www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Wat is Sabeel?

Laatste Nieuws over SABEEL >> Klik hier...

2012
  7-5 IP: Verslag Ateek/Sabeel boekpresentatie
24-4 RD: Bevrijdingstheoloog Ateek accepteert geen terugkeer van Israel
        op grond van de Bijbel...


2011
1-10 RD: Christelijk antizionisme in het M-O
28-9 RD: Plaisier pleit voor onmogelijke keuze
28-9 CIP: Israel-standpunt PKN - geschrokken v woorden Arjan Plaisier
21-9 FD: Plaisier: "Een landbelofte?... ik vind er niets over... mensenwerk!"
20-9 TY: PKN zit met Sabeel in haar maag
19-9 RD: Dr. Plaisier waarschuwt voor de radicalisering in het
        Israeldebat +reacties!

19-9 RD: Handtekeningenactie voor positiever IsraŽlbeleid van de PKN
17-9 RD: Ook de landbelofte is een belofte
15-9 RD: Sabeel krijgt kritische brief van PKN
12-9 RD:Sabeel komt niet op voor Palestijnse christenen - het enige doel is: Israel zwart maken

6-9 RD ĄOnopgeefbare verbondenheid met IsraŽl onder drukĒ
     .....De opstellers van de notitie maken zich al langere tijd zorgen over het feit dat binnen Ąonze kerken dit spoor van onopgeefbare verbondenheid steeds meer lijkt te worden verlatenĒ, zo zei hij. ĄZelfs de organen binnen onze kerk die bij uitstek gestalte moeten geven aan deze verbondenheid staan steeds meer onder invloed van de Palestijnse bevrijdingstheologie. Juist in deze theologie wordt niet meer uitgegaan van een Bijbelse verbondenheid, maar wordt het bestaan van IsraŽl sinds 1948 gezien als een daad van nationalisme, Europees kolonialisme en imperialisme. Men identificeert zich met Jezus Die de eerste Palestijn zou zjin die eveneens leefde onder bezetting. Een dergelijke visie (waarvan de Palestijnse anglicaanse priester dr. Naim Ateek, oprichter van de organisatie Sabeel, een van de belangrijkste vertegenwoordigers is; red.) is volstrekt tegenstrijdig aan ons kerkelijk belijden.Ē
     De opstellers van het manifest vinden het, aldus de predikant van de gereformeerde kerk in Katwijk aan Zee, Ąeen verkeerd signaal om als kerk een instituut (als Sabeel; red.) te subsidiŽren dat het uitdragen van deze theologie en politieke visie tot doel heeft. Dan komen we met ons eigen belijden in botsing en is een goed functioneren van de IsraŽlorganen in het licht van ons kerkordelijk belijden niet meer mogelijk.Ē.... 

31-7 KM: Joodse gemeente gooit mol op straat
22-7 Sabeel: Boycot alle Israelische producten
17-7 KM: Kairos Conferentie in sept. op de VU oftewel: de aanval op de
        Joodse staat

11-7 Br:PKN/Kerk-in-Aktie opnieuw in de fout: Sabeel is niet voor
       (Palestijnse) christenen maar uitsluitend gericht tegen Israel + maakt
       nog steeds reclame voor Gaza Flotilla-2

8-7 RD: PKN blijft collaboreren met Sabeel
4-7 KM: Sabeel en PKN/Kerk in Aktie willen Israel zoveel mogelijk
       beschadigen

30-6 De PKN en de leugens van Kerk in Aktie
23-6 Nieuw schandaal rond Kerk in Aktie
        deze PKN-dochter steunt Vrienden van Sabeel financieel en verspreidt leugens over checkpoints en Arabische huizen en wil de '1-staat-oplossing' dwz. einde aan (meer dan) 60 jaar 'bezetting' oftewel: de verdwijning van de staat Israel. Kerk in Aktie heeft zich volledig gediskwalificeerd als bruggenbouwer in Israel.
2-6 IA: G Hette Abma: Israel bashen
13-5 MP: 'Kerk in actie' tegen Israel met olijftakken en 'bruggen bouwen'
12-5 RD: PKN moet steun aan Sabeel stoppen
3-5 KB: Sabeel-penningmeester Bert Middel gaat mee met de Gazavloot.
3-5 MP: Bashing Israel (Eng)
3-5 KM: Stopt de PKN het Israel-bashen? Sabeel steunt door Nederland
      veroordeelde boycot...

Alles over Sabeel-Nederland:
       www.vergadering.nu/sabeel

Sabeel-International: Christenen tegen Israel:
      
www.vergadering.nu/sabeel-update
 


door Harry Sleijster

Tzahal, de Israelische legerband komt elk jaar naar Nederland


Dit jaar (2011) echter werden de concerten van Tzahal opgemerkt door 'Sabeel'. Op de Sabeelsite verscheen een anonieme oproep tot protest tegen een legerband uit Israel. Die is geplaatst door dominee Johan van den Berg. Maar hij beweert er niets van af te weten. Maar ja, dat kennen we. Duidelijk is: Sabeel plaatst en promoot de oproep. 


Sabeel roept ook op tot sabotage door emailboxen vol te laten lopen van de theaters die de concerten organiseren. En de argumentatie: de muur is volgens Sabeel gebouwd om land in te pikken en de bevolking... "te doden met de meest moderne wapens". Tsja, hier is kennelijk niet goed over nagedacht, want ieder weet toch wel wat de echte reden van het hek was. Sabeel, een christelijke club, vinden ze zelf. In de Barneveldse Krant verscheen een artikel, waarop zich vervolgens een uitgebreide discussie ontspon (zie onder bij "De voorbereidingen").


De website van Sabeel
 


Wie even rondkijkt op de Sabeelsite zal al snel overtuigd raken waar hun sympathieŽn liggen. Op de voorpagina krijg je al een goede indruk van de personen die voortdurend en uitsluitend kritiek op Israel hebben. Deze zich christelijk voordoende organisatie sprokkelt met de vrome woorden van de 'bevrijdingstheologie' veel kritiek op alleen maar Israel bij elkaar. Ze staan bijvoorbeeld voluit achter de Gazavlootaktie van de Turkse overheid, ook weer achter de komende nieuwe Gazavloot. En ze bestaan het ook om het Kairosdocument te verdedigen. Ook Van Agt blijkt 'vriend' te zijn.  

Uit diverse stukken blijkt dat deze club uit fanatieke aanhangers van de vervangingstheologie bestaat. Dat is die leer die alle eeuwen door zoveel ellende over de Joden gebracht heeft. Maar daar hoor je hen dus niet over.
Hun slogan boven de site "voor vrede, recht, en verzoening in Palestina en Israel" heeft, en dat blijkt uit alles, een andere betekenis dan deze suggereert. 

Laatste Nieuws over
   GAZAVLOOT-2


Sabeel staat voluit achter de Gazavloot !

Terwijl andere anti-Israel-organisaties afhaken (omdat hun overheidssubsidie gevaar loopt) promoot het 'geweldloze' Sabeel voluit deze actie van Israelhaters. Let op wie het organiseren en let op welke personen meegaan.
Volg hier het nieuws over de Gazavloot:

10-7 CB: De schipbreuk van de Gazavloot
4-7 KM: Wij hebben van Gazavloot gewonnen!
4-7 Vk: Manfred Gerstenfeld:  Gaza-activisten zijn uit
      op conflict

1-7 IP: Trouw negeert echte Gaza probleem
30-6 Tel: Censuur op Gazaboot
30-6 Trouw: Pers vertrouwt Gazaboot niet
28-6 Br: Gazavloot Update
28-6 KM: Stichting Nederland-Gaza
28-6 Tel: 49 verhuisdoosjes naar Gaza
27-6 KM: Christenen mijden de Gazavloot
27-6 Trouw: Nederlandse Gaza-vaarders: 'je moet
        soldaten nooit provoceren!'

25-6 KM: Kritiek nekt Vrienden van Sabeel
25-6 RD: 'Vrienden van Sabeel' kapt met financiŽle
        steun aan Gazavloot...

18-6 CB: Toch NL-Gazaboot
17-6 RD: Bodar in troebel vaarwater!! | CIP...
16-6 Br: Bodar steunt Gazavloot
16-6 Brinkhorst en Pronk steunen Gazaboot
15-6 Pow: Gazavloot wordt afgelast
13-6 Gazavloot wachtte op verkiezing Erdogan
4-6 Br: IDF-reconstructie Gazavloot-1 (video)
1-6 RD: Gazavloot kan naar Egypte en Rafah
31-5 Br: Vredesactivisten van IHH
20-5 KM: Bestuur Nederland-Gaza valt uiteen
17-5 KM: Rappende gereformeerde antisemiet vaart
       ook mee op de Gazavloot

15-5 KM: Gazaschepen onder terreurvlag
15-5 KM: Gazavloot wordt afgeluisterd
13-5 Gazavloot uitgesteld - slechts 5 uit NL?
29-4 KM: Actie tegen falende Gazaboot
28-4 Vk: Nederlanders mogen op Gazavloot
26-4 St: Nederlandse Gazavloot met ItaliŽ
26-4 St: Rosenthal: Doe niet mee met Gazavloot
26-4 XN: Egypte, Turkije en Gazaflotilje
16-4 KM: Moord zware slag voor Gazavloot
11-4 Jomjom: Flotilla virus
11-4 HLN: Netanyahu vraagt EU: Stop Gazavloot
10-4 IBM: Christenen op Gazavloot? (RD 21/3)
9-4 KM: Rob Groenhuijzen naar Gaza
8-4 JA: Misleidt de Belgische Gazavloot?
7-4 Memri: IHH-hoofd Yildirim over het zionisme
15-3 RD: Israel entert schip met wapens uit
         Iran bestemd voor Gaza

10-3 ANP: Samen tegen de Joodse staat (video )
9-3 RD: NL-deelname op schema
9-3 Hb: Israelhaters en de Grettaboot
8-3 PowNews bevraagt Gretta over Gazavloot
6-3 KM: Rob Groenhuijzen steunt terreur
5-3 CB: Weinig steun voor Gretta-boot - 
       maar wel steun van Hamas-aanhang...

5-3 Christelijk Sabeel 'voluit' achter Gazavloot
4-3 CB: ICCO e.a. niet in zee met Gazavloot
2-3 KM: Vreemde vrienden van Sabeel
2-3 CIP: Christenen en de Gazavloot
26-2 IP: Nieuwe Gazavloot
25-2 CB: Hamas Abou Eenarm is de eerste
22-2 RD: PVV laakt contacten Gazavloot-Iran

18-8-2010 BBC-documentaire 1e Gazavloot
Meer over de eerste Gazavloot...Wie op de Links-pagina van deze zich christelijk noemende club kijkt, stijgt het schaamrood naar de kaken als je ziet hoeveel het terrorisme steunende organisaties daar staan. Wie gelooft nog de mooie woorden van Sabeel over verzoening en geweldloos?

Het mom
Onder het mom van vrede en verzoening moet Israel alle "bezette" gebieden opgeven: de westbank aan de PA. Die PA zal dan zelf wel voor de 'veiligheid' zorgen, menen zij. En Hamas moet dan Gaza beheren. En tevens moeten een miljoen Arabische 'vluchtelingen' worden toegelaten. Op deze wijze denkt Sabeel en haar bestuurslid Johan van den Berg, alias Jominee, dat er in Israel een vreedzame samenleving komt. Hoe vals en onoprecht is dit streven?! Is er echt iemand die dit gelooft? En hoe gemeen om dit streven te verbergen onder mooie christelijke woorden! Wat zij voorstaan gaat uitlopen op de totale vernietiging van de staat en het volk Israel. Maar dat ontkennen zij hardnekkig. 


Bijbelse profetieŽn
De mensen van Sabeel geloven niet de bijbelse profetieŽn. Die voorspellen ook heel veel rampspoed. Nu verwijten zij ons zelfs dat wij de profetieŽn tegenwerken door deze zaak, hķn zaak dus, te bestrijden. Alle profetieŽn zijn volgens hen vervuld vůůr (ongeveer) het jaar 70. Israel heeft volgens hen niets meer van de bijbelse profetieŽn te verwachten; die gelden allemaal de kerk. Aldus Dominee Johan van den Berg op diverse weblogs en forums.

Sabeel is een club van politieke strijders, 'oecumenisch' noemen zij het. Zij hanteren de bekende bevrijdingstheologie. Deze bevrijdingstheologen trachten met hun verhaal van 'bevrijding van onderdrukten' de kerken te beÔnvloeden. De onderdrukten zijn dan de Palestijnen, de onderdrukker is Israel. Onder allerlei vrome voorwendsels halen zij bij 13 kerken geld op. En daarbij wemelt het van de zielige verhalen over vernedering van Palestijnen. Maar wie op hun website nog enig bijbels evangelie kan ontdekken moet het ons even doorgeven.


De Sabeel-mensen denken dat als Israel ongehoorzaam is, God zijn volk verstoot. Wat deze groep niet begrijpt is dat Israel, hoewel het niet het ideale volk was en is, wel Gods uitverkoren volk was en is. God werkt nu eenmaal met Israel op deze manier. En zoals nu, zo was het ook vroeger - ongehoorzaam, net als de christelijke kerk trouwens, maar Israel is en blijft Gods oogappel. Wee, de vijand die zijn volk aanvalt - en zeker nu de eindtijdprofetieŽn zich aan het vervullen zijn. 
Wie meer wil weten over het profetische Woord, lees eens deze studie over Gods handelingen met zijn geliefde volk op:
www.vergadering.nu...Jeruzalem (een uittreksel)..  

Joden

Sabeel heeft niets met de Joden in Israel. Het doel van Sabeel is uitsluitend (bepaalde) christenen in Israel te helpen. En dat betreft alleen de Palestijnse christenen die in het volk Israel niet meer Gods volk zien. Dus niet de evangelische en charismatische Palestijnse christenen. Want die geloven dat God nu met zijn volk Israel bezig is.

Sabeel is ook geen partij die op een of andere wijze zou kunnen bemiddelen tussen Israel en de Palestijnen. Ze zijn gewoon zelf  partij, nl. aan de zijde der Palestijnen, alle Palestijnen, of ze nu christen zijn of niet..

Sabeel update!
Analyse van Sabeel
door
Dexter Van Zile
Jerusalem Center for Public Affairs
Lees het op:
    www.vergadering.nu/sabeel-update...


Inleiding:
     In deze analyse van Dexter van Zile worden alle activiteiten van Sabeel nauwkeurig gevolgd en besproken. Zeer veel praktijkvoorbeel- den zijn toegevoegd. 
     "Sabeel Oecumenisch Bevrijdingstheologie Center, gevestigd in Jeruzalem, is een voortdurende bron van anti-zionistische agitatie bij de reguliere protestantse kerken in de Verenigde Staten, sinds haar oprichting in 1994. De organisatie onderwerpt IsraŽl, Joden en het Jodendom aan intensieve controle, terwijl ze voor de rest nagenoeg zwijgt over het Arabische en islamitische extremisme in het Midden-Oosten. 
     Als aanvulling op de publicatie van de geschriften van haar stichter, de Anglicaanse priester Naim Ateek, verbreidt Sabeel haar boodschap via regionale conferenties in de Verenigde Staten en door regelmatige studiemissies naar IsraŽl. Extreem-linkse Amerikaanse en IsraŽlische Joden worden prominent tentoongesteld in Sabeel conferenties, waar IsraŽl wordt gehouden aan een strikt bijbelse gedragsnorm, terwijl er voor de tegenstanders in het geheel geen standaard wordt aangehouden. 
     Door haar aanhangers het gevoel te geven dat ze betrokken zijn bij een confrontatie met de krachten van het kwaad, belichaamd door IsraŽl en zijn Amerikaanse aanhangers, heractiveert Sabeel de rivaliteit tussen kerk en synagoge zoals die werd gedocumenteerd in de vroeg-christelijke geschriften."


Anti-zionistische Cathechimus
Vervolgens wordt de anti-zionistische cathechimus uitgerold. Aan de orde komt de tekst van het zgn. Kairosdocument. Dat roept christenen over de hele wereld op IsraŽl te treffen met boycots, desinvesteringen en economische sancties.

Tot slot blijft er maar ťťn conclusie over, dat Sabeel wel de mooie christelijke woorden van de bevrijdingstheologie gebruikt, maar dat er maar weinig christelijks in haar idealen te vinden is. Slechts haat voor Israel brengt zij over in al haar publicaties, en daar maakt het moslimterrorisme dankbaar gebruik van.

Lawaai en stilte
Het is ongeveer hetzelfde verhaal als op de Nederlandse Sabeel-site: veel lawaai over elke beweging van de Joden en een drukkend stilzwijgen over alles wat Arabieren en Palestijnen doen en over de aanleidingen van Joodse acties. 

Dominee Ateek
De (Engelse) analyse geeft zeer veel informatie over de uitspraken die door deze tegenstander van Israel zijn gedaan in geschriften en boeken. Veel uitspraken van de stichter van Sabeel: Naim Ateek worden besproken. 
Lees meer op:
    www.vergadering.nu/sabeel-update 

Samenvatting - hier volgen enkele m.i. duidelijk antisemitische punten uit de analyse:

3. De Sabeelreizen heten: een eigentijdse Kruisweg, een Palestijnse Via Dolorosa

6. Zionisme is een stap achteruit in de ontwikkeling van het Jodendom. Ze hebben zichzelf gedegradeerd tot onderdrukkers i.p.v. knechten te zijn. Zij hebben de roeping te lijden. De Joden is geen volk dat recht heeft op een eigen staat. Zij moeten accepteren een onderworpen volk te zijn.

8. De bezetting is de steen voor het graf; die moet verwijderd worden. Palestina is ťťn groot Golgotha geworden, een Schedelplaats, waar het kruisigingssysteem van de Israelische regering functioneert.

9. Ateek beweerde omdat Sharon op de tempelberg kwam: dat "het goed was voor onze Palestijnse moslimbroeders en -zusters op te staan ter verdediging van hun heiligste plaats al-Haram al-Sharif [de Arabische naam voor de Tempelberg], toen zij werd bedreigd en ontheiligd."

10. Ateek's valse gelijkwaardigheid tussen zelfmoordaanslagen en de IsraŽlische inspanningen om deze aanvallen te stoppen: "Als het IsraŽlische leger hele steden voor lange tijd afsluit of dat een zelfmoordterrorist zichzelf opblaast op een markt waar willekeurige moorden uit voortvloeien, beide zijn collectieve bestraffing gericht op voornamelijk onschuldige mensen."

Lees het op:
   
www.vergadering.nu/sabeel-update...

Heel naÔef geloven de Sabeelmensen dat de Palestijnse christenen niet lijden onder hun 'Palestijnse' moslimbroeders, maar onder Israel. En waarom er bijvoorbeeld een muur langs Bethlehem staat, weten ze ineens niet meer. Wel kun je dan heel veel zielige verhalen lezen over Palestijnse 'slachtoffers' en over 'apartheid'. En "Israel treedt het internationale recht met voeten", lezen we, maar concreet op welke punten, dat lees je niet. Die woorden blijken een sjibbolet op zichzelf te zijn geworden, die het altijd wel goed doen. Er zijn helaas veel mensen die dat zomaar geloven.

Ook heel naÔef geloven zij dat als Israel maar aardig is, en zich terugtrekt, en de Palestijnen de macht geeft in 'hun' gebieden, er wel vrede zal komen. Dat de geschiedenis het omgekeerde bewezen heeft, lees je bij Sabeel nergens. En dat komt ook niet over als je het hen voorhoudt. Het wordt genegeerd, men komt dan met nieuwe zielige verhalen. 

Ook het feit dat zo ongeveer alle Palestijnse leiders roepen, soms in het Engels, maar meestal in het Arabisch, dat zij een 1-staat-oplossing willen, horen zij niet, willen zij niet horen. Hoewel de Sabeelmensen het ontkennen, moet Israel blijkbaar gewoon van de aardbodem verdwijnen.

Haat

Op de Sabeelsite is over de Joden iets ongelooflijks te lezen in een zeer recent stuk van Bert Middel, de penningmeester van Sabeel. Een bijzonder eigenaardige verhaal. Hij schrijft een document waarin hij Jodenhaat in deze tijd ontkent. Ook voor vervolging en antisemitisme hoeven we volgens hem in deze tijd niet te vrezen. 'Israel bashing' vindt hij geoorloofd, want Israel vertreedt de rechten van anderen. Ook constateert hij dat er 'selfhating Jews' zijn, dus Joodse antisemieten, omdat Joden stelselmatig Arabierenhaat zouden koesteren. 
Veel ongenuanceerde haatzaaiende kreten. Let op, dit is dus de vrede en verzoening die Sabeel predikt.

Weblog van Jominee
Op de weblog van Jominee, PKN-dominee Johan van den Berg, reageert hij op reacties van Israel-vrienden met dooddoeners die kant noch wal raken. Bijvoorbeeld op de vraag "Hoe verklaart u dan dat in Israel zelf 1,3 miljoen Arabieren in vrijheid leven?", reageert hij met: "Uw vraag suggereert een vrijheid die er niet is..." Tsja, hij roept dus maar wat en weet blijkbaar echt niet van de feiten, of beter gezegd: hij wil die feiten gewoon niet geloven. En zo praat je voortdurend langs elkaar heen, en zo gaat het steeds maar weer. 

Het grote achterliggende probleem is hier het niet begrijpen van wat de Bijbel zegt over Israel als Gods volk. Dat wordt dan ook steeds direct weggeredeneerd. Bijbelse argumenten worden verdraaid, want alles wat over Israels toekomst gaat, en over de beloften van God aan Israel, gaat volgens Jominee over de kerk. Tja, dat heb je met die vervangingstheologie. Die geeft een enorme spraakverwarring.

Het gevolg:
Dominee Johan van den Berg ontwijkt alle argumenten die positief voor Israel werken. En dat zijn er vele. Daarom valt het ook op dat hij op zijn weblog en in forums in feite alleen maar zijn eigen verhaal steeds weer vertelt. En dat is het  linkse-kerk-verhaal dat met vrome woorden spreekt over gerechtigheid, maar dan wel gebaseerd op de Palestijnse leugens en de bevrijdingstheologie (zie onder). En Dominee Johan van den Berg wil dat dan graag zo vriendelijk mogelijk voorstellen. Hetzelfde doen ook de andere 'vrienden van Sabeel' die op de voorpagina van de website van Sabeel staan. Een lange lijst met personen die voortdurend en uitsluitend kritiek op Israel hebben, met vrome woorden.

Tzahal
...Toen merkte Sabeel plotseling de concerten van Tzahal op...
Lees hieronder de verslagen, kijk de video's, luister wat zij roepen.De Sabeelacties om de Tzahalconcerten te verstoren
Van 21 t/m 24 februari 2011 waren er Tzahalconcerten in Barneveld, Groningen en Dordrecht.

Een overzicht van de acties en tegenacties bij de Tzahalconcerten
 (N.B.: nieuwste verslag bovenaan)

Verslagen van de 3e avond op 24-2-2011 - DORDRECHT:

27-2-2011 KeesjeMadura: Van wie is de straat? ..
Demonstranten verbieden een filmploeg vragen te stellen of te filmen. Dat is de afgelopen week twee keer voor gekomen. Jose van Leeuwen begon reporter Jan van Powned zelfs te slaan en een dag later maakte ze kabaal bij de anti-Israel demonstratie in Dordrecht. Helaas kennen de politieagenten vaak de wet niet goed en beginnen dan te vragen naar een perskaart. Onze onafhankelijke filmer heeft echter geen perskaart meer, omdat hij niet voor een persbureau of krant werkt. Maar dat is geen reden voor de politie hem te verbieden opnames te maken. De demonstranten staan op de openbare weg te demonstreren en mogen gewoon gefilmd worden. Er is geen wet die dat verbiedt. Lees verder... met video ...

26-2-2011 Video-reportage van Tora-Yeshua in Dordrecht...
De verrassing van de avond: super-links en super-rechts verenigd in hun haat jegens Israel - de politie was volop aanwezig, op alles voorbereid, politie te paard wachtte af. De mensen met de Israelvlaggen werden streng gescheiden gehouden van die andere groep, Neo-nazi's en Palestina Komitee. Vreemd genoeg liet de politie die twee gewoon bij elkaar staan. Normaal water en vuur, nu vonden ze elkaar in hun gezamenlijke haat jegens Israel. Neo-nazi's en Palestina Komitee waren net als in de tijd van Hitler en de Groot-Moefti ťťn in hun streven: "Israel, moordenaars, Palestina vrij". scandeerden zij voortdurend. De mensen met de Israelvlaggen stonden daar als een stille aanklacht tegen dit verschrikkelijke tuig dat hier vrij zijn gang mag gaan. 
       Videobeelden bij Dordrecht met neo-nazi's. Deze neo-nazi's riepen hetzelfde als het Sabeel-c.s. groepje: "Israel: moordenaars" en " Israel schande bloed aan je hande(n)". Wij stonden in alle 3 de concertplaatsen met ca. 10 Israelvrienden als tegenwicht, om ze voor gesprek uit te nodigen, waar op er niet 1 in ging.
       Let op de eenheid tussen Neo-nazi's en Sabeel, en - niet te geloven - de TV-ploeg wordt door de politie tegengehouden om te filmen !!! Hoort uw kerk hier ook bij?  Bekijk de video -reportage..

25-2-2011 KeesjeMadura: Neo-nazi's werken samen met Sabeel ...
Een krankzinnige Tzahal-avond in Dordrecht. De zanggroep van het Israelische leger Tzahal zingt vandaag in Dordrecht en dan denk je: "Dordrecht, vlakbij Rotterdam, de thuishaven van de Palestijnse beweging in Nederland, het kan nog spannend worden. We kunnen vanavond wel eens een zware dobber krijgen." 
Komen we om 19.00 uur aan bij de concertzaal. Staat Jose van Leeuwen, van het Haags Vredesplatform, tevens ABVAKABO Boycot Israel Beauftragte, tevens organisatrice van de protesten tegen Tzahal, geheel moederziel alleen te demonstreren. We kregen bijna medelijden met haar. 
Lees verder...

Meer nieuws over de protestacties:

 - Lees de verslagen op Tora Yeshua:
     Dordrecht... : in Dordrecht
     Groningen... : in Groningen
     Barneveld... : in Barneveld.

 - Verslag op "Dordrecht.net": Protest bij concert...
...Een ander comitť deelt mee:
Deze avond is er ook een groepje Israelhaters bij het gebouw aanwezig, dat van mening is, dat het Joden verboden is in Nederland muziek te maken, omdat ze de Israelische overheid en het leger (IDF) vertegenwoordigen. Ze hebben aangegeven het concert te gaan verstoren met fluiten en ketelmuziek. 
Een groep Israelvrienden wil hier tegenin gaan door deze betogers voor een gesprek uit te nodigen. Deze mensen staan met Israelvlaggen bij de ingang van de concertzaal om 19 uur. Ze hebben daarna ruimte in het cafe De Vrijheid, Noordendijk 12, vlak bij de concertzaal besproken, om op volwassen wijze argumenten te wisselen.

 - YouTube-video: 'Israel, moordenaars'...

 - RTV-Dordrecht: Lawaaidemonstratie Sabeel...
Een kleine groep demonstranten heeft vanavond een lawaaidemonstratie gehouden bij Schouwburg Kunstmin in Dordrecht. Het protest was gericht tegen het optreden van Tzahal, een muziekgroep uit Israel. Die groep bestaat uit dienstplichtig militairen. De demonstranten vinden dat de leden zich moeten verantwoorden bij het Internationaal Gerechtshof. Tot de demonstratie was opgeroepen door de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel.
 


Verslagen van de 2e avond op 22-2-2011 - GRONINGEN:

- Discussie op CIP over de Israelische legerband die zingt voor vrede, klik hier...
en ook op
 - Radio-1: Klik hier en luister naar de
radio-discussie tussen ds. Poot en ds. Van den Berg ...
Dominee Johan van den Berg weet de gebeurtenissen te verdraaien tot zielige verhalen over checkpoints waar mensen lang moeten wachten. Omdat ze fouten maken, wil hij Israel boycotten; en Palestina (gewoon heel Palestina) moet bevrijd worden - van de IsraŽliŽrs dus, PA en Hamas moeten Palestina besturen. Ieder weet wat de gevolgen zijn. En daar staan Sabeel en dominee Johan van den Berg dus voor. 
Twee mensen kwamen dicht bij een handgemeen, zegt dominee van den Berg (dat was de eerste avond). Op Torah-Yeshua.nl... is de ware toedracht te lezen.

Hamas wordt regelmatig zwaar door hen verdedigd. Lees hier een citaat uit de oproep van Sabeel om de Tzahalconcerten te verstoren: "In 2008-2009 voerde het IsraŽlische leger een bloedige oorlog in Gaza met 1400 slachtoffers waaronder honderden burgerslachtoffers. Gaza werd compleet vernietigd en elk onderzoek naar de proportionaliteit werd afgewezen door Israel. Met zoveel bloed aan hun handen en zoveel schuld aan 60 jaar verwoesting van Palestina, ruim 40 jaar bezetting, en al die duizenden gedoden en tienduizenden onschuldig opgesloten mensen?"

Een volledig verdraaid en zelfs leugenachtig verhaal over Gaza dus. Maar het paste goed bij het vervolg: een protestactie, waarvan later blijkt dat die Palestina-verdedigers gebroederlijk samen met Neo-Nazi's hun protest uitschreeuwen. Samen kunnen ze het goed vinden in: "Israel, moordenaars", enz., enz. 

Zielige verhalen over checkpoints waar mensen lang moeten wachten. Ik heb zelf ook bij checkpoints gestaan, maar aangezien ik geen Israel-basher ben, integendeel, ben ik nog nooit opgehouden. En anders zou ik dat volkomen kunnen begrijpen. Want Israel-vijandige 'toeristen' naar de Westoever zou ik ook niet vertrouwen. En dan lees ik op de Sabeel-site zielige en zeer boze brieven over een reisje van de Sabeel-vrienden naar Palestijnse plaatsen, en dat men bij de controle zo onheus behandeld is. Te zielig voor woorden allemaal. Waar een Israel-vijandig mens al niet boos om kan worden.
Johan van den Berg verdraait ook de doelstelling van deze 'christelijke' Sabeel-aanhangers. Hij zegt van niet, maar hun doel is wel degelijk het bestaan van de staat Israel aan te vallen. Op de spandoeken bij de protesten staat immers niet voor niets 'Palestina vrij' en 'Bevrijd Palestina'. Precies hetzelfde wat Abbas en de PA en Hamas en al die anderen ook steeds tussendoor duidelijk beweren dat heel Palestina aan de 'Palestijnen' toebehoort. Een schandalige boodschap als je even doordenkt over wat er werkelijk bedoeld wordt.


Groninger Gezinsbode met de bovenstaande foto van het protest...
 


Verslagen van de 1e avond op 21-2-2011 - BARNEVELD:

21-2-2011 Barneveld - Beste Israel-vrienden,
Vanavond ben ik naar Barneveld afgereisd en heb enig tegenwicht mogen bieden tegenover een klein groepje Sabeel-activisten met potten, pannen, fluitjes, geschreeuw, met spandoek om Israel te boycotten. Zij meenden zo indruk te kunnen maken op de naar binnen lopende bezoekers. Maar dankzij een ongeveer even groot groepje mensen met Israelvlaggen werden de langslopende bezoekers zichtbaar bemoedigd. 
De vele glunderende ogen hebben mij goed gedaan. Ieder heeft gezien dat er ook veel mensen pal achter Israel staan. Helaas was er, nadat het concert begon, ook na lang aandringen, niemand van die demonstranten bereid op onze uitnodiging in te gaan om nog een gesprek te hebben, waarvoor we in een cafeetje een tafel hadden besproken.
Harry Sleijster.

21-2-2011 video-reportage van 'Geen-Stijl' in Barneveld bij de Veluwehal...
 


De voorbereidingen

18-2-2011 ND-artikel van Ds. Poot tegen de Sabeeloproep...
 -
Gerechtigheid zoeken voor Jood en Palestijn
Auteur: ds. H. Poot: "Kern van het meningsverschil tussen 'Christenen voor IsraŽl' en 'De Vrienden van Sabeel' is dat zij het Bijbelse begrip 'gerechtigheid' op een verschillende manier invullen. Maar desondanks kunnen ze beide iets goeds betekenen voor Joden en Palestijnen.
Als het protest van Vrienden van Sabeel niet persoonlijk gericht is tegen de jonge militairen van de legerband Tzahal, maar tegen Christenen voor IsraŽl, zoals collega Van den Berg stelt (ND 18 februari), misbruik het optreden van deze jongeren daar dan ook niet voor. Dat is mijn eerste reactie..."  Lees verder...

16-2-2011 Barneveld.nl meldt: Oproep tot verstoring van Tzahal-concert ...
BARNEVELD - Vredesactivisten willen maandagavond 21 februari het concert van de IsraŽlische legerband Tzahal in de Veluwehal in Barneveld verstoren. Ze vinden dat leden van een 'bezettingsleger' niet in Nederland mogen optreden.
De actie is een initiatief van mevrouw Van Leeuwen, die niet met haar voornaam in de krant wil. Op de website van stichting Vrienden van Sabeel Nederland roept ze mensen op met potten, pannen en fluitjes naar Barneveld te komen. ,,Wij gaan met een eigen orkest veel lawaai maken op straat.''
Van Leeuwen weet niet hoeveel demonstranten er naar Barneveld komen. ,,Wellicht twintig, dertig of veel meer. Het aantal is niet belangrijk, het gaat erom dat er muziek wordt gemaakt voor het internationale recht.''...
(Vervolgens ontspon zich op de site een lange discussie)  Lees verder...

15-2-2011 Israelity: Christenen tegen Israel - de Sabeelse bevrijdingstheologie...
Bij deze theologie wordt er kort gezegd vanuit gegaan dat de Palestijnen de nieuwe Joden zijn. Daar waar IsraŽl in vroege tijden onderdrukt werd, doet zij volgens de aanhangers van deze theologie nu het zelfde met de Palestijnen. God kwam vroeger op voor IsraŽl en bevrijdde hen uit Egypte. Nu moeten wij voor de Palestijnen opkomen, die bevrijd moeten worden van Joodse overheersing. 

10-2-2011 ND: Protest tegen optreden Israelische legerband in Nederland...
Op dit artikel reageerde ik (HS) met: De concerten zijn waarschijnlijk uitverkocht. Maar ik roep iedereen die tijd heeft op om daar aanwezig te zijn voor een vreedzame tegendemonstratie. Kom erheen. Neem een Israelvlag mee. Genoeg te koop op Marktplaats. En kijk op www.vergadering.nu/agenda  voor datums en aanvangstijden - Mensen, weet waar dit om gaat !!! Het Israelische leger heeft een moeilijke taak met de voortdurende bedreigingen vanuit de Arabische landen. Laten we achter het volk Israel en zijn leger gaan staan.Toen op 8 februari 2011 Jos Strengholt vanuit Cairo een protestactie tegen de Tzahaloptredens trachtte te promoten ontstond er een heftige discussie op CIP over de 'vervangingstheologie' (Wat is het? Lees hieronder verder)

Vervangingstheologie

Dit is de leer dat alle beloften van Israel op de kerk zijn overgegaan, en er voor Israel niets over is.

Dit Israel is in deze leer een gewoon land als BelgiŽ of Spanje.
De profetieŽn zijn in deze visie geheel vervuld. De hele Bijbel staat wel vol van profetieŽn, maar dat is allemaal voor de kerk. Het Joodse volk is vervangen door de kerk.

Vervangingstheologie volgens Wikipedia:
"Het Joodse volk is vervangen door de Kerk van het Nieuwe Testament. Deze vervanging staat bekend als de vervangingstheologie (in evangelische kringen ook bekend als Ągeestelijk IsraŽlĒ). Onder de stromingen van christenen wordt verschillend over deze theologie geoordeeld. Binnen de protestantse beweging is de theologie, met name sinds het ontstaan van de Joodse staat, op z'n retour. Anderen zijn nog steeds fervente aanhangers. Vooral de rooms-katholieke Kerk aanvaardt vanouds deze theologie. Ook de oosters-orthodoxe christenen zien de christelijke Kerk als het Nieuwe IsraŽl." (Einde citaat)

Elke redenering die Israel opzij schuift en de kerk daarvoor in de plaats zet, heet: vervangingstheologie. Deze valse leer is gebaseerd op de gedachte dat in Romeinen 9-11 takken worden weggebroken en nieuwe takken worden geŽnt. Maar dat wordt daar niet zo geleerd. De vijgeboom, Israel, is door God uitverkoren om zijn volk te zijn, voor eeuwig. Daaruit werden slechts enkele(!) takken weggebroken, namelijk de Joden die destijds de Messias verwierpen. Dus niet: alle Joden die de Messias niet aannamen (c.q. niet aannemen). 17 jaren na Christus werden ook de volken toegelaten, zie Handelingen 9-11. Christenen uit de heidenen werden vanaf toen ingeŽnt in de stam, het Joodse volk. Zij werden geen Joden, zij bleven "wilde takken", en zij kregen andere regels opgelegd (Hand.15). Maar zij hebben nooit Israel vervangen. Zij kregen nooit het recht Israel te veroordelen of uit te sluiten. Zij moesten Israel tot jaloersheid verwekken. En dat is het grootste faalpunt van de christenheid, ook vandaag de dag.


Discussie op CIP over de vervangingstheologie

Jos Strengholt is altijd anti-Israel

Toen op 8 februari 2011 Jos Strengholt vanuit Cairo een protestactie tegen de Tzahaloptredens trachtte te promoten ontstond er een heftige discussie op CIP over de vervangingstheologie. 

www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20665
Harry Sleijster schreef aan Jos Strengholt:
Jos Strengholt zaait al lange tijd haat tegen Israel. Waar hij Israel kan bashen, daar doet hij het. Als Anglicaans vervangingstheoloog, wat hij vreemd genoeg ontkent, verspreidt hij zijn pro-Palestijnse standpunt waar hij maar kan. En dat gaat dan steeds met zulke onbewezen en partijdige kwalificaties als ook hier weer: "Israels misdadige politiek van annexatie". Behalve dat dit onzin is, vergeet hij altijd(!) volledig de andere kant: zoals "de misdadige politiek van annexatie" die JordaniŽ heeft bedreven in de nu bevrijde westelijke Jordaanoever. En ook de misdadige overvallen van de Arabische landen in het verleden. En dezelfde misdadige bedreigingen vanuit Gaza, Libanon, Iran, etc. Dank zij een heel lang hek c.q. muur zijn de misdadige terreuraanslagen van Arabieren c.q. Palestijnen sterk verminderd.
-
Dit anti-Israel-denken vindt zijn oorsprong in de kerkelijke vervangingsleer die helaas in bijna alle kerken nog vaak actief geleerd wordt. Het zaait haat, ook al ontkent men dit glashard. Die leer is de oorzaak en aanleiding geweest van alle Jodenvervolging de eeuwen door. En datzelfde antisemitische denken komt de laatste tijd weer heel sterk op. Jos Strengholt is helaas een sterk promotor ervan. 
-
Mensen als ... willen niet luisteren. Ik heb diverse malen duidelijk verwoord wat de theologie van vervanging van het volk Israel door de kerk inhoudt. Maar het is blijkbaar te confronterend om op ťťn lijn gezet te worden met de Israel-haat die de eeuwen door vanuit de kerken is uitgegaan. Daarom blijven deze anti-Israel-denkers ontkennen en roepen ze steeds maar weer om bewijzen. Die hebben ze gehoord, ze zijn op internet overal te lezen, boeken zijn erover vol geschreven. Ze lezen Romeinen 9-11, maar begrijpen niet wat er staat. Ze hebben hun oren toegestopt.
-
Een typische reactie van Jos Strengholt volgt dan. Wel zeer grove en lasterlijke beschuldigingen uiten over het Israelische leger, en dan reageren alsof hem niets te verwijten valt. Hij meent slechts gezegd te hebben dat Israel nare dingen doet. Nou, laat iedereen het nog maar even nalezen in zijn artikel wat die nare dingen waren. Dan zal wel blijken hoe onoprecht en oneerlijk dit heen en weer zwalken van hem is.

Johan van den Berg van "Vrienden van Sabeel"
Harry Sleijster reageerde in deze zelfde discussie op Johan van den Berg.
(ook op
www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=20665)
Gelukkig word je langzaamaan steeds duidelijker. Zoals je meermalen aangeeft, blijk je volledig achter Hezbollah en Hamas te staan. Werkelijk alle schanddaden van deze terroristische organisaties worden hier door jou goedgepraat. Dat je dat doet en tegelijk hamert op je christelijke achtergrond is wel het grootste drama. Op deze wijze bewijs je zelf een 'groot' vervangingstheoloog te zijn. En je oren heb je toegestopt om in te zien hoe deze volkomen verkeerde uitleg van de Bijbel leidde (en leidt) tot de ergste Jodenvervolgingen. Met jou instemming, zoals nu duidelijk blijkt. Oneerlijk in jouw verhaal is dat je alle terrorisme goedpraat en dat soms laat volgen door een zinnetje als "het verdient onze afkeuring". Maar dit past in de overvloed van gedraai en leugens.
-
Johan van den Berg, ik zie dat je nu bijbelteksten aanhaalt, die absoluut niet aantonen wat je beweert, namelijk dat God zijn beloften zou hebben ingetrokken. Je meent dat Hij berouw zou hebben gekregen van zijn eeuwige beloften voor zijn aardse volk Israel. Dit zijn nu precies de verdraaiingen van de vervangingstheologie, namelijk dat die beloften nu voor jou, de bekeerde heiden, zouden zijn.
En nee, de profetieŽn zijn wel degelijk toekomstvoorspellingen. En ze gaan over het laatst der dagen. Daar zijn we nu in aanbeland. En let ook op het onderscheid tussen eeuwige onvoorwaardelijke beloften en de wetgeving. Want het gaat niet over de wet van Horeb, maar over Gods eeuwige en onvoorwaardelijke beloften, die niet verbroken kunnen worden door Gods volk. Als dat wel zo zou zijn, staat het er ook voor de kerk niet goed voor, want als jouw getrouwheid de basis van je behoud is, heb je weinig zekerheid dat het goed komt.

Jos Strengholt - vervolg
Nog enkele van mijn reacties op het CIP-artikel van Jos Strengholt:

Jos Strengholt
, die zichzelf met grove termen overschreewt. Je tracht vanuit een chaotisch Cairo demonstraties te promoten bij de Tzahal-concerten in Nederland, en dat met kreten als "misdadige politiek van annexatie en geweld" en "oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid", terwijl dat precies andersom geldt. Het zijn de valse beschuldigen die de Arabische moslimwereld gebruikt, die Israel wil vernietigen, die jij hier kritiekloos overneemt. Daarmee maak jij jezelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Alleen iemand die overtuigd aan die foute kant staat, zal niet inzien hoe verwerpelijk jouw woorden zijn.
- Lees eens de ND-opinie van Jan van Benthem gisteren: www.nd.nl//artikelen/2011/februari/08/moslimbroederschap-gedijt-in-machtsvacuum-egypte-  die aantoont dat de woorden van Jos dezelfde zijn als die van de Moslimbroederschap. Zeer kwalijk antisemitisme, Jos Strengholt!!!
Hier wordt niks overschreeuwt, heel nuchter worden hier feitelijke overeenkomsten vastgesteld.
-
In de grofste termen valse beschuldigingen uiten - en dan krijg je in gewoon Nederlands heldere reacties, en dan ga je onnozele vragen stellen en weet je zogenaamd niet waar het over gaat? Let op Jos: Er is geen sprake van annexatie door Israel. Dat alleen al is een leugen. Laat me maar eens zien bij welke documenten of welke gebeurtenis die annexatie heeft plaatsgevonden. Blijkbaar ken jij zelf de resoluties en de geschiedenis niet.
En over dat andere punt: als jij dezelfde argumenten gebruikt als de Moslimbroederschap en daarover aangevallen wordt, moet je niet klagen. Ga dat artikel lezen en ontdek de overeenkomsten. Volgens mij begrijp je bepaalde dingen heel goed. En van andere dingen begrijp eigenlijk niets. Droevig, een dominee die zo tekeer gaat en zich vervolgens van de domme houdt.
Immers, op je eigen weblog schrijf je al langere tijd net zulke partijdige keiharde oordelen neer als in dit artikel van je. Je wilt gewoon voor iedereen weten dat je anti-Israel bent en dat Israel altijd de fouten maakt, waardoor de Palestijnen wel zo rot moeten doen, en meer van zulke onzin. Maar als je dat aangewreven wordt, wil je het ineens niet weten. 

-----------------
Geblockt
Vervolgens werden we beiden geblokkeerd op CIP en diverse reacties helaas verwijderd.
Na een onderzoek van zijn verhaal over Tzahal op zijn website schreef ik op 11 februari aan Jos Strengholt daarom het volgende:

Jos,
Toch nog een reactie. 
Ik heb deze weblog zeer aandachtig gelezen: http://strengholt.blogspot.com/2011/02/demonstraties-gepland-bij-evenmenten.html 
Ik sta helemaal verbaasd over de evenwichtige en ingehouden reacties op je weblog. Ongeveer niemand die het met je eens is!! Fantastisch hoeveel mensen met nette en ingetogen bewoordingen proberen om jou op de ernstige en gevaarlijke kanten van jouw geschrijf te wijzen. Maar helemaal perplex sta ik van jouw arrogante reacties en zelfs de pertinente weigering om enig begrip te tonen. Werkelijk hopeloos. Wat sommigen dan ook fijntjes constateerden, maar dan met lieve woorden. Maar bij jou druipt de haat tegen Israel er soms van af. Dat geloof je natuurlijk niet, maar ik lees in de reacties: "anti-Israel"... "anti-Joodse geest"... "foute retoriek richting Israel"... "demagogie richting Israel en richting het leger"... Alleen..., jij vermag het niet in te zien. En dan zijn dit mensen die zich jouw "echte vrienden" noemen. Onbegrijpelijk voor mij, maar ze doen het. En dan zijn er hun prangende vragen, maar daarop reageer jij simpelweg maar niet. Ik vroeg mij echt verbijsterd af: hoe moet God zo iemand nog bekeren? Mijn welgemeende advies: Ga studeren in plaats van onbijbelse meningen te ventileren.
En dan was er ook nog die ene dominee, als medestander, die ook alleen maar foute retoriek richting Israel ventileert. Maar die past toch ook echt niet in het rijtje van die andere vrienden.
Verwijzen naar deze weblog van 8 februari 2011 zou wellicht al voldoende zijn om ieder de ogen te openen.
Hartelijke groet,
Harry Sleijster

NIEUW:
Lees ook wat Strengholt recent schrijft op zijn weblog dd. 16-4-2011 over Yochanan Visser die de gruwelijke uitspraken van de pure antisemiet Thomas von der Dunk bestrijdt, die Jos vervolgens gaat verdedigen. Niet helemaal natuurlijk, maar toch, hij doet het!! Hij vergelijkt Yochanan met Goebbels en hij heeft het over "in zichzelf opgesloten zionisten". 
En dan geeft Strengholt zijn naieve gedachten: dat er vrede komt als Israel terugtrekt achter de grenzen van 1967, enz. enz., de ene naÔeve kreet na de andere. Strengholt leeft blijkbaar in een droomwereld, alsof de Arabieren onze liefdevolle broeders zijn; en Hamas vergeet hij gewoon maar even. Anderen leggen dit aan hem uit, en dat deden ze al eerder, maar zonder te weerleggen houdt Jos gewoon vol. Hoe zou hij ook anders? De reacties zijn echt de moeite van het lezen waard. Klik hier...

Vergeet niet om na de vreemde interpretatie in Strengholts' artikel gelezen te hebben, ook het artikel van Yochanan Visser te lezen, zodat je niet door de valse voorstellingen volledig op het verkeerde been gezet wordt: www.bit.ly/gmTY3r.

Op 18-4-2011 plaatst Strengholt zijn beschamende verhaal ook nog eens op www.bit.ly/eoAFUS. Lees waar de vervangingstheologie toe leidt. Lees de spot en de hoon aan het adres van Israel en zijn vrienden. Ontdek zijn gebrek aan kennis van resoluties en verdragen. 


Bevrijdingstheologie

Deze bevrijdingstheologie wil de Palestijnen bevrijden van vijand Israel

David en Goliath (klik voor een kaart...)
De bevrijdingstheologie is de leer van de bevrijdingsbewegingen, die onderdrukkers bestrijdt en onderdrukten helpt. In het geval van Israel menen deze mensen dat de Palestijnen de kleine David zijn, en Israel is de grote Goliath, de onderdrukker die bevochten moet worden. Een volledige omkering van de betekenis van het bijbelse verhaal, dat is duidelijk. En feitelijk een omkering van de hele Bijbel, waarin God altijd zorgt en strijdt voor zijn volk Israel. Maar deze linkse bevrijdingsbewegingen, ook wel linkse kerk genoemd, menen dat zij strijden aan de kant van God. Zij zien niet Israel als Gods volk, maar de kerk, en hebben bepaalde grieven tegen het volk Israel. Soms zijn die wel gedeeltelijk waar zijn, maar daardoor denken zij dat Gods oogappel niet meer door God geliefd is en dat zij als een soort straffende hand van God moeten optreden. 

De Messias komt
Helaas, groot zal de ontgoocheling zijn als de Messias terugkomt en voor zijn volk zal strijden en deze 'christenen' als zijn tegenstander zal vinden. De profetieŽn, die zij nu afwijzen, die volgens hen reeds allemaal volledig vervuld zijn, zullen dan in vervulling gaan. De hele Bijbel staat er vol van, maar deze bevrijdingsbewegingen lezen de Bijbel selectief. Alleen wat hun in het 'bevrijdingsverhaal' uitkomt, gebruiken zij. Tegen Israel, tegen Gods volk dus.

Wie is de schuldige?
In de bevrijdingstheologie speelt een ernstige anarchistische misvatting, namelijk dat de sterkste partij de schuldige in het conflict is. Die "onderdrukt", zogenaamd, omdat zij gevaar loopt, omdat zij als de sterkste de zwakkere partij tegenhoudt om aanslagen te plegen. Bevrijdingstheologen vinden het rechtvaardig dat de sterkte bepalend is voor de benaming 'verdrukker'. Dat de Arabische leiders de grootste onderdrukkers van hun eigen volken zijn en dat de hele Arabische wereld Israel bedreigt en reeds diverse malen bijna van de aardbodem heeft gevaagd, wordt door hen niet benoemd. Dit antisemitisme wordt krachtig, met woord en daad, ondersteund door Sabeel en andere (Palestijnse) bevrijdingsorganisaties die het recht buigen. 


Lees ook www.vergadering.nu/sabeel-update 


De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu

Counter