Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 15: Hoe gebruik je jouw getuigenis
Don Krow

Vandaag wil ik het met je hebben over hoe je jouw getuigenis kunt gebruiken. Handelingen 5:42 zegt: ‘en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden het evangelie, dat de Christus Jezus is. Merk op dat de discipelen van de vroegste kerk iedere dag in de tempel en thuis samenkwamen, zij bleven maar onderwijzen en Jezus als de Christus prediken. Veel mensen vinden een van huis tot huis of deur tot deur soort benadering onnatuurlijk en ongemakkelijk. Ik wil enkele dingen delen die ik heb geleerd toen wij er op uit gingen en deuren werden geopend voor discipelschap en we mensen tot bekering zagen komen en tot Jezus Christus.
Het is bij lange na niet zo moeilijk als jou is wijsgemaakt en een van de dingen die mij in de Schrift is opgevallen, is dat Paulus wel drie keer zijn persoonlijk getuigenis gebruikte toen hij met een onbekeerde sprak. In Handelingen 9, 22 en 26 gaf hij zijn getuigenis, vertelde zijn eigen ervaring en wat er met hem gebeurd was toen hij met ongelovigen sprak. 

Wij hebben ontdekt dat een van de beste benaderingen die er is om de boodschap van Jezus Christus aan andere mensen te brengen is, wat wij ‘gebedswandelen’ noemen. We gaan van van deur tot deur, bellen aan en vertellen mensen: ‘Wij zijn in dit gebied voor mensen aan het bidden. Wij geloven dat God gebeden hoort en verhoort en vragen ons af of u problemen heeft in uw gezin – gezondheid of andere problemen – en zouden graag voor u willen bidden.’ Soms zeggen mensen: ‘Ja, ik heb een probleem’, en willen ze graag dat wij voor hen bidden. Andere keren voelen ze zich ongemakkelijk en gegeneerd en zeggen: ‘Nee, wij hebben nu geen behoefte aan gebed.’ Dan vertellen we ze gewoon ons eigen getuigenis.

Ik zeg: ‘Ik zie dat u kinderen heeft. Ik heb zelf drie kinderen. Op 14 december 1981 werden mijn tweelingmeisjes geboren. De tweede is doodgeboren.’ Dan antwoorden ze: ‘Dat vind ik erg voor u’ Dan zeg ik: ‘U hoeft geen medelijden te hebben. Laat me u vertellen wat er gebeurd is.’ Ik ga ze dan mijn verhaal vertellen. De tweede die geboren werd had een stuitligging. Dat wil zeggen ze werd met de voeten eerst geboren. Tijdens de geboorte kreeg ze zo geen zuurstof genoeg. Ze werd daarom dood geboren. De vroedvrouw pakte haar op, sloeg haar (zo hard als ze kon) zoog haar longetjes uit voor het geval die met vloeistof waren gevuld, deed alles wat ze maar kon en gaf het tenslotte op. Ik was net als iedere andere vader. Ik was net mijn dochter kwijtgeraakt. Wat moest ik nu doen? Op dit punt vraag ik de mensen aan de deur: ‘Mag ik u vragen of u wel eens in de Bijbel leest?’ Ze zeggen dan: ‘Nou ik heb wel eens wat gelezen’, of soms ‘Nee, niet echt’. Ik leg dan uit: ‘Ik vraag dit omdat de Bijbel in Handelingen 10:38 zegt dat Jezus rondging goed doende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren omdat God met Hem was. Ik wil u vertellen wat er gebeurde. U kunt het geloven of niet, wat u maar wilt, maar mijn baby was dood en ik dacht dat we haar binnen enkele dagen moesten begraven. Ik dacht: ‘Ik wil haar gewoon vasthouden’ Toen ik haar oppakte was er een boosaardige aanwezigheid bij haar, wat de Bijbel een boze geest noemt. Die viel mij fysiek aan en verlamde mij tijdelijk. Toen dat gebeurde zei ik onmiddellijk: ‘In de naam van Jezus Christus beveel ik jou, onreine geest, om deze baby te verlaten en ik gebied leven in dit kind te komen in Jezus naam.’ Die kleine baby die nog nooit had geademd zuchtte, haalde een keer adem en stopte weer met ademen. Ik zei nogmaals: ‘In de naam van Jezus Christus, jij onreine geest, ik beveel je dit kind nu los te laten en ik beveel leven in haar te komen! Deze keer zuchtte ze verschillende keren, haalde adem en bleef ademen.

Ik noem dan de persoon waar ik mee spreek bij naam en zeg: ‘ Weet je, als iemand normaal 3 minuten geen zuurstof in de hersenen krijgt, zijn de hersenen beschadigd. Mijn dochter is volkomen gezond en normaal in alles. We noemen haar ‘Vita’ wat in het Latijn ‘leven’ betekent, omdat we het verhaal willen vertellen wat God voor haar heeft gedaan. Hij heeft het leven in haar teruggebracht. Sinds die tijd heb ik de Bijbel heel veel bestudeerd en heb ik het volgende ontdekt: net als die onreine geest op mijn kind bestaat er een koninkrijk van duisternis, een rijk van satan en zijn heerschappij, en er bestaat ook een koninkrijk van Gods geliefde Zoon.’

‘Toen Jezus naar de aarde kwam, begon Hij mensen uit het koninkrijk der duisternis naar Zijn eigen koninkrijk te roepen door bekering en geloof in Hem, doordat ze vergeving van zonden ontvingen en Hem gingen volgen. Ik weet niet wat u gelooft, maar ik vertel u gewoon wat in mijn gezin en in mijn leven is gebeurd. Ik wil u vertellen dat de echte reden dat wij aan uw deur aanbellen is, dat Jezus ons heeft opgedragen discipelen te maken. Ik besef dat heel veel mensen het erg druk hebben en niet naar de kerk willen of kunnen gaan. Als u dan een vraag op dit gebied hebt, kunt u niet uw hand opsteken en zeggen: ‘Pastor (of priester), wat betekent precies wat u net hebt gezegd?’ Daarom komen wij naar u toe. In tien minuten geven wij een beknopt onderwijs uit Gods Woord. Dan zoeken wij die verzen op en stellen enkele vragen om zeker te stellen dat we het allemaal begrepen hebben. Het is echt een dialoog die heen en weer gaat. Wij prediken niet tegen de mensen, of vertellen ze wat de Bijbel zegt, maar proberen hen te helpen zelf te ontdekken wat zij zegt door enkele vragen te stellen.

‘Heeft dit uw interesse gewekt? Wij willen graag een tijdstip uitkiezen dat u schikt en naar u thuis komen, gewoon met u praten en lesgeven. Als u aan die eerste les niets heeft, het u niet bemoedigd of goed doet, zult u ons gezicht nooit meer zien. Wij zijn er niet om u lastig te vallen of om u lid te maken van een kerk of organisatie of wat dan ook. Wij willen u alleen vertellen wat Jezus Christus voor u persoonlijk heeft gedaan en u helpen om zelf het Woord van God te begrijpen. ‘

‘Er zijn allerlei dingen in de Bijbel die wij zelf niet weten of niet helemaal begrijpen, maar wij bieden u een korte studie aan. Zou u daarin geïnteresseerd zijn? Heel veel mensen zeggen dan: ‘Ja, ik heb wel interesse.’ Dus we spreken dan een tijdstip bij hen thuis af en beginnen met de discipelschaplessen. 

Wij doen geen wat ik noem ‘microwave’-evangelisatie, waar we hen klemzetten, en een gebedje laten nazeggen waarbij ze niet eens begrijpen wat ze doen. Wij volgen deze discipelschaplessen en helpen hen Jezus Christus te begrijpen en als gekruisigde.

Ik sprak een pastor over onze discipelschaplessen en hij vroeg: ‘Don, wat gebeurt er na de eerste les?’ Na de eerste les begrijpt iemand wat hij moet doen om te reageren op Jezus Christus en om de genade en vergeving die Hij aanbiedt te ontvangen. Wij zijn geen verkopers onder druk. Dat is niet onze benadering, maar door de eerste les gaan zij vanuit hun hart beseffen wat ze moeten doen. 

Hij vroeg: ‘Wat gebeurt er dan na les 15?’ Hij zei: ‘Als iemand na les 15 bij ons is gebleven, dan hebben ze zich bekeerd van hun zonden, zijn gedoopt in water en in de Heilige Geest. Die dingen zien wij niet pas na les 15 gebeuren, maar vaak al na les 6.

