www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws......

Alpha-Online - 18 september 2006

Hans en Josien Baksteen starten nieuwe gemeente

Geschreven door Redactie Alpha-Online 

Hans en Josien Baksteen (foto), die eind juni aankondigden dat ze met onmiddellijke ingang de leiding van de 'Joshua-gemeente' in Nieuwegein neerlegden, beginnen een nieuwe gemeente. Dat verrassende nieuws hebben ze zelf in een verklaring openbaar gemaakt. 

Eind juni kondigden ze nog aan dat de 'Joshua-gemeente', officieel de Synagogue Fellowship, 'in haar huidige vorm' ging stoppen. Toen was nog niet bekend of en in welke vorm er een vervolg zou komen.


Half augustus kondigden vervolgens Wim en Jorine Venhuizen uit Zaltbommel aan dat ze de leiding over de Synagogue Fellowship over zouden nemen en dat ze in oktober weer van start willen gaan met reizen vanuit Nederland naar Nigeria, naar T.B. Joshua. De Synagogue Fellowship, die in januari 2004 van start ging, is nauw gelieerd aan de Nigeriaan T.B. Joshua, die door zichzelf en zijn volgelingen 'profeet' wordt genoemd.

Initiatiefnemers tot de Synagogue Fellowship in Nederland waren destijds Hans en Josien Baksteen. Hoewel hun aankondiging dat ze met de Synagogue Fellowship zouden stoppen, volkomen onverwacht kwam en ze hun werkzaamheden 'met onmiddellijke ingang' beŽindigden, verklaarden ze destijds ook nog steeds 'een goede verstandhouding' met T.B. Joshua te hebben.

Ze lieten toen weten "de leiding van de Heer te zoeken voor de nieuwe fase in hun leven." In een nieuwe verklaring zeggen ze nu: "Het is vaak zo dat God pas een nieuwe deur opendoet als de andere is gesloten. Niet helemaal tot onze verbazing heeft God op verschillende manieren bevestigd dat Hij wil dat er een nieuwe gemeente wordt gestart." Zelf noemen ze dat 'fantastisch nieuws'.

"Schoorvoetend, Hem alle eer gevend, beseffen wij dat wij geen kracht van onszelf hebben, en zijn wij uiteraard opgewonden over dit nieuws! Als God Het Huis niet bouwt, en dan is het beter dat wij ook niet gaan zwoegen. Als Hij daarentegen het Huis wťl bouwt, dan willen wij van de partij zijn."

Het plan is, schrijven ze, "om dit najaar een officiŽle kerk te worden." Nadere details geven ze nog niet, maar ze zeggen dat die 'zo snel als mogelijk' zullen volgen.

De Synagogue Fellowship lijkt intussen toch door te gaan, hoewel onduidelijk is of dit daadwerkelijk gebeurt onder een nieuwe leiding. Hans en Josien Baksteen schrijven: "In het voorliggende proces zijn wij 'gewoon' nog steeds Fellowship. Elke zondagmiddag ontmoeten wij elkaar op de Krijtwal 1-15 in Nieuwegein."

Of de nieuwe 'officiŽle kerk' een relatie krijgt met T.B. Joshua is onduidelijk. De Nederlandse website van de Synagogue Fellowship is uit de lucht. Wie de website bezoekt, wordt automatisch doorgeschakeld naar de website in Nigeria. Op die site staat de mededeling 'We currently have no branch in Holland' (momenteel hebben we geen afdeling in Nederland).

T.B. Joshua is een omstreden man. Voorstanders claimen dat hij een 'man Gods' en een 'profeet' is. Door zijn bediening zouden mensen genezen worden en een nieuwe aanraking van Gods Geest krijgen. Tegenstanders noemen hem een 'charlatan' en wijzen op het gevaar van demonische gebondenheid. Feit is dat met name in Nigeria zelf veel christelijke leiders openlijk afstand hebben genomen van T.B. Joshua.

In Nederland waren van meet af aan ook voor- en tegenstanders. Tot de tegenstanders van T.B. Joshua behoorde de werkgroep Terug naar de Bijbel in Kampen. Onder de voorstanders schaarde zich prof. dr. Willem Ouweneel. Die reisde een aantal malen naar Nigeria en kreeg via de Evangelische Omroep een platform om T.B. Joshua in Nederland te promoten. Overigens is Josien Baksteen een dochter van Willem Ouweneel.

Ouweneel kondigde op zeker moment aan dat hij een boek over T.B. Joshua zou schrijven. Het manuscript daarvoor is inderdaad gereed, maar tot een publicatie is het nooit gekomen. In het Nederlands Dagblad verklaarde Ouweneel dat T.B. Joshua moeite had met enkele (kritische) noten die Ouweneel kraakte. Daarop besloot Ouweneel het boek niet te publiceren.

Sindsdien lijkt de liefde tussen Ouweneel en T.B. Joshua bekoeld. Ouweneel spreekt nog maar weinig over T.B. Joshua en op de website van de Vergadering van Gelovigen waar een heel scala aan charismatische predikers werd gepromoot, waaronder T.B. Joshua en Benny Hinn is T.B. Joshua zo goed als verdwenen. Ouweneel behoort tot de invloedrijkste mensen binnen de Vergadering van Gelovigen.

Overigens publiceerde het Nederlands Dagblad vorige week nog een artikel, waarin de krant meldde dat de 'Joshua-gemeente' ophoudt te bestaan. De krant sprak met Hans en Josien Baksteen, maar beiden noemden niet het feit dat ze een nieuwe gemeente willen stichten.

In het ND bevestigt Josien Baksteen nogmaals dat er geen sprake is van onenigheid of narigheid met T.B. Joshua en laat ze weten dat de Joshua-activiteiten "duidelijk tijdelijk waren".

Ze zegt in het Nederlands Dagblad ook dat het makkelijker was om te stoppen omdat de 'fellowship' nog geen officiŽle gemeente was. Het wachten was volgens de krant op een bezoek van T.B. Joshua aan Nederland, waarna de gemeente een officiŽle kerk zou worden. Hoewel de afgelopen jaren enkele malen is gesuggereerd dat de Nigeriaan snel naar Nederland zou komen, ziet het daar voorlopig niet naar uit, meent het ND.

Op de vraag wat Hans en Josien Baksteen in de toekomst willen gaan doen, wilde Baksteen tegenover het ND niet ingaan. Op dat moment was overigens een verklaring van Hans en Josien Baksteen dat ze een 'officiŽle kerk' willen starten, al naar een groep getrouwen gestuurd.

Het ND voert 'verschillende bronnen die bij de gemeente in oprichting betrokken waren' op, die zeggen dat de gemeente wel degelijk verder gaat, maar met een nieuw doel ('bediening') en zonder het toezicht van Joshua. Een deel van de kerkgangers komt ook nu nog in Nieuwegein bijeen om zich te bezinnen en zich te verootmoedigen, weet het ND.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu