www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Reformatorisch Dagblad - april 2007 - www.refdag.nl

Ouweneel in het nieuws
Diverse artikelen waarbij Willem Ouweneel in het nieuws kwam. Lees ze hieronder.


W. van Vlastuin spreekt over "De omgekeerde wereld van Ouweneel" (RD - 10-4-2007)

Bij sommigen roepen genezingen helaas verwarring op. Ook ds. Van Vlastuin wordt er onzeker van. Hij stelt genezing tegenover het kruis en tegenover Jezus Christus en tegenover de zegeningen die we in de hemelse gewesten hebben. Rijk zijn met de gaven van de Geest betekent voor hem 'dat we Christus missen'. Jammer, zulke tegenstellingen.
Harry Sleijster

Lees ook enkele ingezonden brieven in het RD... 

We moeten ons niet laten verwarren door bijzondere gezondmakingen, stelt dr. W. van Vlastuin. Geworteld zijn in de gezonde woorden van het geloof behoedt ons ervoor onzeker te worden door een wonderlijke genezing. 

...Door het geloof in de Heere Jezus Christus delen we in al de geestelijke zegeningen in de hemel in Christus (Ef. 1:3).
Daarom is het de omgekeerde wereld om te stellen dat een christen zonder de gaven van de Geest arm is en met de gaven van de Geest rijk, zoals in het charismatische denken wordt gesteld (W.J. Ouweneel, ”Meer Geest in de gemeente”, blz. 14 en 21). We kunnen veel charismata hebben, terwijl we Christus missen (Matth. 7:22). Dan zijn we nameloos arm. We kunnen alle wonderlijke gaven en ervaringen missen, en toch in Christus alles hebben.....


Rob Hondsmerk over pedofilie (RD - 10-4-2007)

...Natuurlijk heeft ds. Visser gelijk dat we pedofielen niet mogen veroordelen en dat er in de kerk een plek voor hen moet zijn. Maar ook hier geldt: God heeft de zondaar lief, maar Hij haat de zonde. Ds. Visser vindt de opvatting van dr. W. J. Ouweneel, dat de pedofiele geaardheid een gevolg is van de gebrokenheid van de schepping en dat pedofielen geen seksualiteit mogen hebben, onzinnig. Voor een pedofiel die worstelt met zijn gevoelens, die niet aan deze pedofiele gevoelens toe wil geven maar God wil dienen, moeten we juist het grootste respect hebben. Maar ds. Visser is zo overtuigd van zijn eigen gelijk, dat hij de (geestelijke) realiteit uit het oog verliest.
Lees meer...


Ds. Hans Visser van de Pauluskerk: waardering en onzinnig - RD 3-4-2007

U zou pedofielen ook adviezen aan de hand kunnen doen om praktisering te vermijden. 
„Ik heb waardering voor het denken van een man als dr. W. J. Ouweneel. Volgens hem moeten wij homo’s en pedo’s aanvaarden. Ze mogen er zijn. Maar dan schrijft hij dat hun geaardheid gevolg is voor de gebrokenheid van de schepping en dat zij geen seksualiteit mogen hebben. Dat vind ik een onzinnige opvatting.” 


A.A. Teeuw over genezingswonderen (RD - 2-4-2007)

Dr. A.A. Teeuw gelooft wel dat God wonderen kan doen, maar dat Hij ze ook dóet, behalve dan een enkele keer, daaraan twijfelt hij. Hij blijkt ook niet goed op de hoogte te zijn van wat er aan genezingen plaatsvindt. Hij noemt een (1) geval van aids, terwijl er in Lagos duizenden van aids en kanker worden genezen. En die worden wel degelijk gedocumenteerd met medische verklaringen. Dus is het maar de vraag: wat heeft Ouweneel hier met zijn opmerking bedoeld?

Het is een beetje sceptisch artikel. De reden: niet iedereen geneest. Hoewel iedereen daar heel nuchter over is, roept Teeuw er nog eens extra toe op. Maar hij verliest zelf de realiteit uit het oog als hij eigenlijk als voorwaarde stelt dat elke ziekte genezen moet kunnen worden, en dat leeftijd geen verschil moet maken. Over nuchterheid gesproken.
Hij besluit zijn lange artikel met wat hij ziet als het grootste wonder, namelijk van iemand die níet genezen is en tóch God prijst. Maar dit is slechts een woordenspel.
De Bijbel spreekt andere taal over de 'tekenen en wonderen' die de gelovigen zullen volgen.

Het is wel mooi dat iemand ook in zijn ziekte God prijst, daar is ook geloof voor nodig. Maar, en dat is mijn serieuze vraag: waarom kiest die persoon daarvoor, en waarom gaat die persoon niet naar de plekken waar Jezus vandaag de dag geneest?
Lees eens Handelingen 5:16 waar de zieken uit omliggende steden naar de apostelen toegingen en genezen werden.

Harry Sleijster

Lees ook enkele ingezonden brieven in het RD...

...In een radio-interview tussen de godsdienstpsycholoog Braams en prof. Ouweneel roemde de laatste de talrijke genezingen bij de profeet Joshua in Lagos. Allerlei ziekten werden genezen, zelfs aids, aldus Ouweneel. Maar toen hij een concreet voorbeeld noemde, betrof het een studente met een persoonlijkheidsstoornis (borderline). Toen Braams hem vroeg waarom de genezingen van aids niet wetenschappelijk zijn gedocumenteerd, antwoordde Ouweneel dat artsen daar niet aan mee willen werken. Is dat laatste echt zo? 

Zolang we op deze wijze blijven discussiëren, omzeilen we een essentieel element uit de vraagstelling. Want wie de website van Jan Zijlstra bekijkt en kennisneemt van concrete voorbeelden, moet inderdaad erkennen dat het allemaal ziekten om ziekten gaat met een hoog psychogeen gehalte. De recent gemelde genezingswonderen behoren eveneens tot die groep. 

Als zodanig vind ik het heel eerlijk -en tegelijk onthutsend- dat Ouweneel in zijn boek ”Geneest de zieken” erkent dat ouderdomsgerelateerde ziekten niet geschikt zijn voor gebedsgenezing. Anders gezegd: Zijlstra behoeft niet naar het verpleeghuis te komen waar ik werkzaam ben. Datzelfde geldt voor de genezing van aangeboren handicaps, zoals het syndroom van Down. Met zo’n kind behoeft de lezer niet naar Leiderdorp te gaan. Ook suikerziekte blijkt een lastige te zijn, zo erkende een gemeentelid van een evangelische gemeente in Maassluis. 

Dit alles wekt de indruk dat sommige ziekten de macht van God te boven gaan! En hoewel niemand dit laatste zal durven beweren, houden soortgelijke genezingswonderen en dito opmerkingen dit wel in stand. Terwijl de Bijbel aangeeft dat Jezus iedereen die tot Hem kwam genas, ongeacht welke ziekte hij of zij had......

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu