De OPWEKKING komt eraan !
Getuigen van de komende OPWEKKING

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus

Uitdaging - april 2005

De vijf engelen van de continenten

Zoals eens Johannes op het Griekse eiland Patmos de toekomst aan zich voorbij zag trekken, zo kreeg ook dr. Samuel Doctorian een beeld van wat de toekomst brengen zal. En ook hij kreeg dat toekomstvisloen op Patmos.

De afgelopen jaren is het visioen van Doctorian wijd verspreid en door velen onderzocht. Inmiddels is wel duidelijk dat in de evangelische wereld zich een meerderheid aftekent van mensen die het visioen van Doctorian accepteren als zijnde van God. Anderen laten zich niet verleiden tot uitspraken erover. Maar opmerkelijk genoeg klinkt er nauwelijks of geen kritiek. Tijd dus om aandacht te besteden aan dit bijzondere visioen.

Dr. 'Samuel Doctorian werd geboren uit Armeense ouders in Beiroet, Libanon. Hij groeide op in Beiroet en Tyrus, en kwam later in Jeruzalem terecht. Hij kwam tot geloof, volgde een opleiding en vertrok naar Libanon om het Evangelie te verkondigen. Hij werd er oprichter van de Bible Land Mission, stichtte een bijbelschool in Beiroet, en later ook een weeshuis. In 1956 publiceerde World Gospel Mission in Amerika zijn boek My Life Story, waarin hij vertelde over zijn jeugd en zijn werk in Libanon. Tegenwoordig woont Doctorian in de Verenigde Staten. Hij reist de wereld rond om op conferenties te spreken.

Op 20 juni 1998 kreeg hij, tijdens een bezoek aan het eiland Patmos, naar eigen zeggen bezoek van engelen, die hem de toekomst openbaarden. Later dat jaar bezocht Doctorian Singapore, waar hij het visioen beschreef ten overstaan van honderden mensen. Zijn toespraak werd op cassette opgenomen en later op papier gezet en in diverse talen vertaald.
Het visioen dat Doctorian zegt te hebben gekregen, bevat een lange opsomming van rampen. De tsunami in AziŽ, van december vorig jaar, verbleekt bij wat de aarde volgens het bijbelboek openbaring te wachten staat. Een derde deel van de mensheid dat is twee miljard mensen! zullen omkomen, zegt Openbaring 9:18. Eilanden en bergen zullen 'vluchten'. Er is sprake van enorme hongersnoden, van opdrogende rivieren en grote dorst voor miljoenen, van op aarde vallende sterren, van gigantische hagelstenen, van de totale uitroeiing van alle levens wezens in zee, en van een grote aardbeving, 'zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was'. De plagen zullen zo intens zijn dat de mensen op zeker ogenblik de dood zullen zoeken, 'maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg'.

Dat wat Samuel Doctorian heeft geschouwd, komt daarmee overeen. Hij spreekt erover dat grote delen van AustraliŽ in de oceaan tenonder zullen gaan en dat het continent in tweeŽn zal worden gedeeld. In China en in India zullen miljoenen mensen sterven. In de landen van het Midden Oosten zag hij 'bloed, overdekt met bloed. Ik zag bloed over al die landen'. De mensen zullen er sterven van de dorst. 'In het hele Nabije Oosten zal het water schaars zijn. Rivieren zullen opdrogen en de mensen in deze landen zullen vechten om het water'. In Europa daarentegen zag Doctorian vooral zware overstromingen. En aardbevingen in landen die tevoren nooit aardbevingen hebben gekend. Hij ziet hoe de Eifeltoren in Parijs instort, hoe Londen wordt vernietigd, hoe een groot deel van Duitsland vernietigd wordt en hoe Spanje en Portugal getroffen worden door hongersnoden waardoor vele mensen sterven. In Afrika zal er sprake zijn van verzengende hitte. 'Grote rivieren zullen uitdrogen en miljoenen mensen zullen sterven van de honger'. Noord Amerika en Canada krijgen met gigantische overstromingen te maken. 'Alle rivieren treden buiten hun oevers, vernietiging overal'.
Doctorian ziet hoe de wolkenkrabbers van New York instorten en neemt explosies over geheel Noord Amerika waar. Mexico wordt voor een deel van de kaart geveegd. Atlantische en Grote Oceaan zullen elkaar in Mexico ontmoeten. Het Amazonegebied in BraziliŽ verdwijnt in zee. Enzovoorts, enzovoorts.


Dr. Samuel Doctorian:

Ik was gedurende meerdere weken alleen in een huis hier op Patmos om te bidden en de Heer te zoeken. Ik vond een kleine kapel, de St. Nicolaaskapel, waar nooit iemand naar toe gaat. Ik ging daar heen en stortte voor God mijn hart uit. Toen vond ik een rots aan de helling van een heuvel, waar ik wilde gaan zitten om te bidden, om te mediteren en de Bijbel te lezen. Gedurende die dagen at ik weinig. Ik ging meerdere keren naar het graf van Johannes (waar hij die grote openbaring zag). Toen ik al een maand op deze afgelegen plaats gebeden had dacht ik: 'Ik vraag me af of de Heer ooit nog een tiende engel zal sturen'. Ik had voordien namelijk al negen keer engelen gezien: in Engeland, in Belgrado, in Amman, in Jeruzalem een engel die in Egypte een vrouw redde van opgehangen te worden.

De negende engel zag ik middenin de oorlog in Beiroet. De engel maakte mij om drie uur 's nachts wakker en zei dat ik dit land onmiddellijk moest verlaten. Ik ben de Heer tot op vandaag dankbaar en ik weet niet wat er gebeurd zou zijn als die engel er niet geweest was. De hemel zal het mij op een dag vertellen. Zodoende vroeg ik mij af: 'Zou ik nog een tiende keer een engel zien?'

Op 20 juni 1998, om 3.50 uur 's morgens, hier op Patmos, was mijn kamer plotseling vol met licht. Er was geen lichtbron. Het is een zeer afgelegen huis, aan het einde van de straat, in de buurt van het klooster. Ik zag hun wonderschone gezichten, gaaf, zoals van mensen. Maar ze straalden licht uit. Ik zag hun ogen, hun haren, hun handen. Aan mijn rechterzijde waren twee engelen en toen ik links keek, zag ik drie engelen. Met vleugels. Ze hadden prachtige, lange, witte gewaden aan. Ik kan het niet met menselijke woorden beschrijven. Ik vroeg mij af waarom er vijf engelen gekomen waren. Ik beefde en huiverde. Ik wilde het wel uitschreeuwen, maar ik kon het niet.
Toen zag ik hoe ik voor een samenkomst stond en een boodschap profeteerde:

'Mijn kerk, je preekt liefde, maar je moet liefde leven, liefde tonen. In mijn lichaam is eenheid noodzakelijk. Er is veel verdeeldheid in uw midden. Waar geen eenheid is zal mijn Geest niet bewegen en werken. In mijn kerk regeert het vlees. Te veel onreinheid is er in mijn kerk. Ik verlang naar een volk dat een heilig leven leidt. Ik stierf om jullie heilig te maken.'

Terwijl ik in de Geest profeteerde, beefde ik. Ik opende mijn ogen en keek naar de grote menigte. Plotseling verschenen, tijdens het profeteren, deze geweldige engelen. Ik ging weg van het spreekgestoelte en dacht: ik val. Nu ben ik klaar wakker, maar toen gebeurde alles in de Geest. Een of andere kracht hielp mij om niet te vallen. Ik vroeg mij af wat er nu zou gebeuren.
Toen zei de eerste engel plotseling tegen mij: 'Wij zijn de engelen van de vijf continenten. Wij zijn hier om jullie de boodschap over de vijf continenten te brengen'. Op het moment dat ik dat hoorde, hoorde ik tegelijk de menigte uitroepen: 'Oh, oh, oh'. Ik denk dat de menigte de engelen ook zag.

De Heer heeft mij, op de een of andere manier, duidelijk gemaakt, dat 'In de dagen die zullen komen' God zich op vele plaatsen in deze wereld door middel van dienende engelen zal openbaren. Het zal openlijk gebeuren en het zal in de kerken gebeuren. Duizenden mensen zullen gelijktijdig engelen zien. Zij zullen in de laatste dagen het lichaam van Christus dienen.

Toen kwam de boodschap van de engelen: 'Wat je ziet en hoort, zeg het aan de natiŽn'. Dus is het niet iets wat ik voor mezelf moet houden. Ofwel ze accepteren het, ofwel ze accepteren het niet. Ik moet het de natiŽn vertellen.

De eerste engel

De eerste engel sprak: 'Ik heb een boodschap voor heel AziŽ'. Toen hij dat zei, kon ik binnen een paar seconden heel China zien, India, Aziatische landen als Vietnam en Laos. Ik zag de Filippijnen, Japan, Singapore, MaleisiŽ, IndonesiŽ. Toen toonde de engel mij geheel Papua Nieuw Guinea, Irian Jaja, tot helemaal onderaan AustraliŽ en Nieuw Zeeland.

'Ik ben de engel van AziŽ', zei hij. En ik zag in zijn hand een enorme bazuin, waarmee hij over heel AziŽ blazen zal. Wat de engel ook zegt, het zal door de bazuin van de Heer over geheel AziŽ plaatsvinden. Miljoenen mensen zullen de machtige stem van de Heer horen.

Toen zei de engel: 'Er zullen catastrofes en hongersnoden komen. Velen zullen van honger sterven. Over heel AziŽ zullen aardbevingen zijn en de zee zal de aarde bedekken'. Ik zag dat op 20 juni 1998. Ik hoorde de engel heel duidelijk zeggen: 'Grote delen van het land zullen in zee vallen. Delen van AustraliŽ zullen geschud worden. AustraliŽ zal gedeeld worden. Grote delen zullen in de oceaan ondergaan'.
Het was angstaanjagend. Ik vroeg me af of ik het wel juist had verstaan. Maar de engel zei: 'In China en in India zullen miljoenen mensen sterven. NatiŽn zullen zich keren tegen natiŽn, broeders tegen broeders. Aziaten zullen elkaar bevechten. Nucleaire wapens zullen worden ingezet, waardoor miljoenen omkomen'.
Tweemaal hoorde ik de woorden 'catastrofaal, catastrofaal'. Toen zei de engel dat financiŽle crises AziŽ zullen teisteren. 'Ik zal de wereld doen schudden!'
Ik beefde terwijl de engel sprak. Toen keek hij mij aan. Hij glimlachte en sprak: 'Er zullen de grootste geestelijke opwekkingen komen. Ketenen zullen worden verbroken. Muren zullen afbrokkelen. En in heel AziŽ, in China en India, zullen mensen Christus vinden. In AustraliŽ zal er een geweldige opwekking komen'. Ik hoorde de engel van AziŽ zeggen: 'Het is de laatste oogst'.
Toen, en het was alsof de Heer sprak, zei hij: 'Ik zal mijn kerk op mijn wederkomst voorbereiden'. Na die boodschap van het oordeel was ik verheugd over zulke goede berichten. Gedurende al die tijd waren de vijf engelen in mijn kamer. Ik kon hun tegenwoordigheid voelen. Het was geweldig.

De tweede engel

Toen zag ik de tweede engel, die een sikkel in zijn hand hield, zoals die gebruikt wordt bij het oogsten van graan. De tweede engel zei: 'In IsraŽl en de landen er omheen, tot aan Iran, is de oogsttijd aangebroken'.
Gedurende enkele ogenblikken zag ik die landen. Ik hoorde een stem zeggen: 'Heel Turkije en die landen die Mij hebben afgewezen en de boodschap van de liefde niet hebben aangenomen, zullen elkaar haten en ze zullen elkaar ombrengen'. Ik zag dat de sikkel door de engel werd opgeheven en op alle landen van het Nabije Oosten neerdaalde. Ik zag Iran, PerziŽ, ArmeniŽ, Azerbaizjan, heel GeorgiŽ, Irak, SyriŽ, Libanon, JordaniŽ, IsraŽl, heel klein AziŽ. Vol bloed. Overdekt met bloed. Ik zag bloed over al die landen. En ik zag vuur. Nucleaire wapens werden in veel van deze landen gebruikt. Overal steeg rook omhoog. Onverwachte vernietiging. Mensen vernietigen elkaar wederzijds. Ik hoorde deze woorden: 'IsraŽl, o IsraŽl, het grote oordeel is gekomen'.

De engel zei: 'De uitverkorenen, de kerk, de rest, wordt gereinigd. De Geest zal de kinderen Gods voorbereiden'. Ik zag vuurvlammen ten hemel stijgen. De engel zei: 'Dit is het laatste oordeel. Mijn kerk wordt gereinigd, beschermd en voorbereid op 'de laatste dag', mensen zullen sterven van de dorst. In het hele Nabije Oosten zal het water schaars zijn. Rivieren zullen opdrogen en de mensen in deze landen zullen vechten om het water'.

De engel toonde mij dat de Verenigde Naties door de crisis in het Nabije Oosten uit elkaar zal vallen. Er zal geen Verenigde Naties meer zijn. De engel met de sikkel zal de oogst binnen halen.

De derde engel

Toen toonde een engel met vleugels mij Europa, van het ene einde tot het andere, van het uiterste noorden tot onderaan in Spanje en Portugal. Hij hield een meetlat in zijn hand. Ik zag hem over Europa vliegen en hoorde de woorden: 'Ik ben ten diepste bedroefd, met smart vervuld. Ongerechtigheid, onreinheid en goddeloosheid, over heel Europa, de zonde groeit tot in de hemel. De Heilige Geest is met smart vervuld'.
Ik zag de rivieren van Europa buiten hun oevers treden en ik zag het water miljoenen huizen bedekken. In TsjechiŽ vinden de zwaarste overstromingen plaats die daar ooit geweest zijn. Plotseling bemerkte ik een aardbeving over heel Europa. Landen die nooit aardbevingen gekend hebben, zullen geschud worden. Ik zag in mijn geest de Eifeltoren in Parijs instorten. Ik zag hoe hij in elkaar zakte. Ik zag dat een groot deel van Duitsland vernietigd zal worden. Ik zag de grote stad Londen, vernietiging overal. Ik zag overstromingen in heel ScandinaviŽ. Ik keek naar het zuiden en zag Spanje door grote hongersnoden en verwoestingen gaan. Velen zullen in Spanje en Portugal sterven van honger.

Ik was door deze boodschap erg verontrust, en zei: 'Heer, hoe gaat het met Uw kinderen?' De engel zei: 'Ik zal ze voorbereiden, ze moeten uitkijken naar het verschijnen van de Heer. Velen zullen in deze dagen naar Mij roepen en Ik zal ze redden. Ik zal voor hen grote wonderen volbrengen en hen Mijn macht tonen'. Temidden van deze grote verwoestingen zal in deze landen de genade Gods neerdalen. En ik was blij dat Hij Zijn kinderen beschermt.

De vierde engel

Nu gaan we naar Afrika. Ik zag de vierde engel, met vleugels, over Afrika vliegen. Ik kon de hele weg van Kaapstad in het zuiden tot CaÔro in het noorden zien. Ik zag alle landen, meer dan vijftig. De engel van Afrika had een zwaard in zijn hand, een geweldig zwaard. Plotseling hoorde ik hem zeggen: 'Onschuldig bloed werd vergoten. Verval onder de mensen. Hele generaties zijn ver van de Heer. Duizenden hebben elkaar wederzijds omgebracht. Ik heb mijn gelovige kinderen in Afrika gezien. En ik zal al die gelovigen op het continent Afrika belonen. Ik zal ze overvloedig zegenen. Ik zal het weer sturen. De zon zal in bepaalde delen gloeiend heet zijn en branden. Grote rivieren zullen uitdrogen en miljoenen mensen zullen sterven van de honger. In andere delen zullen er overstromingen zijn. Fundamenten zullen vernietigd worden. Mijn zwaard zal de onrechtvaardigen en de bloedvergieters oordelen. Er zullen vele aardbevingen zijn. Vele steden zuilen overstroomd worden'.
Ik zag grote stenen boven verschillende delen van Afrika uit de lucht vallen. De aarde zal zodanig beven als men sinds het ontstaan van de aarde nog niet beleefd heeft. Niemand zal aan het zwaard van de Heer kunnen ontkomen. Ik zag de Nijl, de god van Egypte, opdrogen. Een groot deel van midden Afrika zal met water bedekt zijn. Miljoenen zullen sterven.

'Heer', zei ik, 'dat zijn allemaal slechte boodschappen. Allemaal vernietiging. Zijn er dan geen goede boodschappen?' De Heer zei: 'De laatste dag is gekomen, de dag des oordeels is aangebroken. Mijn liefde is afgewezen en het einde is gekomen'. Ik beefde. Ik trilde. Ik dacht: Ik kan het niet verdragen

De vijfde engel

Ik zag de laatste engel over Noord- en Zuid Amerika vliegen. De hele weg, vanaf de Noordpool tot onderaan ArgentiniŽ. En van het oosten van de VS tot aan CaliforniŽ. Ik zag een schaal in zijn hand.
De engel zei dat hij de vonnissen van het gerecht zou uitgieten, die in zijn schaal zijn. Toen hoorde ik de engel zeggen: 'Geen moraal meer, geen rechtvaardigheid, geen heiligheid. Aanbidding van idolen, materialisme, drankzucht, gebondenheid aan zonde, vergieten van onschuldig bloed: miljoenen baby's worden gedood voordat ze geboren worden. Gezinnen vallen uit elkaar. Een echtbrekende generatie. Het is als in de dagen van Noach. Valse predikers. Valse profeten. Afwijzing van Mijn liefde. Velen van hen imiteren de religie, maar wijzen de echte kracht ervan af',

Toen ik dat hoorde, smeekte ik de engel: 'Kunt U niet nog even wachten? Giet de schaal niet uit, geef een kans tot boete doen'. De engel zei: 'Vaak heeft God al ontzien en gesproken, maar zij hebben niet geluisterd. Zie de tijd is gekomen. Ze houden meer van geld en genoegens dan van Mij'.

Toen de engel vanuit de schaal in zijn hand begon te gieten zag ik geweldige ijsbergen smelten. Toen dat gebeurde zag ik overstromingen over heel Canada en Noord Amerika. Alle rivieren treden buiten hun oevers, vernietiging overal. Ik zag en hoorde de economie met grote aardbevingen in elkaar storten. De wolkenkrabbers van New York stortten in. Ik zag schepen in de oceaan wegzinken. Ik hoorde explosies over geheel Noord Amerika. Ik zag hoe de engel de schaal over Mexico uitgoot en hoe de beide oceanen zich verenigden, de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan.

Een groot deel van BraziliŽ was met water bedekt. Het Amazonegebied veranderde in een groot meer. Wouden werden vernietigd en overstroomd. Grote steden in BraziliŽ werden vernietigd. Er waren aardbevingen op vele plaatsen. Toen de engel de schaal uitgoot kwamen er in Chili en ArgentiniŽ grote verwoestingen, zoals nooit tevoren. De hele wereld beefde.

Ik hoorde de engel zeggen: 'Dit zal zeer binnenkort geschieden'. Ik voeg: 'Kunt U deze dingen niet uitstellen? Giet deze dingen niet over de aardbol uit'. Plotseling zag ik de vijf engelen rondom de aardbol staan, hun handen en vleugels naar de hemel opgeheven, terwijl ze zeiden: 'Alle eer zij aan de Heer van hemel en aarde. Nu is de tijd gekomen dat Hij Zijn Zoon zal verheerlijken. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen ontstaan. God zal de werken van de duivel voor altijd vernietigen. Ik zal Mijn macht tonen, zodanig dat Ik Mijn kinderen temidden van deze vernietiging bescherm. Wees klaar voor de dag waarop de Heer komt'.

Mijn kamer was gevuld met het licht en de glans van de engelen. Toen stegen ze plotseling op naar de hemel. Toen ik naar boven keek, zag ik de engelen in vijf verschillende richtingen bewegen. Ik was klaar wakker. Van tijd tot tijd trilde ik.

Ik zei: 'Moet ik weggaan van Patmos?'
Hij zei: 'Nee, ik bracht je hier met een bedoeling'.
Ik zei: 'De boodschap van de engelen aangaande de gehele wereld, is geen goed bericht. Het is oordeel, bestraffing, vernietiging, verwoesting. Wat zullen de mensen over mij zeggen? Ik was een prediker van liefde, van vrede, van een blijde boodschap'.
De engel zei: 'Het is onze boodschap. Jij bent het instrument, het kanaal. Het is een voorrecht dat God jou heeft uitgekozen om de natiŽn deze boodschap te brengen'. Ik zei: 'Heer, Uw wil geschiede'.

'Het begint in Zwitserland'

Direct na de tsunami van 26 december vorig jaar, waarbij ruim 290.000 mensen in Zuidoost AziŽ de dood vonden, werd Samuel Doctorian de vraag gesteld of deze ramp behoorde bij wat hij had gezien op Patmos.
Eerder al waren er op internet opmerkingen verschenen van mensen die in de terroristische aanslag op het World Trade Centre in New York een vervuiling van een deel van Doctorian's visioen zagen.

Maar zelf wil Doctorian daar niet van weten. Op bezoek in Malta, begin dit jaar, vertelde Doctorian dat hij een week voor de tsunami in AziŽ een droom had gehad, waarin God hem had verteld dat een grote aardbeving min of meer het 'startschot' ('the trigger', in Doctorians woorden) zou zijn. God liet hem vervolgens een aardbeving in Zwitserland zien.


Video: Jan. 2005 - Dr Doctorian guest in Benny Hinn's This is Your DayPart 1 | Part 2


OPENBARING:

En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde (6:12,13).

En de eerste (engel) blies de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het derde deel van de aarde verbrandde en het derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde (8:7)

En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging (8:8,9).

En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel. uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was (8:10,11).

En de vierde engel blies de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en de dag voor het derde deel geen licht had en de nacht desgelijks (8:12).

En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg (9:6).

Door deze drie plagen werd het derde deel van de mensen gedood: door het vuur en de rook en de zwavel, die uit hun bek kwamen (9:18).

En alle levende wezens, die in de zee waren, stierven (16:3).

En de mensen werden verzengd door de grote hitte (16:9).

En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zů hevig was deze aardbeving, zů groot (16:18).

En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet (meer) gevonden (16:20).


www.vergadering.nu