www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - 5 april 2006 - www.refdag.nl

„Seksuele nood in kerk is groot” 
Kerkredactie 

VAASSEN - De seksuele nood in de kerk is groot. Dat schrijft prof. dr. W. J. Ouweneel in zijn dinsdag verschenen boek ”Seks in de kerk”. „Enerzijds is er een steeds grotere laksheid in sommige gemeenten, anderzijds ook de nood van een nog altijd harde, wettische houding van andere gemeenten.” 

Ouweneels nieuwste boek behandelt seksuele problemen onder christenen en de vraag hoe de kerken of gemeenten waartoe zij behoren daarmee moeten omgaan. Uitgebreid gaat de auteur in op onder meer seks vóór het huwelijk, huwelijken tussen „gelovigen en ongelovigen”, echtscheiding en hertrouwen, homofilie en homoseksualiteit, pedofilie, transseksualiteit, seksueel misbruik en „schunnige taal.” 

Het boek is bedoeld voor gemeenteleiders en hulpverleners, maar ook voor ouders en andere opvoeders. „Immers, het is voor hulpverleners en therapeuten heel moeilijk te corrigeren wat in de opvoeding al is misgegaan of verkeerd is aangeleerd. Ook de gemeente komt trouwens niet pas aan bod als het seksueel is misgegaan. Zij dient goed, open onderwijs te bieden op het punt van seksualiteit en relatievorming.” 


Ouweneel erkent dat het zware materie is die hij aansnijdt. „Ik doe het ook met vrees en beven. Niet vanwege de eventuele kritiek die zou kunnen losbarsten, maar vanwege de geweldige verantwoordelijkheid die je op je laadt als je tegen mensen zegt: Dit is de weg die jullie moeten gaan - en als ze dat niet doen, tegen de betrokken gemeenten zegt: Zo moeten jullie met hen handelen. Ik verbeeld me ook niet dat ik over al deze thema’s het laatste woord gesproken heb; ik laat me graag corrigeren. Maar ik heb daarop niet willen wachten: daarvoor is de nood in onze kerken en gemeenten te groot.” 

Het boek is geschreven, aldus Ouweneel, tegen de achtergrond van de seksuele nood in kerken en gemeenten: in het pastoraat blijkt het grote aantal gevallen van seksuele verslaving onder christenen. „De doorsnee christen zou nog harder schrikken als hij wist hoeveel kerkgangers wel eens een prostituee hebben bezocht, of wel eens vreemd zijn gegaan. Of hoe groot het percentage christenjongeren is geworden dat niet als maagd het huwelijk in gaat. En dat zijn dan nog maar enkele van de seksuele noden onder christenen.” 

Er kan geen echte opwekking in Nederland komen, stelt Ouweneel, als wij niet onze zonden belijden. „En daarvan vormen seksuele zonden een substantieel onderdeel.” 

Wie een boek volschrijft over seksuele overtredingen, laat ongewild de indruk achter van een negatieve houding tegenover seksualiteit als zodanig. Volgens Ouweneel is dat geheel onterecht. „Om te laten zien dat daarvan geen sprake is, begin ik heel positief met de scheppingsorde, met de plaats van man en vrouw daarin, met de betekenis van het huwelijk en de seksualiteit in bijbels licht. Zo mooi als seks binnen het huwelijk kan zijn, zo lelijk is het in al zijn vormen buiten het huwelijk.” 

Ouweneel hoopt dat er begrip zal zijn voor zijn overtuigingen. „Als uit nauwkeurig onderzoek van de Bijbel zou blijken dat bijvoorbeeld trouwen met een ongelovige niet kán, dat God seks vóór het huwelijk niet goed vindt, dat Hij echtscheiding haat en dat Hij homoseksuele verbintenissen afkeurt, dan kan het heel naar zijn dat tegen de betrokkenen te moeten zeggen. Maar laat er dan in elk geval begrip voor zijn dat ik, als ik het ze moest aanzeggen, niet anders kán.” 

Als het op seksueel gebied toch misgegaan is en de gevolgen van dat misgaan zelfs niet eens meer zijn goed te maken, wijst Ouweneel erop dat er altijd een weg van herstel is. „De eerste stap daartoe is: veroordeel alle seksuele zonden in uw eigen leven en belijd ze met naam en toenaam voor de Here God, bij voorkeur ten overstaan van een vertrouwde zielzorger (Jakobus 5:16). En wees dan verzekerd van Gods vergeving!”

Meer:
Boekrecensies - W.J. Ouweneel - Seks in de kerk...
RD 5-4-2006 Seksuele nood in de kerk is groot...
ND 15-4-2006 Dan dit nog - Seks en kerk...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu