Twee EO series  . . .  van Andries en Kefah

EO-tv - 1 september 2016

Twee series van de Evangelische(!!) Omroep

Door Harry Sleijster

Van Nablus naar Ninevé 
- Kefah stelde steeds níet de vragen die wél steeds bij mij opkwamen. Geloofsvragen. Maar het ergste is… dat Jezus niet genoemd werd! Nergens, geen vraag werd gesteld over Hem, ook geen verwijzing naar Hem, om zo te kunnen horen wat die vreemde volken, zoals de Druzen en Jezidi's van Hem vinden. Of andersom: om hen te vertellen wat 'wij' (of Kefah) van Hem vinden.
     ( Zie: http://www.hebikietsgemist.nl/programma/10355/nederland-3/van-nablus-naar-nineve.html  )


In de ban van de paus
- Andries hoor je ook niet over Jezus, net zo min als zijn gesprekspartners Loek Bos en Andrea Vrede. Jezus lijkt ver weg, en niet belangrijk, niet de kern of het referentiepunt van het christendom. Humanisme is lijkt het enige geloof, met dan toch ergens een god. De paus als Christus' plaatsvervanger is de belangrijkste, die het als linkse SP-politicus goed zou doen volgens Emile Roemer. En Simonis' punt is: De noden van de mensheid. Maar ik vrees: zonder evangelie, zonder Jezus en wie hij is en wat Hij gedaan heeft.
Iedereen is het erover eens dat het alles om de armen gaat, daar stellen we dan socialisme tegenover, zonder Jezus op enigerleiwijze te benoemen.
     ( Zie: http://www.hebikietsgemist.nl/programma/10398/nederland-3/in-de-ban-van-de-paus.html  )


- Nieuwste stunt van de EO: een theoloog van de Remonstrantse Broederschap wordt binnengehaald, Tom Mikkers. Maar geloven die wel in een leven na de dood? of de geloofsbelijdenis van Nicea, etc.? Zijn het wel christenen?... die geloven in het werk van de Heer Jezus?
     (Zie http://www.cip.nl/nieuws/augustus-2016/58018-tom-mikkers-naar-evangelische-omroep  )


>> Waar gaat de EO toch heen? <<[  Bron:
https://www.facebook.com/harry.sleijster/posts/1384248921590852  ]

 

 

 

Counter