www.vergadering.nu De Leesmap www.vergadering.nu

Berichten - - maart 2011

Putten | Ermelo

Verzoening op de Veluwe

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt (Jak 5:16).

Geliefde broeders en zusters,

Zoals u zich misschien nog kunt herinneren heeft er in de vergadering van Ermelo in maart 2006 een splitsing plaatsgevonden. Een aantal gezinnen kon zich niet meer vinden in genomen besluiten en zo ontstond er een getuigenis in Putten. Die splitsing kwam destijds voor velen, zowel ouderen als jongeren, als een grote en plotselinge schok. Van de ene op de andere zondag was een groot aantal broeders en zusters weg. Het logische gevolg was irritatie, boosheid, onbegrip, enz. U kunt zich daar vast wel een voorstelling van maken.

Schulderkenning

Op zondagavond 21 nov. j.l. is een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd van Ermelo en Putten. We waren met meer dan zestig personen. Broeders en zusters uit beide plaatsen hebben elkaar en voor de Heer beleden dat er fouten zijn gemaakt, dat broeders en zusters geschaad zijn, verdriet hebben veroorzaakt, elkaar hebben veroordeeld, en ze hebben daarvoor vergeving gevraagd. 

En de genade van de Heer was groot! De avond verliep in een zeer broederlijke sfeer, zo broederlijk dat we deze eenheid in de Heer Jezus ook wilden verkondigen en tonen aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door samen brood te breken. Samen hebben we de Heer Jezus groot gemaakt en gedankt voor wat Hij in onze harten heeft gedaan. Hem en Hem alleen, komt alle eer toe!

Hoe we verder gaan? Op goede voet, vol vertrouwen opziend naar onze hemelse Heer hoe Hij de weg zal leiden, één in Hem en toch onderscheiden, Ermelo en Putten.

In Hem verbonden,

Ermelo:
Meine Terwel, Jaap Nanninga en Albert Oving 

Putten:
Bram Buijk, Wim Klein Haneveld en Jaap Rouw

De Leesmap-index


 

www.vergadering.nu