www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

T.B.Joshua - Genezingen in Nigeria

Laatste Nieuws...

 

Alpha Online - 2 januari 2007 
 

In maart weer reis naar T.B. Joshua 

De stichting 'Bevrijding in Jezus' Naam' organiseert in maart van dit jaar weer een reis naar T.B.Joshua in Nigeria. Deelnemers moeten daarvoor wel diep in de buidel tasten. Een achtdaagse reis kost 1350 euro per persoon.

Opgave voor de reis betekent overigens ook nog niet automatisch een bezoek aan Nigeria. "Voor een bezoek aan The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria, is toestemming nodig van de kerk", meldt de organisatie.

Aspirant-deelnemers moeten van tevoren een vragenformulier invullen, waarop ze onder meer medische gegevens moeten verstrekken. Bovendien moeten ze een kopie van hun paspoort en een pasfoto inleveren.

Pas daarna beslist de Nigeriaanse kerkleiding of de betreffende persoon wordt 'uitgenodigd'. Die uitnodiging kost vervolgens dus 1350 euro.

De reis wordt georganiseerd door de stichting 'Bevrijding in Jezus' Naam', die het werk van de Synagogue Church of All Nations in Nederland gaat voortzetten.

Dat kwam vorig jaar kortstondig ten einde toen het leidersechtpaar Hans en Josien Baksteen opstapten. Zij stichtten korte tijd later elders een eigen gemeente.

Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe Nederlandse website die het werk van Joshua hier moet ondersteunen.


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu