www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nieuw boek: "Gods plan met mijn leven" van Jan Zijlstra - oktober 2008

“Carly Alkema uit de Vergadering der Gelovigen”


Klik om te bestellen...Gods plan met mijn leven
Jan Zijlstra
autobiografie

Uitg. De Levensstroom, Leiderdorp
ISBN 978 90 7615 2226
341 blz., prijs € 17,95

50 jaar na zijn roeping heeft evangelist Jan Zijlstra zijn autobiografie geschreven.
Met:
- 50 inspirerende hoofdstukken
- 382 pagina's dik
- 32 pagina's fullcolour foto's
- hardcover
Gods plan met mijn leven
Dit is het bijzondere verhaal van evangelist Jan Zijlstra. Jarenlang heeft hij grote reddings- en genezingscampagnes in Nederland gehouden. Velen hebben zijn campagnes meegemaakt, en hebben zijn inspirerende boeken over genezing gelezen. Van tijd tot tijd hoorden zij verhalen over zijn leven, over de wonderen die er gebeurden, en over zijn geloofsavonturen. 
Met dit boek: Gods plan met mijn leven, ontdekt u meer dan die verhalen. U ontdekt het plan dat God met zijn leven had en wat hij nauwgezet volgde. Hoe hij door God werd aangeraakt, door de Geest geleid werd. Dit boek zal u niet alleen boeien, maar ook inspireren, om ook de lessen die hij meemaakte en waar hij doorheen ging, te volgen. Om ook te zeggen: Heer, laat ook uw plan in mijn leven vervuld worden. [ Boeken van Jan Zijlstra bestellen... ]


De genezing van Carly Alkema
Lees hier blz. 219-224 uit ‘Gods plan met mijn leven’ door Jan Zijlstra:

De Dokkum campagne
In Dokkum, de stad waar eeuwen geleden de zendeling Bonifatius werd omgebracht, hadden wij twee keer een genezingscampagne. De eerste campagne was in de zaal van de plaatselijke Volle Evangelie Gemeente. Het was enorm druk, zeg maar 'ongelooflijk vol'. De mensen zaten of stonden overal, zelfs buiten voor de ingang. God brak door in Friesland. We zagen de mensen overal vandaan komen en ze gingen met het getuigenis van de levende Heer weer terug naar hun woonplaats.

Tijdens die eerste campagne werd Carly Alkema wonderbaarlijk door Jezus genezen. Dit grote wonder zou de doorbraak in Friesland verder vergroten. Het was een wonder waarover iedereen in Friesland en daarbuiten, zou spreken.

De wanhoop van de zieke Carly
Voor Carly Alkema uit Dokkum was er geen enkele hoop meer op genezing. Ze was zeer ernstig ziek en genezing was uitgesloten. Ze was allang opgegeven door de artsen.
Ze werd geboren met de ziekte van Hirschsprung. Dat houdt in dat de zenuwcellen rondom de darmen ontbreken. Daardoor is er geen natuurlijke stuwing, noch een normale stoelgang. Carly's leven bestond uit een lange keten van voortdurende ellende, en ze leed onbeschrijflijke pijnen.
Al was het voedsel laxerend, toch was er van een gewone stoelgang geen sprake. De afvalstoffen die er niet uitkonden, hoopten zich op in haar lichaam en vergiftigden haar bovendien.
Ze had endometriose in haar darmen, wat gepaard ging met ernstige darmbloedingen en gruwelijke pijnen. Daarbij had zij slecht werkende bijnieren, als gevolg van het jarenlang ziek zijn, en dat veroorzaakte weer een verlammende moeheid. En de zware rug en buikpijnen waren een dagelijkse kwelling.

Carly's leven zou één lange martelgang worden. Zelf zegt ze: 'Ik keek de dood in de ogen'. en zij bereidde zich dan ook voor op de dood. Na verloop van tijd kreeg ze een stoma, omdat men wilde weten of daardoor de pijn wat minder zou worden. Later werd ook nog eens een groot stuk darm weggenomen. Ook werd de stoma weer opgeheven, want het had niets geholpen. De klachten waren gewoon hetzelfde gebleven, net als de hevige pijnen, en een stoma was dan maar een onnodige last.
In die tijd ging Carly ziekenhuis in en ziekenhuis uit. Carly moest nu een paar keer per week haar darmen spoelen. Maar alle ellende bleef. Het werd alleen maar erger. Hoe zag de toekomst eruit voor deze vrouw?

Als Carly bij hoge uitzondering eens een keer buiten kwam, dan hadden de mensen van Dokkum diep medelijden met haar als zij zagen hoe de vrouw zich strompelend voortbewoog.

Mam, ga toch naar de genezingsdienst
Zoon Timothy wees zijn moeder op de genezingsdiensten die wij in het hele land hielden. Maar haar eerste reactie was: 'Ik ga niet, ik weet er niets van af. En is het eigenlijk wel goed?' Want Carly hoorde bij de toch wel zeer voorzichtige Vergadering der Gelovigen en die waren, zeker in die dagen, 'pinksterschuw'. Maar Carly bleef het maar horen: 'Ga toch mam.'

Toen zei Timothy: 'Mam, als Jan Zijlstra nu eens wel bijbels bezig is, en als hij Jezus Christus predikt en Hem als Heer belijdt, en als alles wat in zo'n genezingsdienst gebeurt in de Naam van Jezus geschiedt, zou je dan gaan?'
Carly antwoordde haar zoon: 'Als Jan Zijlstra een echte broeder in de Heer is, en absoluut bijbels bezig is, en als alles gebeurt zoals jij nu zegt, dan zal ik gaan.'

Uiteindelijk kwam Timothy met het verslag. Hij had verschillende van onze video's bekeken en de wonderen gezien die tijdens de diensten gebeurden. En hij had met iemand gesproken die zelf ook in één van de genezingsdiensten genezen was. Hij hoorde daarbij allerlei verhalen van geweldige wonderen die Jezus gedaan had. Dus zei hij: 'Mam, het is goed! Ga erheen!'

Carly in de genezingsdienst
We kwamen nu met een genezingscampagne in haar eigen woonplaats. Beter kon het niet voor Carly. En zoals de mensen in de Bijbel, ging ook Carly naar de plaats waar Gods wonderwerkende kracht geopenbaard werd.

Toen Carly daar zat, dacht zij niet meer aan de verschillen die er waren, maar zij genoot en ervaarde de Tegenwoordigheid van de Heer. Ze hoorde de prediking van het kruis en zei: 'Dat is in orde.' Ze zag velen tot Christus komen en zei weer: 'Dat is in orde.' Daarna zag ze hoe velen genezen werden en haar geloof werd gesterkt.

Er waren zeer veel zieken die avond. Urenlang werd er voor hen gebeden. Het was al later dan één uur geworden, en nog altijd waren er zeer veel mensen, en Carly zat daar ook nog steeds, na meer dan zes uur samenkomst.
Maar Carly was die avond richting Jezus gegaan, en zij was nu op weg naar haar wonder.
Toen zei ik tegen de mensen die er nog waren: 'Er is hier iemand met een zeer ernstige darmziekte. Kom direct naar voren, voor de genezende aanraking van de Heer!'

De genezing van Carly
Toen ik naar Carly keek, zag ik hoe ziek deze vrouw was en wat een jarenlange ellende zij had meegemaakt. Ik vroeg aan haar: 'Dus je darmen zijn ziek?' Ze antwoordde: 'Ik heb de ziekte van Hirschsprung, ik mis mijn dikke darm en ik vergiftig mijzelf.'

Ik bad voor haar, legde haar de handen op en zei: 'Carly, in Jezus' Naam: dat je darmen, je bloed, je benen en alles wat ziek is in je lichaam, gezond wordt en alles wat ontbreekt, hersteld wordt. Dat Gods kracht nu door je heen stroomt.'

