www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Nederlands Dagblad - 3 september 2005

"Uit de Kerkbladen"

Kaartje

Henk P. Medema mijmert in het bijbelstudieblad Bode na over de vakantie. Hij sliep in een Frans hotelletje, waar je een kaartje aan de deur kon hangen met het verzoek je kamer op te ruimen, of juist om niet te storen. Prière de faire ma chambre, stond er dan in het Frans, of Prière de ne pas deranger.

Medema kwam onder de indruk van de vroomheid van de Fransen. 'Prière' betekent gebed. Heel letterlijk vertaald zeiden die kaartjes: 'Gebed van maken mijn kamer' of 'Gebed van niet te ontregelen'. "Zo waren dan onze gebeden, elke ochtend weer ( ... ) Bad je het laatste, dan kon je nog even in bad zonder dat de schoonmaakdienst van het hotel zich ermee bemoeide ( ... ) Bad je het eerste, dan moest je erop voorbereid zijn dat iemand zich met de inhoud van je kamer kwam bemoeien."

Thuis gaan we weer verder met onze gebeden, elke ochtend. Maar minder dan ooit weten we hoe we bidden zullen naar behoren. Gebed om niet te ontregelen? Soms denk ik inderdaad dat de Here God en zijn engelen maar even niet de vertrekken van ons leven moeten betreden: laat U maar even, ontregelt U alstublieft niets, het gaat net zo lekker. En dan weer( ... ) denk ik: komt U toch maar binnen, en laat de boel eens even op z'n kop gezet worden, we zijn er hard aan toe. Zou je ook allebei tegelijk mogen bidden? Ik weet het niet. We zullen het Hem eens vragen.

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu