www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 15 april 2006 - www.nd.nl 

Foto Nederlands Dagblad/Jaco KlamerDan nog dit - Seks en kerk

bijdrage: Gerald Bruins

Seks in de kerk is de titel van de jongste pennenvrucht van de veelschrijvende theoloog, bioloog en filosoof prof. Willem J. Ouweneel. Het boek, aldus het voorwoord, is geschreven tegen de achtergrond van een ,,schrikbarende seksuele nood die er in de kerken en gemeenten heerst''. Een forse stelling die om een nadere uitleg vraagt.

U zegt dat er een ,,ontstellend aantal'' gevallen van seksuele verslaving onder christen voorkomt. Hoe weet u dat?

,,Ik heb een tijdlang gepreekt over pornoverslaving. Na afloop gaf ik de gelegenheid tot voorbede of een pastoraal gesprek. Elke keer weer kwamen er mannen naar voren die toegaven aan porno verslaafd te zijn. Verder vertellen voorgangers, oudsten en pastorale werkers mij dat de nood, waarover nauwelijks gepraat wordt, enorm is. Trouwens, ook onder voorgangers. Een tijd geleden was ik nog in een evangelische gemeente, waar drie mannen hun pornoverslaving beleden. Twee van hen gaan regelmatig voor.

De drempel is ook zo laag geworden. Vroeger moest je een video of een boekje in de winkel halen. Nu worden veel mannen door het internet naar pornosites getrokken. Wat dat betreft is het internet geen zegen.

Hebt u zelf met pornoverslaving te maken gehad?

,,Nee, daar heb ik gelukkig geen ervaring mee. Iedereen komt natuurlijk wel eens op een verkeerde site terecht, uit nieuwsgierigheid of per ongeluk. Maar een verslaving is iets wat sterker is dan jezelf. Je kunt er niet vanaf blijven; je hebt het nodig.''

U stelt ook dat een gemiddeld christen zou schrikken als hij wist hoeveel kerkgangers wel eens een prostituee bezoeken. Kunt u dat onderbouwen?

,,Op dit onderdeel moet u zich niet fixeren. Het boek gaat vooral over de problemen rond echtscheiding, seks voor het huwelijk, het huwelijk tussen gelovigen en ongelovigen en seksueel misbruik in de gemeente. Aan de andere kant praat ik op dit moment met een jongen uit een keurig christelijk gezin die al vanaf zijn puberteit prostituees bezoekt. Hij denkt nu dat er voor hem geen vergeving meer mogelijk is. Het komt vaker voor dan we denken. Cijfers heb ik niet, maar je hoort het vaak. Te vaak.''

Er is ook nog de nood van een harde, wettische houding van gemeenten, schrijft u. Wat bedoelt u daarmee?


,,Het klinkt gek, maar het wettisch optreden van sommige gemeenten was de aanleiding om dit boek te schrijven. Om een voorbeeld te geven: een man loopt weg van zijn vrouw en plundert de bankrekening. De enige uitweg voor zo'n vrouw is echtscheiding, anders krijgt ze geen uitkering. Vervolgens zegt de gemeente - ik ken zulke gevallen - dat ze niet aan het avondmaal mag. Of ze wordt uit de gemeente gestoten.

In een ander geval misbruikt een familielid een vrouw. Zij wil aangifte doen, maar krijgt een oudste op bezoek die haar tracht te weerhouden: hoe kan ze dat nu doen, het is een gewaardeerde broeder.

Hier oordeelt de kerk hard, terwijl begrip voor het slachtoffer op zijn plaats zou zijn. Bij de gescheiden vrouw zou de gemeente juist financieel moeten bijspringen en haar moeten helpen een betere weg dan scheiding te vinden.''

U zegt dat er geen opwekking in Nederland kan komen als wij niet onze zonden belijden. Komt die dichterbij als wij ons reinigen van seksuele zonden?

,,Je kunt niet zeggen dat er dan automatisch een opwekking volgt. Andersom zie je in de Bijbel dat elke ware opwekking begint met verootmoediging - over Šl onze zonden. Dat lees je in de bijbelboeken Ezra en Nehemia. De IsraŽlieten trouwden met vrouwen uit andere volken. God had dat verboden. Pas toen ze daarmee braken, kon er een opwekking komen.''

Is een opwekking verder weg dan ooit, gezien het grote aantal seksuele zonden?

,,Ik ben optimistisch gestemd. Vroeger kwamen er vermoedelijk net zoveel seksuele zonden voor, maar kon er niet over gesproken en geschreven worden. Nu is daar wel ruimte voor. Ik hoop dat mijn boek onderdeel wordt van een verootmoediging, een hulpmiddel bij het breken met seksuele wanpraktijken.''

U schrijft over talloze onderwerpen. Bestaat niet het gevaar dat lezers zeggen: daar heb je Ouweneel weer?

,,Dat gevaar is er. Ik schrijf gemiddeld drie boeken per jaar. Dat gebeurt spontaan. Het borrelt in mij. In september kom ik met een omvangrijke studie over de heilige Geest. Zou ik dat boek dan pas over een paar jaar moeten uitbrengen? Zo zit ik niet in elkaar.''

Meer:
Boekrecensies - W.J. Ouweneel - Seks in de kerk...
RD 5-4-2006 Seksuele nood in de kerk is groot...
ND 15-4-2006 Dan dit nog - Seks en kerk...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu