www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Friesch Dagblad - 6 mei 2008 - www.frieschdagblad.nl + www.willemouweneel.nl

Toch echte Joden! 

FD-Column - Willem Ouweneel

Op 16 april jl. deed het IsraŽlisch hooggerecht in Jeruzalem een uitspraak die in Nederland niet zo veel aandacht heeft gekregen, maar volgens mij van de grootste betekenis is. Wat wil het geval? Tot dusver was het voor Messiasbelijdende Joden nauwelijks mogelijk om aliyah naar IsraŽl te maken. Messiasbelijdende Joden zijn Joden die geloven in Jezus Ė of met zijn Hebreeuwse naam: Jesjoea Ė als hun Messias en Verlosser, maar willen vasthouden aan hun joodse identiteit en dus bijvoorbeeld de sjabbat, de bijbelse feesten en de spijswetten onderhouden. Aliyah, letterlijk Ďopstijgingí, betekent: emigreren naar IsraŽl. Ultra-orthodoxe Joden in IsraŽl hebben het jaren geleden voor elkaar gekregen dat Messiasbelijdende Joden zich niet in IsraŽl konden vestigen en/of niet de IsraŽlische nationaliteit konden verkrijgen. Dat was buitengewoon onbillijk, omdat bijvoorbeeld atheÔstische of boeddhistische Joden geen strobreed in de weg werd gelegd. De regel was: wie als Jood geboren is, heeft er recht op zich in IsraŽl te vestigen en de IsraŽlische nationaliteit te ontvangen.Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


De Messiasbelijdende Joden vormden voor zover ik weet de enige uitzondering op deze regel. Het argument dat hun gegeven werd was dat zij in IsraŽl Ďzending bedrevení of Ďwilden komen bedrijvení, wat vaak volledig uit de lucht gegrepen was. Vooral kregen zij dit te horen: door in Jezus te gaan geloven waren zij feitelijk van het jodendom naar het christendom overgegaan en Ďdusí waren zij geen Joden meer. Alsof atheÔstische, bijvoorbeeld communistische Joden niet veel meer Ďontjoodstí waren dan Messiasbelijdende Joden! Sterker nog: geen Jood is Ďjoodserí dan juist degene die de Messias van IsraŽl heeft leren kennen en aangenomen. Wie in relatie tot de Messias is getreden, is doorgestoten tot het hart van het jodendom.

Een kwart eeuw geleden speelde de kwestie nog totaal niet, want er wŠren nauwelijks Messiasbelijdende Joden in IsraŽl. Wel enkele Hebreeuwse christenen, dat zijn Joden die zich bij een christelijke kerk of gemeente hebben aangesloten en hun joodse identiteit voor een groot deel hebben afgelegd. Vandaag is de situatie heel anders: optimisten schatten het aantal Messiasbelijdende Joden in IsraŽl ongeveer op zoín tienduizend. Dat is nog altijd niet veel op een miljoenenbevolking, maar heel wat meer dan de praktisch nul van 25 jaar geleden. Ze hebben onderling wel verschil van mening over de mate waarin zij de rabbijnse tradities in ere willen houden, maar Šllemaal voelen zij zich echte Joden en leven zij als echte bijbelse Joden.

Onlangs hebben twaalf Messiasbelijdende Joden in IsraŽl een zaak aangespannen bij het IsraŽlische hooggerechtshof om te protesteren tegen het feit dat zij nauwelijks of helemaal niet de IsraŽlische nationaliteit konden verkrijgen. Zij werden daarbij gesteund door advocaat Calev Myers, eveneens een Messiasbelijdende Jood. Op 16 april jl. heeft het hooggerechtshof de uitspraak gedaan dat Messiasbelijdende Joden volledig in hun recht staan: ieder die als Jood geboren is, ook als slechts een van de ouders Jood is (moeder ůf vader), heeft recht op een plaats in het land IsraŽl.

De consequenties van deze uitspraak zouden wel eens enorm kunnen zijn. Immers, veel Messiasbelijdende Joden wereldwijd zouden dolgraag aliyah willen maken, maar werden belemmerd door het feit dat zij bij hun aanmelding zouden moeten opbiechten dat zij geloven in Jesjoea als de Messias van IsraŽl en vervolgens zouden worden tegengehouden. Nu is dat niet meer mogelijk. Dit zou wel eens een ware uittocht naar het beloofde land kunnen betekenen. Het zou mij niet verbazen als het aantal Messiasbelijdende Joden in IsraŽl binnen enkele jaren zal verdubbelen.

Voor niet-joodse gelovigen is het misschien maar moeilijk voorstelbaar dat niet alleen andersoortige, maar ook Messiasbelijdende Joden dolgraag naar IsraŽl willen emigreren. Het hangt sterk van je theologische Ďraamwerkí af hoe je over een dergelijk verlangen oordeelt. Ik voor mij heb er echter alle begrip voor dat ook Ė nee, juist Ė Messiasbelijdende Joden verlangen naar het Heilige Land, waar Jesjoea de Messias eens zal neerdalen op de Olijfberg en zijn wereldrijk van vrede en gerechtigheid zal vestigen! 

Prof. dr. Willem J. Ouweneel doceert aan de Evangelische Hogeschool in Amersfoort, de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven en de Evangelische Theologische Academie in Zwijndrecht en is auteur van vele boeken op het terrein van theologie en filosofie.

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu