www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

"Wedergeboorte, groter wonder is er niet"

Uitdaging - november 2006

Jan Zijlstra: `Ik ben geen gebedsgenezer.’
door Johan Th. Bos

Genezing lijkt zijn handelsmerk. Toch is van lichamelijk gebrek afkomen niet het grootste wonder in een mensenleven, maar wedergeboorte, weet evangelist Jan Zijlstra. 'Een groter wonder is er niet.' De door hem gestichte Levensstroom Gemeente in Leiderdorp groeide in dertien jaar uit tot een landelijk bekend evangelisch bolwerk. Deze maand wordt haar gloednieuwe, indrukwekkende gebouw officieel geopend. Op maat gemaakt voor de bediening. En voor een volgende generatie.

Wij zitten vooraan in de lege, grote zaal (1500 stoelen), bij het podium op diverse niveaus. Een groot houten kruis domineert er. Bouwploegen zijn druk in de weer. Hoewel de diensten er al heen zijn verplaatst, lijkt het strakke gebouw in vier bouwlagen zes weken voor de officiële opening nog verre van klaar. De 38 meter hoge toren, die 's avonds zal worden verlicht en daardoor van de A4 af is te zien op deze A1 locatie, staat nog in de steigers.

Een rondleiding voerde de verslaggever die morgen al langs talrijke zalen in diverse formaten, kantoren, een trainingscentrum, boekwinkel, restaurant, foyers, studio voor audiovisuele producties, magazijnen en alles wat verder in een modern evangelisch kerkcentrum valt te wensen. "Het voordeel is dat het geen bestaand gebouw is, maar helemaal naar onze wensen gebouwd", zegt evangelist Jan Zijlstra (68).

Nee, dat bijna 9 miljoen euro kostende bouwwerk is niet de grootste mijlpaal in zijn leven. "De grootste mijlpaal was dat ik Christus leerde kennen, op 25 mei 1956 om half elf 's avonds. Thuis, voor mijn bed. Boven de slagerij van mijn vader. Je weet de datum van je natuurlijke geboorte ook uit je hoofd. Ik vind het raar als mensen die van hun wedergeboorte niet weten. Je moet daar je vinger op kunnen leggen: het moment waarop je leven is veranderd."

Hij stamt uit een hervormd gezin met tien kinderen, dat een royaal huis (bij de winkel) in Hillegom bewoonde. Het was de bedoeling dat hij de slagerij in zou gaan. "Maar ik wilde dat vlees graag inwisselen voor de Geest."

Het was een lange weg, voordat de Heer hem op de knieën kreeg, vindt Zijlstra. "Drie jaar eerder was ik in een Youth for Christ rally. De prediker zei: je moet je bekeren, want God komt je tegen. Toen ik naar huis liep, woedde er een orkaan. Een hele rij dakpannen kwam naar beneden en kletterde vlak voor mij neer. Ik dacht: nogal heftig als je God tegenkomt. Later ben ik nog bij Billy Graham geweest in Rotterdam. Vond ik mooi, maar ook daar bekeerde ik mij niet." Dat deed hij dus ten slotte op zijn kamer.

Zijlstra: "De Heer is daarna nooit meer weggegaan, hoewel Hij daar vaak een reden voor had. Hij is een ware Vriend. Het grote wonder is dat Hij bij je blijft. Dat zeg ik als mensen tot bekering komen: je hebt nu Iemand in je leven, die nooit meer weggaat.”

Bij zijn bekering werd hij ook meteen evangelist. "De volgende ochtend stond ik heel blij op. Ik zei: Heer, dit wil ik overal vertellen. Het was zaterdag en ik moest voor mijn vader de wijk in met een transportfiets om vlees te bezorgen."

Een bekende dronken zwerver, die altijd op een bankje zat, werd zijn eerste vangst. “Ik dacht: die heeft Jezus nodig. Ik wist nog weinig, maar vertelde wat ik had ontvangen. Dat hij een beter leven kon krijgen en loskomen van de drank. Hij was de eerste die ik tot de Heer heb geleid, gewoon op straat. Ik bad daar met hem, al wist ik nauwelijks hoe dat moest. Die man kwam tot de Heer en heeft nooit meer gedronken. Ik heb altijd bewogenheid gehouden voor die soort mensen."

In dezelfde kraamkamer van zijn wedergeboorte riep de Heer hem voor Zijn dienst, vertelt Zijlstra. "Op 24 november 1957. In die kamer is heel veel gebeurd. Van de dag af waarop ik werd gered, hoorde ik duidelijk de stem van de Heer. Ik zal die ook wel eens hebben gemist, hoor. Maar in de zalving van de samenkomst werken de gaven. Niet alleen die van genezing, maar ook bijvoorbeeld die van kennis. Kort na mijn bekering zei Hij: Ik wil niet meer dat je rookt, maar in een rein huis woont. Op hetzelfde moment was ik van het roken af. Dat gaf consternatie in de kring waar ik kwam, want daar rookte iedereen. En ik zei, God heeft tot mij gesproken, je moet niet roken. Ze vonden het niks. Maar ik predik ertegen. Wij vinden drank en roken slecht."

De Bijbelschool in Brussel, nu de Evangelische Faculteit in Heverlee, maakte hij niet af. “Ik zat niet in de Pinksterbeweging, maar had wel al bijzondere aanrakingen gehad. Alles wat in de Bijbel stond, geloofde ik. Dus ik kwam bepaalde waarheden tegen, waarvan ik dacht: dat is niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Ik verkeerde in die tijd in maranathakringen. Kwam in de Zuiderkapel in Haarlem, maar ook naar Cor Kee, de bekende organist en prediker. Hij leerde mij het principe dat een lege zak vol is. Geloof dat je het hebt, dan krijg je het, zoals Marcus 11:24 zegt. Dat werd een fundament voor mijn leven. In Brussel leerden ze toen nog dat de Pinksterbeweging een dwaling is. Daar was ik het niet mee eens. Ik kon niet op die school blijven om steeds maar te debatteren. Ik was niet geroepen om die school op zijn kop te zetten."

Hij werd fulltimer in de organisatie van wijlen Johan Maasbach en ontpopte zich als een vurige, charismatische prediker. Dertig jaar bleef hij bij Maasbach, de laatste jaren als voorganger van de gemeente in Leiden. Op een steenworp afstand, in Leiderdorp, zou hij later De Levensstroom stichten. "Hier was nog niets."

Op zijn negentiende begonnen, is hij inmiddels bijna een halve eeuw prediker. Bekend werd hij vooral door genezingsdiensten, maar bekering en wedergeboorte vindt hij ten diepste veel belangrijker. "Een groter wonder bestaat niet. Ik ga nooit bidden voor genezing zonder eerst de mensen te hebben uitgenodigd tot de Heer te komen. Vertel de mensen: je hebt een levende relatie met God nodig. En buiten Jezus Christus is er geen redding. Het Evangelie van Hem is de kracht Gods. Maar Hij kan mensen ook genezen. Soms toch ook ongelovigen, dan is dat Gods zaak, heeft Hij een plan met zo iemand.”

Móét iedere zieke genezen?
"Het moet niet, maar het kan wel. Een zieke die bij Jezus kwam en om genezing vroeg, werd nooit afgewezen.” In een van zijn boeken noemt hij uiteenlopende 'kanalen' genezing, zoals handoplegging, zalving met olie, uitdrijven van boze geesten, gebed, vergeving en het Heilig Avondmaal. Maar, naar analogie van Paulus, volgens hem kunnen ook door de prediker gedragen zweetdoeken een middel zijn. Om bijvoorbeeld mee te geven aan familie of vrienden van zieken die niet zelf in de dienst kunnen zijn. "Er is niets geheimzinnigs aan deze doeken", schrijft hij in zijn boek. "Het is God die geneest en niet die doek. Net zo min als bij handoplegging de hand geneest, maar God gebruikt die wel voor genezing. Voor mij staat vast dat de dienaar Gods zweetdoeken bij zich moet dragen. Als het warm is tijdens de dienst, gebruik ik ze om het zweet van mijn gezicht te vegen.”

Zijlstra beaamt dat een mens beter ziek naar de hemel dan gezond verloren kan gaan. Maar de vraag is of die realiteit niet wordt ondergesneeuwd door zijn imago van gebedsgenezer. Hij wil ook niet oordelen over (het geloof van) niet genezen zieken. In een van zijn andere boeken noemt hij de aan een rolstoel gekluisterde bekende evangeliste Joni Eareckson Tada 'een prachtige geestelijke vrouw'. Sommigen hebben 'de belofte nog niet verkregen', constateert hij, de Bijbel citerend. 'Zonder enige twijfel heeft deze vrouw al heel lang geleden alle hindernissen serieus doorworsteld.' Veroordeel niet, waarschuwt hij.

Genezing is uw handelsmerk?
'Mijn handelsmerk is het kruis. Ik ben geen gebedsgenezer. Ik doe mijn best voor de Heer. En daarbij ben ik een zoon van dit volk. Buitenlandse predikers begrijpen ons volk vaak niet. Er zijn best goede bij, maar ik weet hoe je met Nederlanders moet omgaan. Al krijg ook ik kritiek, maar ik probeer mensen te winnen en niet af te stoten.”

Wordt het belangrijkste van de boodschap, de op wedergeboorte gerichte prediking, niet wat ondergesneeuwd door het zware accent op genezing?
"Er komen talloze mensen, uit het hele land, in onze diensten tot de Heer. Dat is mijn bediening allereerst. Genezingsbediening valt het meest op. Maar dat was bij Jezus ook zo. En over de apostelen lees je dat overal waar zij kwamen er explosies van Gods kracht waren. De een na de ander kwam tot de Heer en werd verlost. Tegelijkertijd waren er machtige genezingen. Ik weet wel dat genezing het meest opvalt, maar ook dat door wonderen velen tot de Heer komen. Zo was het ook in de eerste gemeente. De kerk moet weer kerk worden. Naar de blueprint van Handelingen. Overigens spreek ik in de diensten van onze gemeente op zondagmorgen bijna nooit over genezing."

Die gemeente telt zo'n vijfhonderd leden, kinderen niet meegerekend. Een veelvoud daarvan komt in de genezingssamenkomsten en de campagnes elders in het land. "Maar sinds wij in het nieuwe gebouw diensten houden, zien wij op zondagmorgen veel nieuwe mensen. Heel de omgeving praat erover. Wij zien uit naar wat God gaat doen. Ik zeg vaak tegen de gemeente: ik ben zo benieuwd wie straks onze nieuwe broeders en zusters gaan worden."

Met de elkaar in hoog tempo opvolgende 'blessings' en andere spirituele hypes heeft hij weinig. “Ik zag er al te veel komen en gaan. Ik wil vooraan staan als God nieuwe dingen geeft. Maar niet als iets haaks op de Bijbel staat. God kan iets doen buiten de Bijbel om, maar daar moeten wij zeer voorzichtig mee zijn. En dat mag dan nooit een leerstelling worden of strijdig zijn met Gods Woord. Toen de Heer Petrus op water liet lopen, was dat nooit eerder gebeurd in de Schrift. Maar je kunt als leerstelling beweren: iedereen kan over het water lopen. Dan verdrinken waarschijnlijk veel mensen. Iemand kan een bijzondere geestelijke ervaring hebben, maar dat mag geen norm worden."

Voorzichtigheid lijkt hem ook geboden jegens de huidige marketingachtige methoden voor kerkgroei. "Wij hebben het Woord van God. Dát prediken wij. Dat staat ook centraal in onze openingsceremonie voor dit gebouw.".

Hebt u de gave van genezing, want de mensen moeten wel naar Leiderdorp of een campagne van u elders in het land?
"Ik weet het niet. Ik praat er nooit over. De Heer werkt op een bepaald moment door iemand heen. Ze kunnen overal worden genezen. God heeft mij wel iets gegeven, denk ik. Maar ik zal nooit zeggen: ik heb het en daarom doe ik het. Het is pure genade. Ik noem geloofsgenezing altijd genadegenezing. Alles wat wij zijn, zijn wij in Christus.".

Het nieuwe, prijzige gebouw staat er volgens u voor de volgende generatie. Maar wat gebeurt er als Jan Zijlstra wegvalt?
"Dan stapt er iemand anders uit de coulissen. Ik voel dat ik nog een hele tijd doorga, maar Mozes wist ook pas op het laatste moment dat Jozua hem zou opvolgen. Hij had veertig jaar met hem opgetrokken en tevergeefs aan de Heer gevraagd wie het zou zijn. Ik weet dat op Gods tijd alles zichtbaar zal worden."

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu