Harry Sleijster Blog

'Palestijnse bevrijdingstheologie niet anti-Joods'

Bron: http://www.refdag.nl/opinie/palestijnse_bevrijdingstheologie...

De Palestijnse bevrijdingstheologie is niet anti-Joods, reageert Gied ten Berge op ds. C. G. Kant. Deze theologie is wel kritisch op de huidige bestaanswijze van de staat Israël en de theologische legitimering daarvan, wat iets heel anders is.
In een interview met deze krant (RD 12-6) noemt ds. C. G. Kant de Palestijnse bevrijdingstheologie „een bizarre en weerzinwekkende theologie.” Ze zou net als de Deutsche Christen het christendom willen ontdoen van zijn Joodse wortels…
Lees hier verder…


Kanttekeningen

18 juni 2015 - door Harry Sleijster

Wie is Gied ten Berge? Een vredesactivist voor IKV, PSP, PAX, wil daar de 'geloofstaal' die verdwenen is, weer invoeren, die van Ateek dus, schrijft recensies voor Ateek. Een echte Ateek-fan.

Alles wat Ateek gezegd heeft, ook volgens Kees Kant, bevestigt Ten Berge in zijn reactie. Vreemd is dat, maar ook wel logisch. Bijvoorbeeld schrijft hij: "Ateek wil juist aansluiten bij de kritiek van Joodse profeten zoals Jona." Precies wat Kant ook betoogt. Feitelijk weerlegt hij Kants uiteenzettingen van Ateeks leringen niet, maar stelt er slechts ontkenningen tegenover, die echter vanwege gebrek aan bewijs, soms ook nog behoorlijk hatelijk klinken. Zo zou Kant "onnozel of kwaadaardig" zijn. En de hatelijke retoriek van Ateek die Kant bestrijdt, zou slechts "gelovige kritiek van Palestijnse christenen" zijn.

Ten Berge haalt andere theologen aan die echter ook weer het boek van Kant onderschrijven en de noodzaak van zijn boek onderstrepen.

Ten Berge toont vooral zijn gekleurde bril in een uitspraak als deze: "Voor antisemitische of anti-judaďsche sentimenten vond ik geen enkele aanwijzing." Hoe durft de man het zwart op wit te zetten? Heeft hij het boek dan wel goed gelezen?

En ja, hij heeft Joodse theologen gevonden die het met hem eens zijn. Maar dat maakt zijn linkse kerkvisie nog niet waar. We weten dat er Joden zijn die ook steeds Israel veroordelen.

Ten slotte heeft Ten Berge nog enkele vragen. Daarbij stelt hij ten onrechte dat Kant de vervangingstheologie afwentelt op de Palestijnse theologen, die "part noch deel hadden aan de Holocaust" zouden hebben. Maar dat is het punt helemaal niet. Dan volgt nog de delegitimerende vraag of Kant wel capabel zou zijn om over dit onderwerp te schrijven.
Die vraag kan Gied ten Berge, gezien zijn uitspraken hierboven, beter aan zichzelf stellen.

(Google eens op Gied ten Berge en Sabeel of Ateek)

( Het artikel van Kant achter de betaalmuur: http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws... )

( Meer over Palestijnse bevrijdingstheologie, Christ at the Checkpoint, Ateek, Sabeel, etc... )

 

 

Counter