VIDEO       [ Terug ]  

Mijn bezoek aan The Synagogue Church of All Nations
13 t/m 22 maart 2007
Bevrijding in Jezus' naam


De video van de genezing in de PrayerLine...

Meer: de video van zijn getuigenis een week later...

PrayerLine
     In de middagdienst en de volgende twee zondagen werden beelden getoond van de bevrijding van Augustino, de broeder uit Mozambique, die 's morgens van meerdere geesten bevrijd werd. Het was duidelijk een heel bijzondere happening. (Later heb ik Markus 9:19-29 er nog eens bijgelezen: een boze geest die een mens tot zelfmoord leidt, hem heen en weer slingert en van alles laat schreeuwen en tenslotte valt hij als dood neer; alleen door geloof en gebed kan dat soort worden uitgedreven, staat erbij).

PrayerTime
Na de PrayerLine volgde de PrayerTime, dat is het gezamenlijke gebed. Men bidt met het hele lichaam: armen, benen, mond, alles is in beweging. Niet in extase, maar om te benadrukken en intens te beleven wat men bidt. Het gebed en de bemoedigende boodschappen van T.B.Joshua klinken steeds tussendoor. Hij benadrukt steeds weer de boodschap van deze dag: "Act in me, o Lord, your faith" (Laat uw geloof in mij handelen, o Heer). Een half uur lang bidt iedereen het gebed na en sluit daar op aan met zijn eigen gebeden.

Getuigenis
Dezelfde middag al stond de broeder er rustig en goed bij zijn verstand bij en getuigde van zijn bevrijding. De volgende zondag vertelde hij uitvoerig hoe het in zijn leven gegaan was, dat hij door zijn moeder was belast met boze geesten. Ze voerden seances uit op begraafplaatsen en thuisgekomen riepen ze meer geesten op. De afgelopen 10 jaar had Augustino, die zichzelf een 'eenvoudig christen' noemde, overal gezocht naar bevrijding, maar het nergens kunnen vinden. Zelfs was hij twee keer in Israël bij 'genezers' geweest. De geesten die hij in zich had, manifesteerden zich dan en er kwamen er steeds meer bij. Tót hij eind vorig jaar in Mozambique naar Emmanuel.tv keek en zag welke werken T.B. Joshua deed. Toen besloot hij naar Lagos te gaan. Met het bekende spectaculaire en bevrijdende gevolg. De Heer Jezus bevrijdde ook hem!


De Prayer Line is de hal achter de kerk, waar na de aanbiddingsdienst de zieken heen gaan. Deze hal wordt ook wel Emergency Section genoemd.
Prayer Time is de gebedstijd die men 's middags in de kerk neemt om te bidden.
Prayer Mountain is het natuurgebied met zandvlakte waar de kerk wekelijks     
haar 'bidstond' houdt.

[ Emmanuel.tv vandaag Live ]