Bijbellezingen.nl
 [ www.bijbellezingen.nl is een onderdeel van www.vergadering.nu ]

Tiel
Glazenzaal, Doctor Schaepmanstraat 23 - Tiel - kaartje
Steeds op vrijdagavonden om 20.00 uur (tot ± 21.45 uur)
Rondom de open Bijbel (2009-2010)
Spreker: Dato Steenhuis
 

4 september 2009

Jesaja  

2 oktober 2009

  Jeremia  

6 november 2009

  Klaagliederen  

4 december 2009

  Ezechiel  
8 januari 2010   Daniel  
5 februari 2010   Hosea  
5 maart 2010   Joel  
2 april 2010   Amos  

Rondom de open Bijbel (2008-2009)

5 september 2008

Psalmen     1-41  

3 oktober 2008

  Psalmen   42-72  

7 november 2008

  Psalmen   73-89  

5 december 2008

  Psalmen   90-106  
2 januari 2009   Psalmen 107-150  
6 februari 2009   Spreuken  
6 maart 2009   Prediker  
3 april 2009   Hooglied  

Iedereen is hartelijk welkom ! - Neem vrienden en kennissen mee
Inlichtingen:
Inlichtingen: 0344-632097 of 0344-619658
Toegang gratis - Gratis koffie! Gelegenheid tot vragen stellen. Collecte voor de onkosten.

Deze lezingen verschijnen t.z.t. op www.groeieningeloof.nl

   www.vergadering.nu