www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Alpha-Online - 8 augustus 2006

Website 'Joshua-gemeente' uit de lucht

Geschreven door Redactie Alpha-Online 

De website van de Nederlandse 'Joshua-gemeente' is uit de lucht. Wie de website bezoekt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de website in Nigeria. Op die site staat de mededeling 'We currently have no branch in Holland' (momenteel hebben we geen afdeling in Nederland). De 'Joshua-gemeente' in Nederland lijkt ter ziele. 

Op 1 juli kon Alpha Online al melden dat de Synagogue Fellowship in Nieuwegein 'in haar huidige vorm' ging stoppen. Toen was nog niet bekend of, en in welke vorm, er een vervolg zou komen. Formeel is dat nog steeds niet bekend. Maar het lijkt erop alsof er helemaal geen vervolging komt.


De Synagogue Fellowship is een gemeente die in januari 2004 van start ging en die nauw is gelieerd aan de Nigeriaan T.B. Joshua (foto), die door zichzelf en zijn volgelingen 'profeet' wordt genoemd.

Initiatiefnemers tot de Synagogue Fellowship in Nederland waren Hans en Josien Baksteen. Zij kondigden volkomen onverwacht aan dat ze met ingang van 1 juli de leiding over de gemeente beŽindigden. Ook met het organiseren van reizen naar Nigeria - waar veel Nederlandse christenen heen gingen om bij T.B. Joshua genezing voor hun kwalen te vinden - stopten ze met onmiddellijke ingang.

Hans en Josien Baksteen zouden nog steeds 'een goede verstandhouding' met T.B. Joshua hebben. Ze lieten weten "de leiding van de Heer te zoeken voor de nieuwe fase in hun leven." Dat werd bericht door de website van de Vergadering van Gelovigen. "Op dit moment is nog niet bekend wie de leiding over gaat nemen en wat de nieuwe koers zal zijn", schreef de site destijds.

Nu, meer dan een maand later, is dat niet alleen nog steeds niet bekend, maar is de Nederlandse site inmiddels ook uit de lucht. Dat duidt er op dat de gemeente ter ziele is.

T.B. Joshua is een omstreden man. Voorstanders claimen dat hij een 'man Gods' en een 'profeet' is. Door zijn bediening zouden mensen genezen worden en een nieuwe aanraking van Gods Geest krijgen. Tegenstanders noemen hem een 'charlatan' en wijzen op het gevaar van demonische gebondenheid. Feit is dat met name in Nigeria zelf veel christelijke leiders openlijk afstand hebben genomen van T.B. Joshua.

In Nederland waren van meet af aan ook voor en tegenstanders. Tot de tegenstanders van T.B. Joshua behoorde de werkgroep Terug naar de Bijbel in Kampen. Onder de voorstanders schaarde zich prof.dr. Willem Ouweneel. Die reisde een aantal malen naar Nigeria en kreeg via de Evangelische Omroep een platform om T.B. Joshua in Nederland te promoten. Overigens is Josien Baksteen (die nu haar taken heeft neergelegd) een dochter van Willem Ouweneel.

Ouweneel kondigde op zeker moment aan dat hij een boek over T.B. Joshua zou schrijven. Het manuscript daarvoor is inderdaad gereed, maar tot een publicatie is het nooit gekomen. In het Nederlands Dagblad verklaarde Ouweneel dat T.B. Joshua moeite had met enkele (kritische) noten die Ouweneel kraakte. Daarop besloot Ouweneel het boek niet te publiceren.

Sindsdien lijkt de liefde tussen Ouweneel en T.B. Joshua bekoeld. Ouweneel spreekt nog maar weinig over T.B. Joshua en op de website van de Vergadering van Gelovigen waar een heel scala aan charismatische predikers werd gepromoot, waaronder T.B. Joshua en Benny Hinn is T.B. Joshua zo goed als verdwenen. Ouweneel behoort tot de invloedrijkste mensen binnen de Vergadering van Gelovigen.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu