www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 Ingezonden...
 

Nederlands Dagblad - 8 juli 2005

Wederkomst

Links en rechts kunnen we de reacties lezen op de uitspraken van ds. Bottenbley betreffende het moment van de wederkomst van Jezus Christus, die hij spoedig verwacht. Het is zijn persoonlijke beoordeling aan de hand van verschillende problemen en ontwikkelingen in de samenleving. Deze persoonlijke afweging kan over tien jaar heel anders zijn, omdat problemen en ontwikkelingen kunnen stagneren of versnellen. De woorden van ds. Bottenbley kunnen niet als profetie in de zin van voorspelling worden verstaan. Die pretentie heeft deze man ook niet; kan ook niet, want het is niet onze zaak 'tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft' (Hand. 1:7). Veel intrigerender is dat veel mensen in een stuip zijn geschoten bij de gedachte dat Jezus Christus in onze bedeling kan terugkomen. Kunnen we als trouw kerkvolk met de mond belijden en met het hart toch niet geloven? We kunnen inderdaad belijden, opgaan in de wereld, en een verwachtingsvolle levenshouding vergeten! Dan zal de komst van Jezus Christus ons overvallen als een dief in de nacht. Dan zou iemand als ds. Bottenbley gepakt worden op een persoonlijke gedachte, die voor hem alleen maar het toepassen is van bijv. 1 Tes. 5:4,5,6, Mat. 24:42,

Marc. 13:28,29, 32 en Luc. 21:34. Voorspellingen van bijv. Jehova's getuigen of het Efram-genoodschap zijn van heel andere orde, omdat hier met dag en uur werd gesproken, zie Mat. 25:13. Het moge duidelijk zijn dat ik ageer tegen de oppositie richting ds. Bottenbley. We kunnen met deze geloofsgenoot het gesprek beter aangaan aan de hand van vragen als: a. wat is de nood van deze wereld, b. welke functie hebben wij daarin, c. met welke valkuilen, verleidingen en tegenwerkingen hebben we te doen, d. Hoe kunnen we elkaar versterken en bemoedigen, e. kan God tot zijn doel met ons komen. De blijde toekomstverwachting van ds. Bottenbley zal op het moment dat God de Vader bepaald heeft, werkelijkheid worden voor een ieder die belijdt, gelooft, hoopt n verwacht.
K-J. Hoff, Usquert
 


Friesch Dagblad - ,,Deze generatie maakt het mee dat Jezus terugkeert op aarde. Dat zei voorganger Orlando Bottenbley van de Vrije Baptisten in Drachten zondagavond tijdens een themadienst over de wederkomst. De speciale dienst trok 2300 mensen. Verschillende belangstellenden moesten naar huis worden gestuurd: de grote zaal van de Bethelkerk zat bomvol...
Lees verder...

 Leesmap-index


 

www.vergadering.nu