In Matteüs 28 gaf Jezus ons de opdracht om naar alle volkeren te gaan, hen tot discipelen te maken en tijdens dit proces te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tijdens dit discipelen brengen wij bij de ongelovige begrip aan over Jezus Christus en die gekruisigd. Terwijl wij week na week dat begrip aanbrengen, bouwen wij aan een relatie met hen, een vriendschap. Ze gaan ons vertrouwen en van ons houden. Wij brengen hen Gods Woord, we gaan geen preken afsteken. We lezen de Schrift en zetten hen aan om zelf te lezen, en stellen vragen op zo’n manier dat zij zelf de antwoorden uit Gods Woord gaan zien. 

Week na week zien wij mensen zover komen dat ze bereid zijn om openlijk Christus te belijden omdat ze beseffen wat het betekent om Hem te aanvaarden, om Hem te volgen en Hem toegewijd te zijn. Dat is heel anders dan vele evangelisatiebenaderingen vandaag de dag.

De manier waarop wij er op uit gaan om de verlorenen te bereiken is allereerst door ons persoonlijk getuigenis, en ieder van ons heeft een persoonlijk getuigenis. Vaak schrijven wij onze eigen traktaten. Ik heb er een geschreven getiteld: ‘De dood van mijn dochter’, die ik bij vele deuren heb afgegeven. Andere mensen uit ons Discipelschap Evangelisatie team hebben tractaten geschreven als: ‘Een slaaf werd vrij’, door Joe Roese, die gebonden was door alcohol en drugs. En ‘de dood van een drugs vriend’, door Rocky Forry, die vanaf zijn 15e verslaafd was aan drugs, en Jezus maakte hem vrij. Deze getuigenissen vertellen wij mensen aan hun deur.

Sommige mensen zeggen: ‘Maar ik heb helemaal niet zo’n dramatisch getuigenis. Ik heb mijn baby niet na 8 minuten uit de dood zien opstaan.’ Ik besef dat vele mensen dat soort getuigenissen niet hebben. Wellicht heb je een getuigenis zoals Andrew Wommack, die ervoer hoe de kracht van God zijn leven ondersteunde, die hem uit de zonde, de vuiligheid en de goddeloosheid hield waar de meeste mensen mee te worstelen hebben. Ieder van ons heeft een getuigenis en als jij denkt dat die van jou niet indrukwekkend genoeg is, gebruik dan maar die van mij. Toen wij voor het eerst met Discipelschap Evangelisatie begonnen en mensen gingen bereiken, gebruikte Joe Rose mijn getuigenis. Na een poosje deed hij dat zelfs beter dan ikzelf, dus ik zei: ‘He Joe, vertel jij ze eens wat mij is overkomen.’

Als de apostel Paulus zijn persoonlijk getuigenis 3 keer kon gebruiken in het Nieuwe Testament om de verloren mensen te bereiken, kun jij dat ook. Tegenwoordig hebben wij computers met allerlei programma’s: Word Perfect, Microsoft Word of wat dan ook. Het is heel gemakkelijk om een traktaat te maken met jouw eigen persoonlijk getuigenis. Het is veel effectiever om te zeggen: ‘Dit heb ik niet bij de Bijbelshop gekocht, wat ik je hier geef is wat ik zelf heb meegemaakt.’

Ik zou je willen vragen om er eens voor te gaan zitten en je persoonlijk getuigenis op te schrijven – wat met jou is gebeurd en hoe jij Jezus Christus hebt ontmoet. Vertel dan eens jouw getuigenis aan iemand anders, alsof je het bij iemand aan de deur vertelt.

Als je meer informatie wil over dit onderwerp, ga dan naar mijn website: www.krowtracts.com en zoek de informatie op over ‘tips on sharing your faith’. Schrijf je eigen persoonlijk getuigenis en oefen in het vertellen en bestudeer de ‘tips on sharing your faith.’

Het is heel belangrijk dat je het echt bestudeert, niet alleen maar leest. Terwijl je de volken een voor een evangeliseert en tot discipelen maakt. God zegene je.


Discipelschap vragen

1. Lees Markus 16:15. Aan wie moet het Evangelie worden verkondigd?

2. Lees Mattheus 28:19-20. Wie moeten tot discipelen worden gemaakt?

3. Lees Handelingen 8:5, 26; 16:13-15, 23 ; 20:20-12. Waar vond deze Evangelisatie plaats?

4. Lees Markus 4:11-12. Voor iemand werkelijk tot bekering kan komen moet hij: 
A. Zien 
B. Begrijpen 
C. Horen 
D. Inzicht hebben. 
E. Alle bovenstaande

5. Lees Handelingen 28:23-24. Toen Paulus het Evangelie uitlegde en ervan getuigde, hoelang bleef hij dit doen om de mensen te overtuigen van de aanspraken van Jezus?

6. Lees Handelingen 16:14. Als iemand werkelijk tot Christus komt, wat moet dan worden geopend?

7. Lees Handelingen 2:37. Wat gebeurt er als iemands hart wordt geopend en zij worden overtuigd?

8. Lees Handelingen 16:31, 2:38. En wat moet deze persoon dan doen?

9 Lees Handelingen 2:42 en Johannes 8:31-32. En wat moet iemand dan vervolgens doen?

10. Lees Romeinen 10:14-15. Hoe komt iemand in omgekeerde volgorde (in deze verzen) tot Christus?

Bijbelverzen bij de vragen

Markus 16:15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Matteüs 28:19-20 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Handelingen 8:5,26 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus.
26 En een engel des Heren sprak tot Filippus en zeide: Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam.

Handelingen 16:13-15, 23 En op de sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn; en nedergezeten, spraken wij tot de vrouwen, die samengekomen waren. 14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. 15 En toen zij gedoopt was en haar huis, nodigde zij ons, zeggende: Indien gij van oordeel zijt, dat ik de Here getrouw ben, neemt dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe.
23 en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken.

Handelingen 20:20-21 hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, 21 Joden en Grieken betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Here Jezus.

Markus 4:11-12 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, 12 dat zij ziende zien en niet bemerken, en horende horen en niet verstaan, opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde. 

Handelingen 28:23-24 En nadat zij een dag met hem hadden afgesproken, kwamen verscheidenen tot hem in zijn verblijf, wie hij met nadruk het Koninkrijk Gods voorstelde, pogende hen te overtuigen ten opzichte van Jezus, uit de wet van Mozes en de profeten, van de vroege morgen tot de avond toe. 24 En sommigen gaven wel gehoor aan hetgeen gezegd werd, maar anderen bleven ongelovig; 25 en zonder het eens geworden te zijn, gingen zij uiteen, nadat Paulus dit ene woord gesproken had: Terecht heeft de heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw vaderen gesproken,

Handelingen 16:14 En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Tyatira, die God vereerde, hoorde toe, en de Here opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd.

Handelingen 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? 

Handelingen 16:31 En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.

Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Johannes 8:31-32 Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij 32 en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

Romeinen 10:14-15 Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen

Antwoorden

1. Lees Markus 16:15. Aan wie moet het Evangelie worden verkondigd? – Ieder schepsel, iedereen

2. Lees Matteüs 28:19-20. Wie moeten tot discipelen worden gemaakt? – De mensen van alle volkeren.

3. Lees Handelingen 8:5, 26; 16:13-15, 23 ; 20:20-12. Waar vond deze Evangelisatie plaats? – In steden, in woestijnen, rivieroevers, gevangenissen, in het openbaar en van huis tot huis.

4. Lees Markus 4:11-12. Voor iemand werkelijk tot bekering kan komen moet hij:- E. alle bovenstaande

5. Lees Handelingen 28:23-24. Toen Paulus het Evangelie uitlegde en ervan getuigde, hoelang bleef hij dit doen om de mensen te overtuigen van de aanspraken van Jezus? – Van ’s morgens tot ’s avonds waarschijnlijk 6 tot 8 uur lang.

6. Lees Handelingen 16:14. Als iemand werkelijk tot Christus komt, wat moet dan worden geopend? – het hart, het meest centrale punt van iemands wezen.

7. Lees Handelingen 2:37. Wat gebeurt er als iemands hart wordt geopend en zij worden overtuigd? – Zij zullen vragen: ‘wat moet ik doen?

8. Lees Handelingen 16:31, 2:38. En wat moet deze persoon dan doen?’- Zich bekeren en geloven in de Heer Jezus Christus en zich laten dopen.

9 Lees Handelingen 2:42 en Johannes 8:31-32. En wat moet iemand dan vervolgens doen? – volharden bij het onderwijs van de apostelen. Blijven leren en toepassen van Jezus woorden.

10. Lees Romeinen 10:14-15. Hoe komt iemand in omgekeerde volgorde (in deze verzen) tot Christus? – iemand wordt gezonden, iemand predikt of verkondigt; omdat ze de boodschap van Christus horen kunnen ze geloven. Omdat ze geloven kunnen ze de naam van de Heer voor redding aanroepen. 


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-16: Het gebruik van de gaven om discipelen te maken...


 

www.vergadering.nu