geen login?
Registreer

Diensten

Print artikelStuur artikel doorVoeg toe aan knipsel

Pijn heeft niet het laatste woord

04-03-2009 08:16 | Drs. I. A. Kole

Titel: ”De Leeuw is gevaarlijk maar goed. Waarom pijn en lijden niet het laatste woord hebben” Auteur: Aad Kamsteeg Uitgeverij: Van Wijnen, Franeker, 2008 ISBN 978 90 5194 348 1 Pagina’s: 175 Prijs: € 19,95.

Westerse christenen gaan steeds meer geloven dat God hun in het hier en nu een leven vol gezondheid en welvaart belooft, merkt journalist Aad Kamsteeg. Dat geloof staat haaks op de werkelijkheid, laat hij zien in zijn jongste boek.

De journalist Aad Kamsteeg heeft een boek geschreven onder de titel: ”De Leeuw is gevaarlijk maar goed. Waarom pijn en lijden niet het laatste woord hebben”. Een reden om dit boek te schrijven is dat Kamsteeg bang is dat westerse christenen steeds meer gaan geloven dat God hun in het hier en nu een leven vol gezondheid en welvaart belooft. Dat actueel welvaarts- en gezondheidsevangelie staat haaks op het feit dat er veel geleden wordt in de wereld: de wereld bloedt uit duizend wonden. Meer dan 200 miljoen christenen worden vervolgd vanwege hun geloof in Jezus.

Hoe blijven we dan door het geloof aan God verbonden? Hoe reageer ík op het lijden?

Het goed en boeiend geschreven boek laat je niet los en zet je steeds aan het denken. Aan het eind van het boek is een literatuurlijst opgenomen. Verder geeft Kamsteeg aan dat hij veel geleerd heeft van ds. Tim Keller uit New York. In navolging van Keller werkt Kamsteeg ook met voorbeeldverhalen. We maken kennis met de levenservaring van de schrijver, zoals persoonlijke ervaringen opgedaan tijdens reizen die hij gemaakt heeft en ervaringen uit de geloofspraktijk als christen, als ouder en als ambtsdrager. De aangesneden problematiek is heel actueel, de vragen die Kamsteeg stelt moeten wij ook aan onszelf stellen.

Beproeving
Om Wie gaat het echt? Kamsteeg geeft aan dat ons leven zijn hoogste doel mist als de hemel er geen rol in speelt. „Dan maken we van de Heilige God een huisgod, van de Schrift als tweesnijdend zwaard een honingzoete Bijbel en van Jezus Die ons roept tot zelfverloochening ons vriendje.” Daarom blijft volgens hem zelfonderzoek nodig. „Zeg nu niet te snel dat jij heus wel in de gaten hebt of je Jezus voor je eigen succes zoekt of om Hemzelf. Misschien prijzen de mensen in de kerk je omdat je er zo actief bent, of omdat je zo trouw een invalide broeder of zuster bezoekt. Heb je het diepste motief wel eens onderzocht waarom je zoiets doet? Ik wil niemand onnodig zenuwachtig maken. Maar misschien gaat het je er wel vooral om bewonderd en geëerd te worden.”

Als we een slechtnieuwsgesprek met de dokter hebben, wordt ons hele leven op z’n kop gezet. „We raken volkomen uit ons evenwicht. Is dat niet typerend voor onze verwende westerse samenleving? We hebben ons met huid en haar overgegeven aan welvaart en materiële genoegens. Gezondheid, welvaart en geluk worden als normaal beschouwd. We klampen ons vast aan dit leven alsof er geen leven na de dood bestaat.” We komen in de verleiding te denken dat gezondheid en voorspoed synoniem zijn voor beloning van God op een christelijk leven.

Kamsteeg geeft veel aandacht aan de beproeving van het geloof en aan de rijke getuigenissen van Chinese christenen. Ook komen genezingswonderen aan de orde, en de ziekenzalving met de kernboodschap van het christelijk geloof: na berouw is er in Christus vergeving.

Vreugde
In het tweede deel staat de vraag centraal: Is alles in ons leven op God gericht? Als we niet met God beginnen, plaatsen we onvermijdelijk onszelf in het middelpunt. „Het evangelie verwordt dan tot de boodschap dat God ons nodig heeft in plaats van een oproep om te vluchten naar Zijn genade.”

Het is blijvend van belang om te beseffen dat we bestemd zijn voor de eeuwigheid. Het is van belang om te weten dat er een laatste oordeel zal zijn. Dat betekent dat iedereen eens rekenschap moet afleggen, ook van het kwaad dat hij anderen heeft gedaan. „Jij krijgt je recht nu misschien niet. Maar dat betekent niet dat er nooit recht zal worden gedaan.”

Kamsteeg geeft overtuigend de actualiteit aan van de worstelingen in het leven van Job, Naomi en Lea. „Wat heeft mijn leven voor zin als ik geen kinderen krijg? Als ik niet meer uit de rolstoel kom? Als ik mijn banksaldo door een economische crash in het niets zie verdwijnen? Vanwaar mijn lijden?” Het antwoord kunnen we in verschillende richtingen zoeken.

De Chinese voorganger Lamb, 22 jaar lang opgesloten, zag zijn vrouw niet meer terug. Hij zegt dat „God soms meer verheerlijkt wordt door ziekte, armoede en vervolging heen dan in gezondheid en welvaart.” „God gaf ons het gebed niet als middel om materiële overvloed en veilige aardse omstandigheden te verkrijgen. Geloof en gebed zijn er om ons tot ware volgelingen van onze Heere te maken. Jezus zegt: Mijn vrede geef Ik u. Die vrede geeft me onuitsprekelijke vreugde.”

Wakker schudden
Niet altijd is direct de Hand van God in ons leven te zien. Dan geldt de uitspraak: „Bij de voorzienigheid van God is het net als bij Hebreeuwse pagina’s - ze kunnen alleen maar van achteren naar voren gelezen worden.” (John Flavel)

We denken ook aan Paulus met een doorn in zijn vlees. De Heere zegt tegen Paulus: ”Mijn genade is genoeg!” Je hebt ten diepste niet meer dan Mijn genade nodig. Dat betekent: Ik neem iets belangrijks af, bijvoorbeeld je gezondheid, om je voor het eerst of opnieuw te laten ontdekken Wie de belangrijkste in je leven is.”

Op de vraag waarom God zou toestaan dat zo veel van de zijnen vervolgd worden, gaf een kerkleider uit Sri Lanka als antwoord: ”Misschien om mensen zoals u te laten zien hoe het ware christendom eruitziet.”

Kamsteeg heeft een boek geschreven om ons wakker te schudden te midden van de heersende lauwheid. Hij spaart zichzelf niet en roept op om te beseffen dat het volgen van de Heere lijden kan betekenen en dat het geloof handen en voeten moeten krijgen in de weg van de navolging. Levend vanuit de verwachting om straks de Heere eeuwig groot te mogen maken.

Het boek is geschikt voor elke belangstellende lezer. De gebruikte Bijbelvertaling is de NBV en soms weer andere vertalingen. Ik kan daar niet aan wennen.