De OPWEKKING komt eraan !
Getuigen van de komende OPWEKKING

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan
   Bijgaart: christenmusici
   Wim Kok: geloof en genezing
   Johan Selier: doorgeven
   Broeit er opwekking in NL?!
   Krol: Wereldwijde beweging

NBV recensies

Waar was God?

Abortus - Euthanasie

Kerkgeschiedenis

Satan


Herstel - 15 september 2007 - www.herstelteam.nl

'Broeit' er opwekking in Nederland?!'

Foto van Church-online.nlEvangelist Benny Hinn was onlangs in Rotterdam, waar elke avond ruim 10.000 bezoekers kwamen. Vele genezingen vonden plaats, waaronder die van een jongetje met gebroken rug die opstond uit zijn lig-rolstoel en een dove tiener die in snikken uitbarstte omdat hij weer kon horen. Ruim 2.000 mensen kwamen naar voren om hun leven (voor het eerst of opnieuw) aan Jezus te geven. Benny Hinn toonde zich verheugd over de 'enorme verandering in het geestelijke klimaat van Nederland' sinds 1997 (zijn vorige bezoek). Hinns waarneming past in vele andere geluiden van de afgelopen maanden. [Meer over Benny Hinn in Rotterdam...]

Volgens TRIN (Touch, Reach & Impact the Nations, Harderwijk) wordt in de gebedskring rondom 'mama' Heidi Baker (in Mozambique) steeds vaker Nederland genoemd als een land waar een opwekking op handen is.

De afgelopen maanden lijkt die verwachting echter ook steeds vaker gestaafd door feiten. Hier en daar lijken eerste brandhaardjes en kenmerken van opwekking te ontstaan; kerkmuren beginnen neer te vallen, de openheid voor het evangelie op straat is enorm gegroeid (God's Embassy op De Wallen meldt bijvoorbeeld dat in twee maanden tijd zeker 20 mensen hun leven aan de Heer gaven, waaronder zes prostituees), het politieke klimaat in Nederland maakt een kentering door (met de nodige anti-geluiden in de media), en in het algemeen: steeds meer christenen verlangen naar de doorwerking van de Heilige Geest in hun leven.

Een voorbeeld is het Zuid-Hollandse Waddinxveen. Youth Alpha cursussen hebben hier met name in de hervormde kerk (maar liefst 6 stevige gemeenten) zo'n impact gehad op jongeren, dat tientallen van hen een radicale ommekeer hebben gemaakt. Er is nu een enthousiaste groep christenen die bijna dagelijks samenkomt om te bidden voor elkaar en voor een opwekking. Een plaatselijke evangelische gemeente is door de jeugdbeweging afgelopen voorjaar in een paar weken tijd verdubbeld van 50 naar ruim 100 vaste bezoekers, waardoor de atmosfeer in de gemeente geladen is met verwachting van Gods grote daden (www.jongerenevents.nl).

Soortgelijke berichten, over toenemende bekeringen en openheid voor de Heilige Geest, zijn tevens binnengekomen en bevestigd vanuit verschillende andere plaatsen, waaronder Katwijk (NH), Gorredijk (Friesland), Apeldoorn en Barneveld (GLD) en
Rilland (Zeeland). Ongetwijfeld zijn er nog veel meer plaatsen waar Gods Geest bijzonder aan het werk is, dus het is nu een goed moment om aan te sluiten bij de ge´ntensiveerde voorbede voor ons land. Cees Vork, van Op de Bres voor Nederland, start binnenkort met een gebedsinitiatief op basis van Maleachi 3:7, met als inzet dat 50% van ons land terugkeert onder christelijke invloed binnen de komende vier jaar (1.000 bidders en vasters zijn nodig)!

Volgens de website van IHOP (International House of Prayer) telt Nederland inmiddels verschillende gebedshuizen, en TRIN start in samenwerking met hen binnenkort met 24-uurs gebed.
 ........


www.vergadering.nu