Carly vertelde later: 'Er gebeurde iets onbeschrijfelijks: er golfde een weldadige, genezende kracht door heel mijn lichaam heen. Toen Jezus mij aanraakte, was de aanraking zo heerlijk. De golven van Zijn kracht bleven maar doorgaan. Ik voelde de pijnen weggaan, ik kon weer normaal lopen en ik liep door het gangpad heen en weer.
Ik hoorde u zeggen: 'Je krijgt nieuwe zenuwcellen. God raakt je lichaam verder aan." En op datzelfde moment kwam er weer een golf van Gods kracht door mij heen.
Toen hoorde ik u zeggen: "Er vindt een scheppend wonder in je plaats", en nu was de aanraking van Gods kracht wel tien maal zo sterk. Ik voelde hoe mijn buik, geheel doorspoeld werd met Gods kracht. Het leek wel of er een explosie plaatsvond. Alles in mijn buik ging hevig te keer.'

Ik zag hoe haar buik sterk bewoog, en dat gebeurde vele malen. Carly greep haar buik vast. Toen zei ik: 'Carly je krijgt een nieuwe darm van God. en de bewegingen in haar buik werden nog heftiger. Haar gehele lichaam werd gereinigd, van hoofd tot voetzool.

Toen stond ze daar en ze zei hevig geëmotioneerd: 'Ik ben gezond! Jezus heeft mij genezen!' Jezus had de vergiftiging uit haar lichaam weggenomen, en haar nieuw en gezond bloed gegeven, en had niet alleen nieuwe zenuwcellen gecreëerd, maar ook nieuwe darmen gegeven.

Ze kon het nog maar nauwelijks bevatten wat Jezus in haar lichaam gedaan had. Ze voelde zich compleet nieuw. Haar hele leven had ze nooit geweten, wat een gezond lichaam is. Maar het moest in ieder geval dat zijn, wat zij nu ervaarde. De vernieuwde vrouw bleef maar steeds roepen: 'Ik ben nieuw! Ik ben nieuw!' Iedereen juichte. Het was al midden in de nacht, het was half twee, maar wie denkt er aan tijd als God zo machtig aan het werk is?! Daar, midden in de nacht in Dokkum, zagen wij de glorie van onze grote God en gaven God de eer.

De dag na Carly's genezing
Carly schreef later: 'De volgende dag ging ik voor het eerst van mijn leven naar het toilet en had ik een normale aandrang. Ik schreeuwde het uit van vreugde, het schalde door het hele huis.' Daarna zocht Carly de vlag op en hing deze resoluut uit, want iedereen moest het weten. Het duurde dan ook niet lang of de mensen in de straat vroegen: 'Wat is er bij de Alkema's aan de hand?' Toen hoorden zij dat Carly wonderbaarlijk was genezen. Vanaf dat moment gonsde het door heel de stad, iedereen sprak er over.

Overal in de kerken, in al de groepen, in de gemeenschappen, werd over dit wonder gesproken. Uitgebreid kwam het in de media, en de medici bevestigden dit grote wonder. Dit werd door een arts in een interview bevestigd. Men zei: 'Dit lichaam is totaal nieuw, alles is hersteld. Er moeten nieuwe darmen zijn, want anders kan het lichaam niet functioneren zoals het nu doet. Dit is ongelooflijk!'

Friesland ging meer en meer open. Het Koninkrijk baande zich een weg en brak door. En met dit wonder van iemand uit de Vergadering der Gelovigen, bracht dit ook een totale verandering tussen hen en het Volle Evangelie.


Klik hier en luister naar het radiogesprek over de genezing van Carly Alkema op 13 maart 2004 > mp3...

Weblog van Frans & Carly Alkema vanuit Zuid Afrika...

 Boeken van Jan Zijlstra bestellen...

Video van een recent  getuigenis + video's van het werk in Zuid-Afrika...

Meer...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu