De OPWEKKING komt eraan !
Getuigen van de komende OPWEKKING

Menu

Evangelisch-Gereformeerd

De Opwekking komt eraan

NBV recensies

Waar was God?

Abortus

Uitdaging - april 2005

'Christenmusici worden gebruikt in opwekking`

OISTERWIJK Christenmusici uit Nederland en BelgiŽ zullen door God gebruikt gaan worden in een grote opwekking die aanstaande is.

Dat zegt Arjan van de Bijgaart uit Oisterwijk. Hij kreeg jaren geleden een boodschap van God over een grote opwekking die in de eindtijd zou plaatsvinden en die zou volgen op een ernstige crisis in het MiddenOosten.
Onlangs kwam Van de Bijgaart met een aanvulling op die boodschap. "Ik heb op mijn hart om jullie het volgende door te geven" schrijft hij in een "bericht voor alle christenmusici uit de Lage Landen". En vervolgens maakt hij ze deelgenoot van de boodschap dat zij een belangrijke rol zullen spelen in de aanstaande opwekking. "Om Hem lof te zingen en om het Evangelie van de Here Jezus bekend te maken", aldus Van de Bijgaart op de website van muziekuitgeverij Ecovata, waarvan hij de directeur is. (www.ecovata.nl/ Onder Nieuws)

Volgens hem lijkt het er op dat er iets aanstaande is: "Wij mogen inmiddels zestien jaar dienstbaar zijn aan het werk van christenmusici uit de Lage Landen. Wij hebben echter nog nooit een periode meegemaakt' waarin de Here God zo duidelijk en zo snel artiesten in de startblokken aan het zetten is als in de afgelopen veertien maanden. Ook ervaren wij in ons werk bij veel gelovigen een toenemende geestelijke honger."

De opwekking waarover hij spreekt, zal overigens niet zomaar tot stand komen. 'Voordat deze opwekking in Nederland en BelgiŽ zal komen, zal de Here God eerst belemmeringen moeten wegbreken, niet in de laatste plaats bij Zijn eigen kinderen", meent hij. Volgens hem zal deze tuchtiging 'veel pijn' gaan doen. "Maar het is juist Gods liefde die Hem er toe beweegt om ons voor nog erger te behoeden. De Here God zal echt alles en iedereen gaan schudden, opdat zal blijken wie zijn geloof werkelijk op de Rots bouwt. De lichte barensweeŽn van deze tuchtiging zijn enkele jaren geleden begonnen maar nemen nu snel in hevigheid toe, totdat de geboorte van Gods nieuwe dingen in de Lage Landen komt."

Vervolgens bemoedigt hij christenmusici in Nederland en BelgiŽ die soms tegen de stroom in zwemmen: "Misschien ben jij met jouw muzikale talenten aan de kant gezet, geminacht, uitgespuugd en verworpen door mede christenen, in jouw noeste ijver voor Hem. Weet dat je daarin niet de enige bent, want datzelfde is velen in de afgelopen jaren overkomen. Daarom wil ik je te meer aanmoedigen om desondanks standby te zijn voor de komende beweging van Gods Geest."

Jezus zoekt volgens Van de Bijgaart .mensen die Hem met hun hele hart willen dienen en die bereid zijn om Hem te volgen waarheen Hij wil. Zoek Zijn aangezicht hierin, luister naar Zijn stem, bereid je voor op het baanbrekende werk van Gods Geest in de Lage Landen en laat je door Hem gebruiken."

Van de Bijgaarts boodschap over een komende crisis in het MiddenOosten en daaraan volgend een wereldwijde opwekking, is te vinden op de Ecovata website en is door hem uitgegeven in de vorm van een brochure. Jezus & IsraŽl, een parallelle geschiedenis heet die brochure. Daarin vertelt hij hoe hij in vijf fasen een openbaring heeft ontvangen van God. "Deels geleidelijk, deels in ogenblikken van plotselinge inspiratie toonde de Here God mij hoe de wereldgeschiedenis het decor vormt voor een aanstaand apocalyptisch gebeuren zonder weerga."

In 1975 toonde God hem voor het eerst 'het raamwerk'. In vier latere fasen werden de details ingevuld, schrijft hij. "Daarna maakte God me plotseling deelgenoot van de kennis over een aanstaand, grandioos gebeuren: wij staan aan de vooravond van een machtige uitstorting van de Geest Gods over IsraŽl en een wereldwijde opwekking."


De boodschap

De boodschap van Arjan van de Bijgaart luidt, in het kort, als volgt:

"Er zal een zeer grote crisis komen in IsraŽl en het Midden Oosten. In het Midden Oosten is de lont van een groot kruitvat aangestoken dat niemand meer uit kan trappen. Dit zal leiden tot zeer dramatische gebeurtenissen. De directe aanleiding hiervan is de stad Jeruzalem. ( ... ) Ik heb sterk de indruk dat de strijd, die nu losgebrand is, in een ongekende hevigheid zal toenemen en dat IsraŽl daar door in grote benauwdheid zal komen.

Het is God Zelf die aan deze crisis een einde zal maken, voor het oog van alle volken, en Hij zal Zijn Geest uitstorten over Zijn Oogappel. ( ... ) ik heb sterk de indruk dat al deze gebeurtenissen en deze uitstorting van de Heilige Geest gepaard zullen gaan met extreme weersomstandigheden en natuurverschijnselen. Velen denken dat dit geestelijk herstel pas geschiedt na de wederkomst van de Here Jezus. Maar ik zeg u nu luid en duidelijk: eerst zal de Here Zijn volk IsraŽl geestelijk herstellen, en pas daarna zal alles geschieden wat de Here door Zijn knechten de profeten over de eindtijd heeft laten zien.

Direct daarna zal de Here door Zijn Geest een wereldwijde opwekking geven. De uitstorting van Gods Geest op de Eerste Pinksterdag, zoals in Handelingen beschreven, was een geweldige gebeurtenis die levens in vuur en vlam heeft gezet, die van grote betekenis is geweest voor de verkondiging van het Evangelie wereldwijd en die ons een profetische blik biedt op wat komen gaat. Qua omvang is deze opwekking echter een binnenbrandje vergeleken bij wat er nu gaat gebeuren.

Ik heb een indruk gekregen van enkele dingen die in deze Grote Opwekking zullen gebeuren: Er zal een grote eenheid onder de ware christenen komen, scheidingsmuren zullen wegvallen; en er zal een enorme honger naar de Here God en Zijn Woord zijn; er zal een enorme reiniging en zuivering plaatsvinden onder Gods kinderen omdat Gods heerlijkheid openbaar wordt; er zullen zeer grote tekenen en wonderen gebeuren, die God zal geven als een bevestiging van de prediking van Zijn Woord; er zal een enorme geestelijke strijd ontbranden en de boze zal alles in het werk stellen om geroofd gebied terug te winnen."


www.vergadering.nu