Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Huizen
Plechtanker - Plecht 1 - 1276 HG Huizen - kaartje
www.christengemeentehuizen.nl
N.B.: steeds op maandag - de avonden beginnen om 20.00 uur
De Heilige Geest
Bijbelstudies door Willem J. Ouweneel


14 september 2009

  1. De verzegeling met de Heilige Geest  

19 oktober 2009

  2. De doop in en vervulling met de Heilige Geest  

 23 november 2009

  3. De vrucht van de Geest  

 14 december 2009

  4. De zalving met de Geest  

11 januari 2010

  5. De gaven van de Geest (1)  

8 februari 2010

  6. De gaven van de Geest (2)  

 22 maart 2010

  7. De bediening der genezing  

 19 april 2010

  8. De bediening der bevrijding  

Hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Toegang gratis


www.vergadering.nu