www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Nederlands Dagblad - 12 juli 2008

“Ik verdedig de schapen"
  Arie Geelhoed, de spelbrekerEen angstige, achterdochtige en sombere Geelhoed is vooral boos en ontdaan over Ouweneel. Hier volgt een kort gedeelte uit het ND-interview van Maarten Vermeulen onder de titel: "Ik verdedig de schapen".(...)

DE INQUISITEUR DACHT OOK DAT GOD HET WILDE

Zijn waarschuwende e-mails genieten enige bekendheid in christelijk Nederland, zijn website met kritische beschouwingen trekt vijftig tot honderd bezoekers per dag. Internet is een uitkomst voor de lichamelijk zwakke Geelhoed. En het is effectief, zegt hij. In de loop der jaren kreeg hij enkele duizenden reacties. Onlangs liet een voorgangersechtpaar weten dat ze zijn kritiek 'zo rustig en liefdevol' vonden. Anderen beweren juist het tegenovergestelde en noemen zijn stukken liefdeloos en hard. Op de vraag of hij eigenlijk van roomsen houdt, antwoord hij onmiddellijk met ja.
Maar het lukt hem niet altijd het kwaad los te koppelen van de mensen die erbij horen. "Bij bepaalde figuren, echt valse leraars, is dat moeilijk."

Zoals Willem Ouweneel. Al eerder viel die naam, ook toen omgeven door wantrouwen en boosheid. “Ik geloof niet meer in zijn integriteit. Maar goed, wie ben ik? Ik bestrijd hun leringen, maar uiteindelijk zal ik verantwoording moeten afleggen aan God. En Ouweneel ook. Ik kan geen definitief oordeel vellen, maar ik kan wel zeggen dat hij enorme schade heeft aangericht."

Ouweneel is bijna een obsessie voor Geelhoed, al vindt hij zelf dat het meevalt. Feit is dat de twee voortdurend met elkaar in de clinch liggen. "lk zoek hem niet op", zegt Geelhoed, "maar ik verzet mij tegen bepaalde ontwikkelingen en dan kom ik hem steeds tegen."

Begin vorig jaar probeerde Ouweneel de horzel publiekelijk van zich af te slaan met een artikel in Uitdaging. ‘Er is een kleine, maar ijverige groep mensen die blijkbaar een 'bediening van achterdocht hebben ontvangen', schrijft de theoloog. Gekscherend kort hij de 'bediening' af tot BVA. 'Zij stort zich op bekende dienstknechten van God om al hun woorden na te vlooien om maar iets negatiefs te vinden. ( ... ) Ook al probeer ik nog zo duidelijk uit te leggen wat ik bedoel, het helpt niet. Zo zaait de BVA overal onrust.' Verder in het stuk verwijt hij de BVA 'bekrompen fundamentalisme'. "Dat was helemaal tegen mij gericht", weet Geelhoed.

Hoe kan het dat twee mensen die beiden zeggen God te dienen, zo tegenover elkaar staan? "De inquisiteur dacht ook dat God het wilde. Het gaat erom: heb je goed in de Bijbel gekeken? Als ik zie wat er gebeurt... Ik heb daarover gehuild..."

Hij valt stil, slikt iets weg. Dan zachter: "Die mensen weten niet wat ze doen, als ze Ouweneel volgen." Later komt hij erop terug: "Het is bewogenheid, verdriet, verontwaardiging en plicht. God heeft mij gaven gegeven om dingen te doorzien. Daarom ben ik ook zo kwaad dat Ouweneel met zijn postmoderne gebeuzel, want dat is het, die eenvoudige mensen een rad voor ogen draait. Dat vind ik verschrikkelijk!”

(...)


NB: dit is een kort gedeelte uit het interview - het artikel is niet door het ND online gezet. Inmiddels is het een week later en staat het verhaal op internet. Lees het complete verhaal hier...

Lees de kanttekeningen op http://www.dossiers.tk/geelhoed-de-spelbreker.htm


LINKS

Geelhoed over:
    
Ouweneel en 'Geneest de zieken!'...
     Vergadering.nu...
     Jan Zijlstra...
     ds. H.J. Hegger...
     Derek Prince...

Ouweneel over:
    
De BVA...
     Schisma's over Gods dienstknechten...

 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu

Counter