www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Bode - december 2005

Uit de Rubriek Streuper & Streuper namen we het volgende gedeelte over:

Gezegende Ramadan

door Simon Streuper

Bert, help me even, ik heb een paar vragen. Waarom was het verkeerd dat Balkenende de moslims in Nederland een 'gezegende ramadan' wenst? Waarom klinkt het mij vreemd in de oren als een zendeling in Oeganda, die zich daar moet behelpen met een trage computer in een internetcafé, dit gebruiksvoorwerp zegent opdat de mailtjes goed zullen overkomen? En ten slotte, waarom zegenen wij elkaar niet of nauwelijks? Tenslotte zijn we priesters en één van de priesterlijke taken is: bemiddelen tussen God en degenen die (nog) geen priester zijn.

Om met het eerste te beginnen: natuurlijk heeft Bas van der Vlies gelijk wanneer hij zegt dat zegen alleen te verwachten is van de God van de Bijbel. Maar is dat niet precies wat de moslims nodig hebben: een gezegende ramadan, waarbij ze zo onder de indruk komen van de heerlijkheid van Isa (onze Heer Jezus Christus), dat God hen met dezelfde zegeningen gaat zegenen waarmee Hij Balkenende, Bas van der Vlies en jou en mij ook heeft gezegend? Ja toch? En wat kan Bas hier nu op tegen hebben?

Trouwens, niet alleen de moslims in Nederland, maar alle allochtonen en, asielzoekers zouden we toch heel nadrukkelijk Gods zegen moeten toewensen? Niet alleen voor de islamitische maand ramadan, maar voor het hele jaar 2006 en de daaropvolgende jaren. En laten we minister Verdonk en al haar collega's ook niet vergeten. Asielzoekers zouden daar zeker wel bij varen.

Omdat wijzelf geroepen zijn om zegen te beërven, vraagt God ons nadrukkelijk om anderen te zegenen. Zelfs hen die ons vervolgen en haten. God vraagt dat van ons omdat Hijzelf ook zo is en zo met ons handelt.

Wat zou Nederland ervan opkijken wanneer God als antwoord op Balkenendes wens, de moslims ging zegenen. Maar het kan natuurlijk zijn dat God dat niet kan doen omdat wij onze priesterhanden niet uit de mouwen steken. Maar genoeg hierover, nú die Oegandese computer. Ik zie het zo: priesters zijn door God geselecteerd om Hem en de naaste toegewijd te zijn. Hijzelf heeft ze daarvoor áfgezonderd. Denk aan de dienst in de tabernakel van Mozes. Zij ontvingen een speciale wijding, maar niet alleen zij, ook alle voorwerpen werden 'geheiligd'. Over hun gereedschap was evengoed de naam des Heren uitgeroepen. Dat is de ultieme betekenis toch van 'zegenen'? Alles wat we zijn, of hebben, of gebruiken behoort dienstbaar te zijn aan de eer van God.

Ik meende wel het een en ander van het bijbelse begrip 'zegenen' af te weten, maar ik krijg toch het idee daarin te kort te schieten. Hoe zit dat met jou?

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu