www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Ellips - 10 november 2005

Een gedeelte uit het 'Redactioneel' door Willem J. Ouweneel

Hebben we 'zicht'?

.....

'Zienswijzen'

.....Ook onder christenen, die toch op hetzelfde fundament staan, kunnen de 'zienswijzen' (Sichtweisen) enorm uiteenlopen. Veel christenen hebben een 'tegenovergesteld zicht' op de doop, het verbond, de Geestesgaven, het duizendjarig rijk, de positie van de vrouw en de positie van de homofiele medechristen (om maar een paar zaken te noemen).

In dit nummer vindt u verschillende voorbeelden: Twee christenen, Gregory Boyd en Millard Erickson, hebben een 'tegenovergesteld zicht' op de vraag of God alles van tevoren weet (zie het artikel van Raymond Hausoul). Twee christenen, Anne Nijburg en John Granger, hebben een 'tegenovergesteld zicht' op Harry Potter en aanverwante literatuur, zoals de Narnia-verhalen van C.S. Lewis en In de ban van de ring van J.H.R. Tolkien (zie mijn artikel daarover). Twee groepen christenen, de ene vertegenwoordigd door Wim de Jong (zie zijn artikel) en de andere door de mensen die hij bestrijdt (en onder wie ook talloze christen- wetenschappers voorkomen), hebben een 'tegenovergesteld zicht' op de evolutietheorie. En zo zou er nog heel wat meer te noemen zijn.

Waarom toch!?

Mensen vragen mij regelmatig: Waarom 'zien' christenen de dingen toch zo verschillend? Waarom heeft God het zo ingewikkeld gemaakt? Ik antwoord daarop dat het volgens mij niet aan God ligt. De redenen waarom christenen de dingen van God zo verschillend 'zien', zijn velerlei. Maar enkele springen er toch wel uit:

1. Wie in een bepaalde 'zienswijze' is opgevoed (in gezin, kerk en/of opleiding), zal er naderhand grote moeite mee hebben de dingen nog ooit anders te gaan 'zien'. Als iemand eenmaal een bepaalde bril op zijn neus heeft, lijkt die wel aan die neus vastgeroest te zitten. Dat hangt wel erg van de persoonlijkheid af: sommigen spelen het wel degelijk klaar hun bril voor een andere te verwisselen. Maar veel andere mensen spelen het niet meer klaar, hetzij dan met de grootste moeite.

2. Mensen kunnen allerlei belangen hebben om niet van hun eenmaal gevormde 'zienswijzen' af te wijken. Bijvoorbeeld sociale belangen: zij bevinden zich in een gemeenschap (familie, kerk, werkkring) met wier opvattingen zij instemmen. Zouden zij van die opvattingen afwijken, zou dat het teloorgaan van hun sociale netwerk (kunnen) betekenen. Het zou bijvoorbeeld kunnen inhouden dat je je kerk uitgezet wordt of binnen die gemeenschap niet meer serieus genomen wordt.

3. Er kunnen ook persoonlijke belangen in het spel zijn: wie zich eenmaal in woord en geschrift op een bepaalde 'zienswijze' heeft vastgelegd, lijdt gezichtsverlies en wordt vaak niet meer serieus genomen als hij die 'zienswijze' verandert. Of op z'n minst is de betrokken persoon er bang voor dat dat gaat gebeuren. Let wel: dit soort overwegingen speelt zich vaak op een halfbewust of onderbewust niveau af!

Ondanks deze sombere geluiden wens ik u een 'open blik' toe, en een objectief 'zicht' op de vele problemen die ook in deze ELLIPS weer aan de orde komen!

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu