Gastcolumn Willem J. Ouweneel

Ė Israelaktueel - januari 2014 - www.christenenvoorisrael.nl/israel-aktueel

Belemmeringen Ė blokkades tussen Joden en christenen

Willem J. Ouweneel

Op 21 oktober werd het boek van rabbijn Lody van de Kamp en mij (Joden en christenen: Een verdiepend gesprek) gepresenteerd, en op 29 oktober hadden we samen bij Christenen voor IsraŽl in Nijkerk een mooi seminar over wat wij beiden van het christendom respectievelijk het Jodendom vonden. 

Theologische blokkades
Bij beide gelegenheden werd nog weer eens duidelijk waarom zoveel christenen moeite met het Jodendom hebben. Ik heb het dan niet eens over de vervangingstheologie ('de Kerk is het geestelijk IsraŽl, het etnische IsraŽl heeft afgedaan'). Aanhangers van die theologie komen zelden naar Nijkerk. Maar ook christenen die geloven in de landbelofte ('IsraŽl zal onder Gods leiding terugkeren naar het Heilige Land en dat weer bezitten') en het geestelijk herstel van het etnische IsraŽl (Romeinen 11:26), blijven vaak toch met allerlei theologische blokkades zitten. 

Ik zal er een paar noemen in de vorm van stellingen (waar ik zelf achter sta):

1) God gaat met IsraŽl en de Kerk gescheiden wegen, die pas bij de (weder)komst van de Messias bij elkaar komen (afgezien van een enkeling die nu al overstapt). ('Gescheiden wegen' betekent trouwens niet een 'tweewegen-leer': er is geen heil buiten Jezus Messias om.)

2) Er is geen sprake van dat de 613 ge- en verboden van de MozaÔsche Thora ooit zijn opgeheven of afgeschaft (Matteiis 5:17); ook Jezusgelovige Joden blijven eraan gebonden (zie bijvoorbeeld Handelingen 21:26 en 28:17).

3) Zelfs de offerdienst is in Christus wel 'vervuld' (HebreeŽn 9-10), maar niet 'opgeheven'. In het messiaanse rijk zullen er in de tempel weer offers gebracht worden (EzechiŽl 40-44).

4) Er is geen sprake van dat uiteindelijk alle bekeerde Joden toch in 'de Kerk' belanden. Niet Sem zal wonen in de tenten van Jafet, maar andersom (vergelijk Genesis 9:27).

5) De gelovigen in Christus zijn niet bij IsraŽl ingelijfd. Deze dwaling leidt altijd ůf tot vervangingstheologie ('wij zijn IsraŽl'), ůf tot de gedachte dat gelovigen in Jezus uit de gojim 'Joden' geworden zijn en dus ook als 'Joden' moeten leven.

6) De Sjabbat is nooit verschoven naar de zondag, maar is nog altijd op zaterdag. Alleen: gelovigen uit de gojim zijn nooit onder het Sjabbatsgebod geplaatst; de MozaÔsche Thora is nooit aan niet-Joden opgelegd. Gelovigen uit de gojim staan wel onder de 'wet van Christus' (Galaten 6:2); dat is het Liefdegebod (Johannes 13:34), dat de essentie van de hele MozaÔsche Thora vormt (MatteŁs 22:34-40).

En ... met welke van deze zes stellingen kunt u instemmen?

..

 

 

Counter