www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

WillemOuweneel.nl - 13 mei 2009 - Blog - www.willemouweneel.nl

Misverstanden over TRIN
door Willem Ouweneel

Er zijn enkele misverstanden die Henk Bakker in zijn bespreking van TRIN de wereld heeft ingebracht en die ik graag uit de weg zou willen ruimen.

(1) Wat houdt het welvaartsevangelie precies in? Dit ‘evangelie’ beweert dat, als je maar goed gelooft – en vooral als je veel geld aan je voorganger/kerk geeft – je grote persoonlijke welvaart en succes zult ontvangen. Dit is onbijbels; sommige van de heiligste christenen waren straatarm, met name doordat zij alles weggaven. Wie gelooft dat God je veel wil geven als jij het wilt weggeven, is GEEN aanhanger van een welvaartsevangelie, want zo iemand zoekt geen persoonlijke welvaart of succes, maar alleen Gods koninkrijk. Mensen als Mattheüs van der Steen, en ook bijvoorbeeld Heidi Baker, de Campbells en de Banows, die op de Heaven On Earth-conferentie spraken, zoeken geen persoonlijke welvaart, maar investeren enorm in Gods werk onder de armen, de weduwen en wezen. Het is onkunde of insinuatie zoiets een welvaartsevangelie te noemen./>


(2) Het is onjuist en onbijbels een power-evangelie tegenover een evangelie van lijden en kruisdragen te plaatsen. Het ware lijden en kruisdragen in de navolging van Christus kan immers alleen in de kracht van de Heilige Geest! Het is onkunde of insinuatie om te suggereren dat wie op deze kracht grote nadruk legt, daarmee het lijden en het kruisdragen zou miskennen.

(3) Ook de bewering dat men niet zijn dromen, maar Jezus moet navolgen is echt onzinnig. Het gaat immers niet zomaar om dromen, maar om dromen die de Heer zelf in het hart van een mens legt (Hand. 2:17). Als je zo’n droom niet zou navolgen, zou je juist ongehoorzaam zijn aan de Heer. Ook hier gaat het erom: wil je Mattheüs echt begrijpen, of wil je hem jouw vooroordelen in de mond leggen?
Ik voeg nog een vierde punt toe.

(4) Sommigen hebben aanstoot genomen aan het feit dat ik over Mattheüs van der Steen geproclameerd heb dat, hoe meer de kritiek op hem zou toenemen, ook zijn zalving zou toenemen. Ik wil daarmee helemaal niet zeggen dat alle kritiek op Mattheüs misplaatst zou zijn, integendeel; ik heb zelf ook wel eens kritiek op hem. Alleen zet ik dat niet in de krant of op het internet, maar ik zeg dat tegen hem persoonlijk. Waar ik op doelde is afbrekende, of zelfs spottende kritiek, die eerder een farizeïsche dan een broederlijke indruk maakt. Ten tweede: mijn opmerking over toenemende zalving refereert aan 1 Petrus 4:14: de heerlijkste omschrijving van de Heilige Geest is gereserveerd voor hen die het zwaarst vervolgd worden. Ook Petrus en de andere eerste christenen, en ook Paulus, werden juist vervuld met de Heilige Geest onder zware tegenstand (Hand. 4:8,31; 13:9). Ik heb dus slechts een simpel bijbels principe uitgesproken.

Overgenomen van: www.willemouweneel.nl


1-6-2009 - Uitdaging
De hemel op aarde in Zwolle
Heaven on Earth is de naam van de vijfdaagse conferentie die van 1 tot en met 5 mei werd gehouden in de IJsselhallen in Zwolle. Touch, Reach and Impact the Nations (TRIN) organiseerde de conferentie onder de naam Revival - Opwekking. Uitdaging volgde de conferentie via de live stream en bezocht de IJsselhallen op 5 mei.
Lees het hele artikel (pdf)...

26-5-2009 - Lees ook het artikel in Uitdaging: TRIN wil transparant zijn...
TRIN wil transparant zijn
....Kritiek is er zeker. Henk Bakker schreef een artikel in CV Koers waarin hij zijn bezwaren uit tegen de boodschap van TRIN. "Wij herkennen ons helemaal niet in het beeld dat bijvoorbeeld door Henk Bakker wordt geschetst. Een andere Jezus? Er is maar één Jezus en dat is de Jezus van het evangelie," zegt Jop van der Bijl, woordvoerder van TRIN. "Als je kritiek hebt op wat wij doen, kom dan langs en ga met ons in gesprek".....

20-5-2009 - Lees ook het ND-artikel over 'het zeuren om geld'...
TRIN: We zeurden om geld, en dat had niet gemoeten
Op diverse websites barstte een storm van kritiek los op de manier van giften inzamelen. ,,Dat had zo nooit mogen gebeuren'', zegt Van der Bijl nu. Volgens hem legden de collectes gaandeweg een grote druk op de conferentie, en werd bezoekers een schuldgevoel aangepraat. ,,Ik kan me voorstellen dat mensen de opdringerigheid bij enkele collectes als manipulatief omschrijven.''
Van der Bijl haalt de laatste conferentiedag aan. Toen liet de organisatie de collectes achterwege, en vroeg TRIN-oprichter Mattheüs van der Steen op het podium twee keer vergeving voor ,,het feit dat ik meer op mensen vertrouwde dan op God''. 
Lees het hele artikel...


4-5-2009 - Dossiers.tk plaatste kanttekeningen bij de discutabele uitspraken van Dr. Henk Bakker...

Kanttekeningen door Harry Sleijster:
Dr. Henk Bakker vervolgt na een lange stilte zijn crusade tegen de Evangelische Beweging. In het meinummer van CV-Koers moet deze keer TRIN het ontgelden. In een verslag in het ND van 4 mei 2009 is te lezen wat hij allemaal tegen TRIN gevonden heeft. Maar al snel wordt duidelijk dat Bakker niet door enige kennis gehinderd wordt en zelfs de meest vreemde dingen beweert, dingen waarin TRIN zich absoluut niet zal herkennen. Eigenlijk zijn het gewoon onwaarheden, maar misschien is het ook wel domweg onwetendheid. Want uit niets blijkt dat Bakker er weet van heeft wat onlangs over TRIN is gepubliceerd. Maar ook lezing van de vele informatie die op www.trin.nl staat, laat toch echt heel andere uitkomsten zien dan wat Bakker beweert.....
Lees verder...
 

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu