www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Nederlands Dagblad - 15 september 2006 - www.nd.nl 

'Joshua-gemeente' in Nieuwegein stopt

NIEUWEGEIN - The Synagogue Fellowship Nederland, gemeente-in-oprichting onder verantwoordelijkheid van de Nigeriaanse 'profeet' en gebedsgenezer T.B. Joshua, houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. Dat is het gevolg van het afhaken van het leidersechtpaar Josien en Hans Baksteen deze zomer. 

Zij vormden de afgelopen jaren de motor achter het organiseren van groepsreizen naar de gebedsgenezingsdiensten van T.B. Joshua in Lagos. Sinds begin vorig jaar leidden ze iedere zondagmiddag samenkomsten van Joshua-aanhangers in Nieuwegein.


Volgens Josien Baksteen is er geen sprake van onenigheid of narigheid met Joshua, maar breekt er voor het echtpaar ,,onder leiding van de Heer'' een nieuwe fase aan in hun leven. Ze laat weten dat de Joshua-activiteiten ,,duidelijk tijdelijk waren''.

Begin vorig jaar dacht ze daar nog anders over. Toen verklaarde ze op een van de samenkomsten dat het echtpaar hoe dan ook door zou gaan. ,,Al zitten er vijf, we gaan door. En al zitten er vijfhonderd, we gaan door.''

Baksteen zegt nog steeds achter haar woorden van toen te staan. ,,Zolang wij ervoor gingen, gingen we er honderd procent voor.'' Nu heeft het echtpaar volgens haar de leiding ervaren om andere wegen in te slaan. ,,Gods weg is niet na te rekenen.''

Op de vraag of naast het zich beroepen op Gods leiding ook persoonlijke overwegingen een rol hebben gespeeld in hun afweging, geeft Baksteen een ontkennend antwoord. ,,Ik geloof dat God heel persoonlijk en direct tot mensen spreekt.''

Volgens Baksteen was het makkelijker om te stoppen omdat de 'fellowship' nog geen officiŽle gemeente was. Het wachten was op een bezoek van T.B. Joshua aan Nederland, waarna de gemeente een officiŽle kerk zou worden. Hoewel de afgelopen jaren enkele malen is gesuggereerd dat de Nigeriaan snel naar Nederland zou komen, ziet het daar voorlopig niet naar uit.

De vraag wat het echtpaar in de toekomst wil gaan doen, wil Baksteen niet beantwoorden. Verschillende bronnen die bij de gemeente-in-oprichting betrokken waren, zeggen dat de gemeente wel degelijk verder gaat, maar met een nieuw doel ('bediening') en zonder het toezicht van Joshua. Een deel van de kerkgangers komt ook nu nog in Nieuwegein bijeen om zich te bezinnen en zich te verootmoedigen.

Baksteen erkent dat er gewerkt wordt aan toekomstplannen. ,,Deze mensen die naar de samenkomsten kwamen zet je niet zomaar op straat.'' Maar ze wil er niet verder over naar buiten treden. Niet duidelijk is waarom doorvoering van de nieuwe plannen niet mogelijk was onder auspiciŽn van T.B. Joshua.

Groepsreizen
Inmiddels hebben Wim en Jorine Venhuizen uit Zaltbommel het organiseren van groepsreizen voor gebedsgenezing naar Nigeria overgenomen. Een eerste reis onder hun verantwoordelijkheid heeft in oktober plaats en telt tot nu toe 21 deelnemers, laat Jorine Venhuizen weten. Het plan is om drie tot vier keer per jaar met een groep naar Lagos te reizen.

Het echtpaar heeft niet de ambitie een nieuwe gemeente onder verantwoordelijkheid van T.B. Joshua te starten. Dat komt mogelijk in beeld als Joshua naar Nederland zou komen, aldus Venhuizen.

Willem Ouweneel, de vader van Josien Baksteen en in het verleden warm pleitbezorger van de in christelijke kring omstreden T.B. Joshua, laat weten dat het boek dat hij in samenwerking met de 'profeet' over diens bediening zou schrijven, er definitief niet komt. In het boek kraakte Ouweneel ook enkele kritische noten over Joshua, en daar kon de 'profeet' volgens hem niet mee leven. ,,Het was een echte botsing van culturen. In het Westen zijn we gewend ook kritisch naar elkaar te zijn, in de Afrikaanse cultuur ligt dat heel gevoelig. En omdat we hadden afgesproken het boek in samenwerking tot stand te laten komen, vond ik het niet kies het alleen op de markt te brengen.'' Ouweneel laat weten nog steeds groot respect voor T.B. Joshua te hebben.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu