www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

 
Een bediening van achterdocht


Ingezonden reactie
8-1-2007

'Er moet een Raad van wijze mannen Gods komen...'

Citaat: "Omdat een mens zich tegen aantijgingen van de BVA niet kan verdedigen..."

Dat is FOUT! Dat dient anders te worden geregeld in de kerkgemeente! 

Zulke mensen als Geelhoed en andere (door zichzelf aangestelde) aanklagers moeten op het matje worden geroepen, desnoods met de sterke arm, dus met de Nederlandse wet, aangeklaagd voor laster en smaad. Zij gedragen zich NIET als Christen, dus de Schrift geeft ons de vrijheid!

Dit mag zo niet doorgaan!

Bijbels gezien zou er een kerkelijke 'rechtbank', een Raad van wijze mannen God's, dienen te worden ingesteld en aangesteld - en ik pleit daar al jaren voor, maar de EA zag daar geen taak voor zichzelf in - waar zulke zaken kunnen en dienen te worden voorgelegd.

Er is zo ontzettend veel ONRECHT in de gemeenten, JUIST door leiding, en zoveel verwonde Christenen juist door leiding of mede-christenen met hun tong, die moordt en moordt en moordt! Dit mag zo niet doorgaan.

Er moet een Raad van Wijze Mannen Gods komen aan wie zaken van onrecht kunnen worden voorgelegd voor een wijs, Godgeleid oordeel! Zo komt er weer recht in de gemeente! Zo worden de verwonden hersteld. Zo worden valse 'herders' en buiten hun boekje getreden leiding terechtgewezen. Zo komt er weer ORDE en VREZE Gods in de gemeente!

Dat zijn voorwaarden voor de manifestatie van Zijn heerlijkheid! 

F.J.L. Zegers, Den Helder

 

Terug naar het artikel van Ouweneel in Uitdaging...


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu