Nieuwe Bijbel Vertaling
Een serie korte recensies in de BODE
met enkele artikelen uit andere bladen

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies in de Bode - Inleiding
  20050110 Bode: Genesis
  20050218 Bode: Ruth&Rechters
  20050318 Bode: Prediker
  20050418 Bode: Jesaja
  20050513 Bode: Amos&Zacharia
  20050617 Bode: Johannes
  20050901 Bode: Handelingen
  20051018 Bode: Romeinen
  20051118 Bode: 1&2Timoteüs-1
  20051118 Bode: 1&2Timoteüs-2
  20051118 Bode: Deuterocanoniek

  20050115 Ellips: Vertalingen
  20050205 Zoeklicht: De inleidingen
  20050310 Uitdaging: Acceptatie
  20050410 Uitdaging: VEG - NBG
  20060510 Uitdaging: Bram Krol
  20070501 Herziene Statenvertaling

  Links over vertalingen

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis 

Satan

Gedurende het jaar 2005 zal deze lijst regelmatig aangevuld worden.
De BODE komt maandelijks met een korte recensie.

De Bode - Klik hier...

Links

Nieuwe Bijbel Vertaling

Website van de Nieuwe Bijbel Vertaling

Biblija (NBG+GNB+NBV)


Andere vertalingen:

De oorsprong van de vertalingen (met schema)

De Naardense Vertaling

Staten - Engelse - Luther - Leidse Vertaling

Willibrordbijbel

Het Boek

Stripbijbel

StatenVertaling met kanttekeningen


Diverse links:

ND 30-10-2008 NBV Studiebijbel mist christelijk geloof
UTRECHT - De commentaren bij de Nieuwe Bijbelvertaling in de NBV Studiebijbel zijn vooral geschreven vanuit het perspectief van een buitenstaander, vindt prof. dr. Patrick Chatelion Counet, bijzonder hoogleraar Bijbel en cultuur.

ND 29-3-2006 Sola Scriptura in het geding
Invoering Nieuwe Bijbelvertaling raakt het hart van de eredienst 
Boekbespreking door Dr. T. M. Hofman 
Titel: ”De beproeving. Over de nieuwe bijbelvertaling” 
Het mediaspektakel rond de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is tot bedaren gekomen. Het is de hoogste tijd voor een nuchtere theologische bezinning op deze vertaling. Daaraan wil ”De beproeving. Over de nieuwe bijbelvertaling” een zinvolle bijdrage leveren. 
”De beproeving” is deel 15 uit de Bijbels-theologische en dogmatische serie ”Om het Levende Woord”.

ND 18-2-2006 Vrijgemaakten aanvaarden NBV te snel
Kerken van gereformeerde signatuur moeten uitkijken met de Nieuwe Bijbelvertaling. Ze zijn meer gediend met een bijbelvertaling die dichter op de huid van de grondtekst zit en die dichter bij de 'regel des geloofs' van de kerk der eeuwen blijft.


www.vergadering.nu