www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu
Klik en lees het artikel in het NDND - 16 november 2006
Het kerkgebouw van de Levensstroom, gelegen tussen Rijnland Ziekenhuis en Meubelplein "is een erfenis voor een nieuwe, multiculturele generatie", zegt pastor Jan Zijlstra (68).

De toren doet hem denken aan een lichtbaken. Hij ziet er een getuigenis in "voor een levende Heer", zeker in een land waar kerken worden afgebroken en moskees met minaretten worden opgericht.

De voorganger hoopt dat zijn kerk een middel zal zijn om wat te doen aan "de nood van de mensen".

Hij doelt allereerst op mensen die God niet kennen. "Redding staat boven genezing. Er leven zo verschrikkelijk veel mensen zonder God."

Hij doelt tegelijk op "de verschrikkelijke nood van ziekte en ellende".

Nederlands Dagblad - www.nd.nl - 16 november 2006

Een bediening vanuit de overwinning

Wie zich niet tégen de genezingsbediening van Zijlstra keert, signaleert vaak wel eenzijdigheid. Zo schreef dr. Kees van der Kooi twee jaar geleden in het Bulletin voor charismatische theologie reden te hebben om aan te nemen dat deze voorganger "een bediening van Godswege geschonken is". Van der Kooi, hoogleraar theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit, stelde tevens dat Zijlstra te absoluut is in de verwachting van genezing. Een leer die enkel vanuit de overwinning redeneert en handelt, is eenzijdig en vertoont kwalijke kanten, aldus de theoloog. "Er is relatie tussen heil en heling, maar het is niet een één-op-éénrelatie. Het kan ook zijn dat God met zijn kinderen door verdriet en lijden wil gaan."

Een genezingsbediening 'vanuit de overwinning' geeft gelovigen die ongeneeslijk ziek zijn, hoop. Die hoop kan ook verwarring brengen. Mógen zij naar zijn diensten toe? Of móeten ze dat misschien wel doen? En is het gebed in de eigen kerkdienst wel net zo krachtig als dat van Zijlstra?

En wat als ze toch niet genezen? Vorig jaar stelde het Nederlands Dagblad Zijlstra vragen over christenen die niet genezen op het gebed. Mogen gelovigen rekenen op genezing als ze alle hindernissen waarvan Zijlstra spreekt - zoals onbeleden zonden of gebrek aan volhardend geloof - hebben overwonnen? Hij begon zijn antwoord toen met: "Ik zeg daar geen ja of nee op. Dan zou ik op de stoel van God gaan zitten."

Zijlstra wekte in dat interview de indruk Bijbelgedeelten over genezing zo direct en letterlijk mogelijk toe te passen in de tegenwoordige tijd, omdat hij meent alleen zo Gods woord serieus te nemen. Het is alsof hij bij zijn Bijbeluitleg geen theologische reflecties over het geheel van de Bijbelse boodschap betrekt in relatie tot het leven alledag, uit vrees Gods beloften tekort te doen.

Hij benadrukt eigener beweging dat genezing op het gelovige gebed verwacht mag worden. Hij benadrukt eigener beweging dat er hindernissen kunnen zijn voor genezing, zoals gebrek aan geloof. Wanneer Zijlstra - door een vraag van een journalist - als het ware gedwongen wordt tot een uitspraak over gelovigen die niet genezen, laat hij het antwoord liever open: "Kanker is een afschuwelijke ziekte, en ontzaglijk veel mensen sterven eraan. Ik veroordeel niemand die niet geneest. Ik meen ook niet een antwoord te hebben op alle vragen over geloof en ziekte. Ik zeg wel dat er hindernissen voor genezing kunnen zijn..."


Reformatorisch Dagblad - 21 november 2006

De Levensstroom

Burgemeester mr. M. Zonnevylle van Leiderdorp heeft vorige week het nieuwe kerkgebouw van de Levensstroomgemeente te Leiderdorp geopend. Het gebouw heeft 1450 zitplaatsen. De gemeente telt op dit moment ongeveer 500 leden. Het aantal leden neemt volgens voorganger J. ZijIstra echter bijna wekelijks toe. De "feestelijkheden" rondom de opening van het gebouw werden bijgewoond door ongeveer 3500 mensen.

De voorganger, die bekendheid heeft gekregen met zijn genezingsdiensten, is verheugd over het nieuwe kerkgebouw. "We hebben een schitterend gebouw gekregen, daar zijn we erg blij mee." De voorganger vertelt dat bij de bouw niet alles even voorspoedig ging. Een eerdere aannemer ging failliet. Uiteindelijk kostte het gebouw enkele miljoenen meer dan begroot.

Het geld voor het nieuwe gebouw is voor een groot deel bijeengebracht door de gemeente. Ook "vrienden in het land" zamelden geld in. Er rest nog een gat op de begroting van ongeveer 700.000 euro.

Het nieuwe gebouw, pal aan de A4, heeft een toren van bijna 40 meter hoog. Een groot kruis ontbreekt nog, maar dat komt er binnenkort bovenop, aldus Zijlstra.

Het is de bedoeling dat Zijlstra vanaf nu iedere eerste en tweede zondag van de maand zijn drukbezochte en omstreden genezingsdiensten houdt in het nieuwe kerkgebouw. De bezoekers van de gebedsgenezingen krijgen bij een plaatselijk hotel een zogenaamde "Levenstroom speciaal"-korting als ze een overnachting boeken.


Klik en ga naar de website van De Levensstroom...
www.wingsofhealing.nl

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu