www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nuPersbericht


EH-Symposium
‘Intelligent Design, Creatie, Evolutie’
Verslag van vrijdag 28 oktober 2005

Recordaantal bezoekers op EH-Symposium

Amersfoort - Op vrijdag 28 oktober jl. trok het EH-symposium `Intelligent Design en Creatie’ een recordaantal bezoekers. Ongeveer 540 belangstellenden woonden de bijeenkomst bij waarin prof. dr. Cees Dekker, dr. G. Sander van Doorn en dr. Evert van der Heide met elkaar in discussie gingen over de fundamentele vraag over het ontstaan van deze aarde. 

Mw. drs. E.J. van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool, is blij met de discussie en de getoonde belangstelling voor het symposium: “Het is goed om te zien dat men zich wil richten op de basisvragen die bij dit specifieke en actuele onderwerp aan de orde komen. Als EH gaan we ervan uit dat de Bijbel met absoluut gezag spreekt als waar hij spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur. En hoewel vele christelijke media ditzelfde standpunt delen, worden de vele vragen naar aanleiding van deze studie op heel verschillende wijze beantwoord. Dat bleek ook afgelopen vrijdag.” 

Groeiende behoefte
Vanwege de grote belangstelling moest de EH zelfs de mogelijkheid tot aanmelden stoppen. “Nog nooit eerder trok een symposium zoveel bezoekers, en dat terwijl ook afgelopen jaar onze symposia een grotere belangstelling kreeg dan voorheen. Enerzijds komt dat natuurlijk doordat de discussie rondom Intelligent Design een `hot item’ is, maar ik geloof ook zeker dat er een groeiende behoefte is aan bezinning,” aldus Van Dijk. De EH is van plan om geregeld verschillende symposia te blijven organiseren. Op 17 maart staat de eerstvolgende gepland en die zal gaan over het thema “Tolkien, Lewis, Rowling”.

/////Einde persbericht\\\\\

Voor meer informatie of fotomateriaal kunt u contact opnemen met dhr. O. Visser via o.visser@eh.nl  of (033) 460 4000.

Persbericht


EH-Symposium
‘Intelligent Design, Creatie, Evolutie’
vrijdag 28 oktober 2005

Locatie: De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1 te Amersfoort
Tijd: van 14.00 tot 17.30 uur

EH-symposium `Intelligent Design en Creatie’
`Een analyse en debat over het ontstaan van de wereld’

Amersfoort - De Evangelische Hogeschool (EH) te Amersfoort organiseert op vrijdag 28 oktober 2005 het symposium `Intelligent Design en Creatie’. Sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn dr. Cees Dekker, dr. Sander van Doorn en dr. Evert van der Heide. Onder leiding van dagvoorzitter prof. dr. Willem J. Ouweneel zullen zij een analyse geven en met elkaar in debat gaan over de fundamentele vraag over het ontstaan van deze wereld. 

Consternatie
Het boek `Een schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?’ (red.: C. Dekker, R. Meester & R. Van Woudenberg, Ten Have 2005) heeft heel wat stof doen opwaaien, vooral doordat minister Maria van der Hoeven op haar ministerie een debat over de inhoud ervan wilde beginnen en doordat daarover veel consternatie in de Tweede Kamer en in de pers ontstond. 

Toevalligheden
Uitgangspunt van Intelligent Design (‘Intelligent Ontwerp’, afgekort ID) is dat er een ontwerp aanwezig blijkt te zijn in de structuur van de natuurwetten. De waarden van natuurconstanten die allemaal ongelooflijk precies blijken te 'kloppen', de eigenschappen van de chemische elementen, de randvoorwaarden van onze planeet die perfect zijn voor het biologische leven, et cetera. Vanuit wetenschappelijk oogpunt kan dit moeilijk ontkend worden; er is werkelijk een onnoemelijk lange reeks 'toevalligheden' waarneembaar in de natuur. Het idee van een ontwerp van de natuur lijkt onontkoombaar. 

Achterliggende geloofskeuzes
De kwestie van de oorsprongen is juist niet een puur natuurwetenschappelijk probleem, maar het gaat in dat geval om de achterliggende geloofskeuzes. De EH gaat er van uit dat de Bijbel met absoluut gezag spreekt over de geschiedenis, de kosmos en de natuur. En hoewel vele christelijke media ditzelfde standpunt delen, worden de vele vragen naar aanleiding van deze studie op heel verschillende wijze beantwoord. Een puur natuurwetenschappelijk probleem kan nooit worden opgelost door een beroep op een bijbeltekst.

Verborgen premissen
Vragen die tijdens het symposium aan de orde komen zijn: is de ID-hypothese zuiver wetenschappelijk van aard, of werkt zij met verborgen levensbeschouwelijke of zelfs religieuze premissen? Is de ID-hypothese wetenschappelijk verantwoord? Met andere woorden: biedt zij inderdaad een redelijk wetenschappelijk alternatief voor c.q. aanvulling op het neodarwinisme? Zijn de ID-beweging en de evolutieleer natuurlijke bondgenoten of niet noodzakelijk? Zijn de ID-beweging en het theïsme (Godsgeloof) natuurlijke bondgenoten of niet noodzakelijk? Met andere woorden: is ID denkbaar zonder een (goddelijke) Ontwerper? Is er onderscheid tussen fundamentalistisch en wetenschappelijk creationisme, en is dit laatste verenigbaar met de ID-hypothese? Of betekent ID veeleer een ondergraving van het creationisme? Bovenstaande vragen overlappen elkaar gedeeltelijk en zouden nog met andere kunnen worden aangevuld. Maar ze geven een idee waar we het op het komende EH-symposium over willen hebben.

Sprekers
Dr. Cees Dekker (1959) is hoogleraar moleculaire biofysica aan de Technische Universiteit Delft en mederedacteur van het boek `Een schitterend ongeluk of sporen van ontwerp?’.
Dr. Sander van Doorn (1976) is postdoc onderzoeker binnen de vakgroep theoretische biologie, faculteit wiskunde en natuurwetenschappen aan de rijksuniversiteit Groningen. 
Dr. Evert van der Heide (1961) is chemicus en als industrieel onderzoeker bij het Shell Research and Technology Center in Amsterdam.
Dagvoorzitter prof. dr. Willem J. Ouweneel is oud-hoogleraar Wetenschapsleer van de Natuurwetenschappen en als docent verbonden aan de EH.

Maatschappelijke bewustwording
De EH is voornamelijk bekend van het Basisjaar, een éénjarig oriëntatiejaar waarin een combinatie van geestelijke, intellectuele, persoonlijke vorming aan bod komt, naast oriëntatie op studie en beroep. Door de verschillende symposia wil de EH dezelfde maatschappelijke bewustwording die de studenten van het Basisjaar meekrijgen, doorgeven aan een bredere doelgroep.

/////  Einde persbericht  \\\\\

EH-Symposium `Intelligent Design en Creatie’ 
Datum: 28 oktober 2005
Locatie: De Lichtkring, Laan naar Emiclaer 1 te Amersfoort
Tijd: van 14.00 tot 17.30 uur
Toegangsprijs: €10,- (voor oud EH-studenten € 5,-)
In verband met organisatie is aanmelding vooraf zeer wenselijk. U kunt zich aanmelden via onze website www.eh.nl of telefonisch via (033) 460 4000.

Meer ID in Ellips van augustus 2005...


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu