www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Infodag 40 Doelgerichte Dagen

Op 17 september 2005 organiseert de stichting Doelgericht Leven Nederland opnieuw een infodag

Duizenden gemeenten over de hele wereld hebben het al ontdekt. De actie 40 DoelgerichteDagen is een enorm hulpmiddel voor gemeenteopbouw, verdieping en evangelisatie. De inhoud van het boek Doelgericht leven van Rick Warren staat hierin centraal. Gericht op de hele gemeente, inclusief jongeren en kinderen.

Dat het boek een bestseller is, is inmiddels algemeen bekend. Dat geld nog niet voor het programma '40 DoelgerichteDagen'. Wie het zelf in zijn gemeente heeft gedaan, zal weten dat de 40 DD een alles veranderend programma is. Een kerkmotor bij uitstek, waarbij de toename van het aantal bezoekers in de erediensten gedurende 7 weken gemiddeld 24% bedraagt en de groei in deelname aan de kringen 226%. Vanuit de kerken die al langer geleden de 40 DD hebben gedaan in Nederland blijkt dat de permanente groei in bezoekersaantal in de erediensten zo’n kleine 20% bedraagt, gemeten drie maanden na afloop van de campagne.

Wereldwijd loopt het programma al in meer dan 27.000 kerken. In sommige kerken zelfs al voor de derde keer. De zichtbare resultaten, die zich uiten in grotere aantallen bezoekers in de erediensten en vaak een groei van enkele honderden procenten van het aantal deelnemers op de kringen, doen velen verbaasd staan. Waarom werkt God zo krachtig door dit concept? Ervaren mensen wijzen naar de simpele doeltreffende opzet, de gedegen gebedsvoorbereiding en de betrokkenheid van de hele gemeente. Of zoals een predikant van de Christian Reformed Church in Canada het verwoordde: 'Gods Geest is aan het werk en maakt van dit programma een kerkmotor!'

In Nederland hebben zich nu 120 kerken opgegeven voor deelname. Daarbij zijn alle denominaties vertegenwoordigd. Kleine gemeenten van 50 mensen; grote van meer dan 750 leden. Een aantal heeft de campagne inmiddels afgerond. Zij krijgen nu de mogelijkheid om verder te gaan met verdieping door middel van 40 DoelgerichteWeken. Hun contactpersonen zijn daarover inmiddels ingelicht.

Op 5 september 2005 sluit de termijn waarin kerken zich kunnen aanmelden voor deelname aan de 40DD gedurende de winter van 2006. Op 17 september is er dan een landelijke infodag voor campagneteams en belangstellenden. In deze bijeenkomst staat de inhoud, opzet en werkwijze van 40 Doelgerichte Dagen centraal en zullen verschillende predikanten hun ervaring met u delen. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor voorgangers, raadsleden, maar ook de leden de campagneteams die de 40 DD gaan voorbereiden.

Voor kerken die de 40 DoelgerichteDagen willen gaan doen is het belangrijk om te weten dat het boek niet vooraf in de kringen van de gemeente moet worden behandeld.

Het 40 Doelgerichte Dagen programma wordt ondersteund vanuit PurposeDriven Nederland, van waaruit ook de distributie van materialen plaatsvindt. Kerken die zich voorbereiden krijgen wekelijkse ondersteuning, tips adviezen en nieuwsbrieven. Met nadruk wordt erop gewezen dat de 40 DoelgerichteDagen een intensieve voorbereiding vragen van minstens 3 maanden! Wie de leesboeken bij PDNederland besteld ontvangt de werkboeken (64 pagina’s) er gratis bij. Bovendien ontvangen kerken die inschrijven kortingen op alle materialen die bij de campagne behoren en intensieve ondersteuning bij de voorbereidingen

Landelijke informatiedag '40 Doelgerichte Dagen'
Datum 17 september 2005
Locatie: kerkgebouw 'De Lichtkring' Laan van Emiclaer 1 3823 EG Amersfoort
Aanvangstijd: 10 uur, vanaf 9.30 uur koffie.
Sprekers: Diverse voorgangers in wiens gemeenten de 40 DoelgerichteDagen zijn gedaan.

Programma:
10.00 – 10.15 uur Opening
10.15 – 11.00 uur Uitleg Doelgerichte Gemeente en intro Doelgericht Leven
11.00 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.20 uur Uitleg Opzet en werkwijze 40 Doelgerichte Dagen.
12.20 – 13.20 uur Lunchtijd
13.20 – 14.00 uur Presentatie 40 DoelgerichteDagen uit de praktijk
14.00 – 14. 30 uur Aanvullende informatie van landelijk comité PurposeDriven Nederland
14.30 – 15.00 uur Pauze
15.00 – 16.00 uur Behandelen van draaiboek – organisatorische uitleg van het project.
15.00 – 16.00 uur Aparte bijeenkomst met voorgangers om hun rol te bespreken.

Op de dag zal een snack, thee en koffie vrij verkrijgbaar zijn. Deelnemers ontvangen een outline van de studies die deze dag gegeven worden. De kosten bedragen 25 Euro per persoon, Geen aparte regeling voor groepen. Per deelnemer een volledig ingevuld aanmeldingsformulier insturen. Uiterste inschrijfdatum 10 september. Na opgave is geen annulering mogelijk, wel mag iemand anders in uw plaats komen. Er is een boekentafel aanwezig.


Boekrecensies:
Doelgericht leven | Dagboek Doelgericht leven | Doelgerichte gemeenten

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu