www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 Ingezonden...
 

Nederlands Dagblad - 11 mei 2005

Douma en Europa 2

Met verbazing las ik het artikel van dr. J. Douma (Nederlands Dagblad 7 mei). Het is bedroevend dat de Bijbel niet aan bod kwam in zijn argumentatie om voor de Europese grondwet te stemmen. Immers, dit is een volstrekt nieuwe situatie in Europa en vraagt toch om een zekere, en vooral bijbelse, doordenking.

In de Europese geschiedenis zijn er eerder pogingen gedaan om te komen tot een verenigd Europa, beter gezegd: te komen tot een herstel van het Romeinse rijk, zoals het bij voorbeeld was in de dagen van keizer Augustus. in de negende eeuw had keizer Karel de Grote al de wens te komen tot een Europese grondwet in zijn 'heilige Roomse rijk'. Het kwam er niet van en na zijn dood brokkelde zijn grote rijk, dat Duitsland, Frankrijk, de Alpenlanden en de Benelux omvatte, weer af. Duizend jaar later, na de Franse revolutie ('geen God en geen meester') probeerde Napoleon het nog eens en na hem Adolf Hiltler. Waar zij van droomden het grote Europese vrederijk is nu werkelijkheid en dr. Douma omarmt het. Zelfs het opnemen van zeventig miljoen moslims (Turkije) beziet hij positief.

Wie de wereld en de geschiedenis ziet als Gods wereld en Gods geschiedenis kan niet anders dan er bijbelse noties bij te plaatsen. Dan wil je en kun je niet voorbijgaan aan de profeten die over de wereld en haar toekomst hebben geprofeteerd. Zou het beeld van Nebukadnezar en de vier wereldrijken ons wat kunnen zeggen? Vooral dat vierde (en laatste) wereldrijk, in die volgorde het Romeinse wereldrijk, is daarbij van groot belang. Want gedurende dat vierde rijk in zijn laatste dagen, als het zich hergroepeert als 'ijzer en leem' (Dan. 2:41 43) zal het koninkrijk van God op aarde komen. Zelfs Nebukadnezar was onder de indruk van wat DaniŽl ziet en zegt (Dan. 2:46 e.v.), maar dr. Douma kennelijk helemaal niet. In DaniŽl 7 krijgen we dezelfde vier wereldrijken te zien, nu in andere gedaanten, als vier dieren. Die vier dieren vinden we weer terug in Openbaring 13:1 e.v. als de Antichrist op aarde gaat regeren. Zie de tekstverwijzingen bij Openbaring 13.

Dr. Douma heeft eerder in deze krant verklaard dat hij niet gelooft in het herstel van IsraŽl en dat hij de kerk tot IsraŽl heeft verklaard. Vanuit die opvattingen gelooft hij dat we nu in het vrederijk leven. Vanuit die opvatting komt hij tot een positief oordeel over de Europese grondwet. Wat dit Europa voor christenen gaat betekenen, kan men aan dr. Buttiglione vragen. Als christen werd hij weggestemd, omdat hij gelooft in Gods geboden. Kijkt dr. Douma maar even de andere kant op? Hij zegt het jammer te vinden dat Europa zijn christelijke geschiedenis nu ontkent, maar daar moet de ChristenUnie geen kritiek op hebben. Dan vraag ik: hoezo? Het verenigde Europa kent een lange voorgeschiedenis, die loopt via Karel de Grote, Napoleon en Hitler. De joden zijn hier al uitgeroeid, nu kennelijk de christelijke kerk nog en dan kan het lang verwachte vrederijk komen. Maar dan wel zonder de Vredevorst.

Feike ter Velde, Huizen

 Leesmap-index


 

www.vergadering.nu