Nieuwe Bijbel Vertaling
Een serie korte recensies in de BODE
met enkele artikelen uit andere bladen

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies in de Bode - Inleiding
  20050110 Bode: Genesis
  20050218 Bode: Ruth&Rechters
  20050318 Bode: Prediker
  20050418 Bode: Jesaja
  20050513 Bode: Amos&Zacharia
  20050617 Bode: Johannes
  20050901 Bode: Handelingen
  20051018 Bode: Romeinen
  20051118 Bode: 1&2TimoteŘs-1
  20051118 Bode: 1&2TimoteŘs-2
  20051118 Bode: Deuterocanoniek

  20050115 Ellips: Vertalingen
  20050205 Zoeklicht: De inleidingen
  20050310 Uitdaging: Acceptatie
  20050410 Uitdaging: VEG - NBG
  20060510 Uitdaging: Bram Krol
  20070501 Herziene Statenvertaling

  Links

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan

Gedurende het jaar 2005 zal deze lijst regelmatig aangevuld worden.
De BODE komt maandelijks met een korte recensie.

De Bode - Klik hier...

Uitdaging - mei 2006

Leugens in de nieuwe Bijbel

Bram Krol

De nieuwe bijbelvertaling heeft haar ongemakken. Nu is de verloren zoon helemaal onvindbaar verloren, en ZacheŘs krijg je bijna niet meer uit de boom, verstopt als -ie zit in een eindeloze letterbrij. Er zijn weinig opschriften meer. De gedachte daarachter waardeer ik. Voeg zo weinig mogelijk toe. Ik schrijf zelf wel wat in de kantlijn. Moeilijker heb ik het met het wegvertalen van 'ziel', 'geestelijk en vleselijk' of 'bekering'. Dat waren reeds in het Grieks vaktermen. Sommige teksten zijn daardoor onbegrijpelijk geworden, hoe begrijpelijk ze ook lijken. De essentie is eruit. Maar ook daar maak ik me niet zo druk over. Dat schrijf ik er ook wel bij.

Maar wat me het meest opwindt, is dat er aperte leugens aan de nieuwe vertaling zijn toegevoegd. Hadden de vertalers zich maar beperkt tot vertalen, dan had ik er vrede mee kunnen hebben. Maar de inleidingen op de Bijbelboeken hadden beter weggelaten kunnen worden. Voeg zo weinig mogelijk toe!

Zo lees ik bij die van de Brief aan de Kolossenzen, dat Paulus
waarschijnlijk niet de auteur is. Gebaseerd op: Niets. Fantasie van sommige geleerden, groot van faam. Ook van geloof? Resultaat: Voordat je de brief leest, menen sommigen al te 'weten' dat zij uit bedrog bestaat. Deze brief claimt van Paulus te zijn. Er staan enkele namen in van zijn naaste medewerkers, ook uit de andere brieven bekend. Maar de inleiding wil de lezer laten geloven dat ze twintig jaar na zijn dood geschreven werd, en daarmee zou ze dus een moedwillige falsificatie zijn. 'Dus'? Maar daar is geen enkel bewijs voor.

Hetzelfde euvel vinden we bij andere inleidingen. Boodschap: Wat u leest, is godsdienstige fraude. Er is vanaf het begin mee geknoeid. Jammer genoeg wisten de christenen uit de eerste eeuwen dat niet. Zij waren gelukkig met hun 'leugen'. Waarom slagen wij daar niet in? Omdat we de waarheid hebben weg-vertaald, soms?


www.vergadering.nu