www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Friesch Dagblad - 11 maart 2008 - www.frieschdagblad.nl

Boerenbedrog?

FD-Column - Willem Ouweneel 

De VU-godsdienstpsycholoog Joke van Saane schreef onlangs het boek Gebedsgenezing: Boerenbedrog of serieus alternatief? Het verkoopt lekker, en dat is leuk voor haar./>


Veel mensen hebben niet veel op met de genezingsbediening en vinden daarvoor heerlijk bevestiging in Van Saanes boek. Maar ze moeten dan wel weten dat - om haar eigen woorden te gebruiken - Joke van Saane zelf ‘boerenbedrog’ pleegt. Ze heeft een onderzoek gedaan onder negenhonderd EO-leden, van wie de helft zegt wel eens van de genezingsbediening gebruik gemaakt te hebben. Daarvan zeggen circa tachtig mensen genezen te zijn, maar daar zit volgens Joke geen enkele ‘harde’ genezing bij: al die genezingen zijn psychologisch (weg) te verklaren. Vervolgens concludeert zij daaruit (zeer onwetenschappelijk) dat blijkbaar álle genezingen psychologisch te verklaren zijn, dat ‘harde’ genezingen dus niet voorkomen en dat de gebedsgenezing dus boerenbedrog is.

Nu is het ten eerste zo dat zelfs genezingen die zogenaamd psychologisch te verklaren zijn, wel degelijk wonderen kunnen zijn. Een borderliner lijdt aan een psychische ziekte. Maar een borderliner die vier jaar in inrichtingen heeft doorgebracht is, permanent suïcidaal is en van de artsen te horen krijgt dat ze er maar mee moet leren leven, en dan in de genezingsbediening in één oogwenk totaal genezen wordt (zoals ik bij Janneke Goudswaard van nabij heb meegemaakt) - dat is een compleet wonder. Een Godswonder mag ik wel zeggen.

Ten tweede had Joke van Saane kunnen weten dat er gemakkelijk honderd gevallen van ‘harde’ genezingen gevonden zouden kunnen worden. Dat heeft ze niet vermeld, laat staan onderzocht, en daarom is haar boek ‘boerenbedrog’ (sorry dat ik haar eigen terminologie tegen haar moet gebruiken). Ze schrijft dat er geen gebroken ledematen genezen (blz. 39) - maar ik heb er bijgestaan dat een gecompliceerde botbreuk, waaraan een operatie te pas had moeten komen, in één oogwenk genas. Is dat psychisch? 
Joke schrijft dat er geen kankerpatiënten genezen - maar Henk Pietersma in Leeuwarden (de man die het omslag van De Nieuwe Bijbelvertaling ontwierp) kan getuigen dat een groot, gevaarlijk gezwel op zijn tong in de kortst denkbare tijd verschrompelde. Is dat psychisch?
 
Carry Alkema in Dokkum leed haar leven lang aan de ziekte van Hirschsprung, waarbij bepaalde zenuwen ontbreken die de darmen moeten prikkelen. Zij ontving niet alleen in één oogwenk genezing, maar hier moeten nieuwe zenuwen zijn geschapen; het was een ‘scheppend wonder’. Is dat psychisch? 

HIV
Ik weet van gevallen van aidspatiënten, die bewijsstukken van een erkende kliniek meebrachten dat zij hiv-positief waren, in de genezingsbediening genazen en achteraf de bewijzen meebrachten dat zij nu hiv-negatief waren. De virussen waren uit hun bloed verdwenen. Is dat psychisch? Ik weet van epilepsiepatiënten die een aantoonbare afwijking in de hersenen hadden, in de genezingsbediening genazen en achteraf hoorden dat de hersenafwijking verdwenen was. Is dat psychisch? 

Doof 
Ik weet van een vrouw die als baby hersenvliesontsteking kreeg en daardoor totaal doof werd. Op haar vijftigste kwam ze in de genezingsbediening en werd totaal genezen. Is dat psychisch? Mensen genazen in de genezingsbediening van de gevolgen van een beroerte, of van longkanker, of van blindheid, of van extreme reuma, noem maar op. Is dat allemaal psychisch, Joke? Vandaag zijn er van de meeste ‘harde’ ziekten genezingsvoorbeelden te noemen. Niet zoveel als we zouden willen, maar toch. 

Janneke Vlot leed zeventien jaar aan posttraumatische dystrofie, zoals de ziekenhuisrapporten getuigen. Niemand van de artsen heeft ooit beweerd dat het psychisch was; wel vertelden ze Janneke dat ze maar met haar ziekte moest leren leven.
Klik om dit boek te bestellen... Janneke genas in één oogwenk totaal. Maar Joke van Saane vertelde rustig voor de tv dat het psychisch was geweest. Zo krijgt ze natuurlijk altijd gelijk: je verklaart elke ziekte die genezen wordt, gewoon ‘psychisch’. Maar ik vraag dan wel: Joke, wie pleegt hier nu boerenbedrog? Je richt grote schade aan, want door jouw boek weerhoud jij zieke mensen ervan de genezingsbediening op te zoeken. Ik zie uit naar een nieuwe publicatie waarin jij dit schadelijke boek van jou corrigeert. 

Prof. dr. Willem J. Ouweneel doceert aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Evangelische Theologische Academie in Zwijndrecht en is auteur van vele boeken op het terrein van theologie en filosofie 


Meer links over "het boerenbedrog" :

31-3-2008: Recensie in Bodem van het boek 'Gebedsgenezing' van Joke van Saane...

11-3-2008: Column Ouweneel in het Friesch Dagblad...

Meer links: Bewijzen van fysieke genezingen...

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu