'Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn... hetgeen dan God samengevoegd heeft...' (Matt.19:4-6).

Elke andere samenlevingsvorm is een afwijking van Gods plan en norm. Zelfs in het laatste bijbelboek spreekt Hij nog steeds over de bruid en de bruidegom, man en vrouw (Openb.19:7; 21:2,9). Over een paar losse bijbelteksten gesproken!

G.W. Hoddenbagh, evangelist Brunssum


Lees ook het ND van 24 maart 2005:

Homodiscussie gaat over gezag van de Schrift 

door Hans Frinsel 

In de discussie die Mark Westergraaf in de kerken wil voeren, staat de uitkomst al vast: homorelaties moeten geaccepteerd worden. Daarmee komt de diepere vraag aan de orde wat de aard en het gezag van de Schrift is. Lees verder...


Lees ook het ND 30-3-2005:

Homodiscussie moet echt open zijn

door Herman van Wijngaarden

Het lijkt alsof in de discussie de vraag of de Bijbel ruimte laat voor een homoseksuele relatie 'niet relevant' wordt verklaard. Niet omdat de Bijbel daar zo over spreekt, maar omdat 'we' dat vinden.
Lees verder...

 

EO-Visie - 25 maart 2005

BlinQ (1)

In Visie 8 stond in de column Mijn visie een heel goed stukje van Ar Sikking over christelijke opvoeding. lk citeer: 'Meer aandacht dus van ouders en media voor christelijke opvoeding om de groeiende afval tegen te gaan.' Als ik dan vervolgens zie wat de EO kinderen door middel van het programma blinQ biedt, vind ik dat niet met elkaar te rijmen.
Met groot enthousiasme worden onderwerpen behandeld als carnaval, (tong)zoenen en flirten, je laten verbouwen tot fotomodel, er waren in blinQ twee gasten uit Goede Tijden Slechte Tijden en dan het woordgebruik...
Heeft de EO de kinderen van vandaag niet meer te bieden? Het hoeft echt geen zondagsschooluurtje te zijn, maar meer inhoud verwacht ik toch wel van de EO ter wille van de geestelijke gezondheid van onze kinderen en kleinkinderen.

S. Wassink Medema
te A.

 Leesmap-index


 

www.vergadering.nu