www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Medema website - 25 november 2005 - www.medema.nl

… zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd 

Overwegingen over kritisch commentaar op Doelgericht Leven

door Henk P. Medema

Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. [1 Korinthe 14:29, 31]

Van de gemeente in Korinthe weten we niet alles, maar één ding is zeker: kranten en tijdschriften hadden ze niet, boeken die op andere boeken reageerden evenmin, internet allerminst. Alle profetische gaven werden uitgeoefend in de gemeente, waar de gelovigen bij elkaar waren. Voor die situaties gaf de apostel Paulus gezaghebbende voorschriften. Eén spreker mag best door één of twee anderen worden gevolgd, in feite is dat zelfs aan te raden. Openhartig zullen de anderen het dan beoordelen. Dat werkt alleen maar verhelderend, want het moet niet een wedstrijd worden wie er gelijk heeft: het gehalte aan onderwijs en bemoediging moet daardoor sterker worden. Degenen tot wie de boodschap gericht is, moeten Gods Woord steeds beter gaan begrijpen.


In de wereldwijde kerk die binnen het bereik van de moderne media valt, komt lang niet alle prediking en verkondiging tot ons in het kader van samenkomsten. We horen preken via allerlei media en van heel verschillende predikers. Er is ook nogal eens wat verschil van inhoud, zo hier en daar. Net als in de samenkomsten zou Paulus ook hierin precies hetzelfde zeggen: twee of drie, duizend of tienduizend, allemaal goed, prima zelfs. Je mag en je móet zelfs elkaar beoordelen. Maar niet allemaal rommelig door elkaar, allemaal op z’n tijd. En laat elke nieuwe bijdrage ertoe helpen dat allen onderwijs en bemoediging kunnen ontvangen. Dus: heeft er nog iemand iets te zeggen? Hou maar een preek, schrijf een stukje, vul een weblog. Als je maar dit voor ogen houdt: dat alle mensen daardoor nog beter worden onderwezen en bemoedigd. Dan is het goed.

De samenkomsten zijn anders dan eeuwen geleden in Korinthe. Het evangelie is precies hetzelfde dat Paulus daar bracht, en waarin hij de Korinthiërs onderwees: Jezus Christus en die gekruisigd. De massa’s die worden geconfronteerd met diezelfde evangelieboodschap lopen, als het gaat om iemand als Rick Warren, in de tientallen miljoenen wereldwijd.

Mogen de anderen dat beoordelen? Zeker, zou de apostel zeggen. Twee of drie of duizend of tienduizend mogen daaraan hun eigen onderwijs en bemoediging toevoegen. Als je maar begrijpt dat álles wat er gebeurt ons verder moet helpen, tot opbouwing van alle leden van het wereldwijde Lichaam van Christus.

Daaronder valt vermoedelijk niet de recente golf van publicaties waarin allerlei verbindingen worden gesuggereerd met New Age en andere postmoderne dwaalleer en vaagheden. Maar valt onder die pogingen om de boodschap positief aan te scherpen wél een artikel waarin geopperd wordt dat het kruis (‘bijna’) niet te vinden is in het boek DOELGERICHT LEVEN? En als een krant zo’n artikel plaatst met woorden en koppen als ‘Doelgericht christen zonder kruis?’ ‘Waar is dat kruis in DOELGERICHT LEVEN? Het is vrijwel afwezig!’ ‘Een subtiele wijziging van de strekking van wat de Bijbel zegt…’ ‘Het kruis speelt niet echt een rol in Warrens boodschap’ ‘…omdat Warren geen aandacht heeft voor het kruis’ - tja, wie is er dan aan de beurt om iets te zeggen? Wat hier te lezen staat, is niet bepaald een poging om het onderwijs van de Schrift te versterken en de mensen meer in Christus te bemoedigen. Dat was toch tenminste een poging waard geweest?

‘Laten de anderen het beoordelen’, door gewoon te lezen wat (het zijn maar wat voorbeelden uit vele) te lezen valt op blz. 60, 80, 81, 89, 91, 109, 117, 135, 203, 289, 302, enz. En laat me dan alleen die laatste bladzijde letterlijk citeren: ‘Toen Jezus aan het kruis zijn armen wijd uitspreidde, zei Hij: ‘Zóveel houd Ik van je!’ De Bijbel zegt: ‘We zijn gegrepen door de liefde van Christus, omdat wij hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen. ‘ Dat lijkt me wel duidelijk genoeg.

Geplaatst: vrijdag, 25 november 2005
Auteur: Henk P. Medema

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu