Eindhoven
Gebouw "De Bron" - Elburglaan 51 - 5651 EH Eindhoven
De lezingen worden steeds gehouden op maandagen, de tweede maandag van
de maand.  De aanvang is om 20.00 uur; einde: 21.30 uur
De Heilige Geest
zoals belicht in de brief aan Efeze


Spreker: Ronald Lammers
(Ronald Lammers is voorganger van de BijbelGemeente te Venray)


 10 september 2007

  Verzegeld met de Geest

8 oktober 2007

    Toegang tot de Vader door de Geest

 12 november 2007

    De woonplaats van de Geest

10 december 2007

    De kracht van de Geest

14 januari 2008

    De eenheid van de Geest

11 februari 2008

    Het bedroeven van de Geest

10 maart 2008

    Vol worden van de Geest

14 april 2008

    Bidden in de Geest

Informatie:
A. van Klinken: 0492-560360, email: ajm.van.klinken@solcon.nl 
 
Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Avondprogramma: samenzang, lezing, vragenbeantwoording, koffie/thee/samenzijn.
Toegang gratis
U krijgt op de avond zelf begeleidende documentatie waarop u uw notities kwijt kunt,
Via Internet: www.vergaderingeindhoven.nl/lectures.html kunt u de lezing nog eens
beluisteren (MP3), bekijken (PowerPoint), en nader bestuderen d.m.v. studievragen.
www.vergadering.nu

Archief:
seizoen 2002-2003 | seizoen 2003-2004 | seizoen 2004-2005 | seizoen 2005-2006 | seizoen 2006-2007