Enschede
Gebouw "Rehoboth" - Nassaustraat 40a - Enschede
(achterzijde appartementencomplex)

W. Zwitser, Groningen
Op vrijdagavond - de avonden beginnen om 19.30 uur.
Openbaring van Johannes
“En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij sprak…” Openbaring 1:12


13 oktober 2006

  De opgestane Heer 1. inleiding + Op.1

10 november 2006

  Zeven beoordelingsrapporten 2. Op.2 - 3

8 december 2006

  Een hemels tafereel 2. Op.4 - 5

12 januari 2007

  Twee beesten 2. Op.6 - 16

9 februari 2007

  Twee vrouwen 2. Op.17 - 19

9 maart 2007

  Hemels bestuur 2. Op.20 - 22

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee

Info: 0545 – 431 447 of 053 – 4760 739
Toegang vrij!!

www.vergadering.nu