Bijbelgetrouw, krachtig en praktisch onderwijs van Andrew Wommack
Overzicht van de vertaalde bijbelstudies van Andrew Wommack, klik hier...

Lessen Discipelschap Evangelisatie

Niveau 3 - Les 4: De kracht van Goddelijke relaties
Don Krow

Vandaag spreken we over de kracht van goddelijke relaties.
Als je erover nadenkt, dan spreekt de hele Bijbel over dit onderwerp. Het woord Ďkerkí bijvoorbeeld is in het Grieks het woord Ďekklesiaí en betekent Ďeen eruit geroepen groepí. Als je in het Woord van God zoekt, zie je dat de kerk, of het volk van God, wordt opgeroepen om elkaar te ontmoeten. Ze worden opgeroepen samen te bidden en elkaar dagelijks te bemoedigen. Ze worden aangemoedigd door de kracht van Goddelijke relaties als ze samen wandelen. Als je ook eens over het woord Ďoudsteí wilt nadenken, wordt dat heel vaak gebruikt in de Schrift. Het wordt gebruikt om iemand te beschrijven die ouder is, iemand die gerijpt is, iemand die heeft gewandeld in het leven van Christus, die succesvol is in zijn gezin en in zijn huwelijk. 
Als ik een probleem zou hebben in mijn huwelijk, zou ik naar iemand willen gaan die goddelijk is, die door de jaren heen goddelijk wijsheid heeft vergaard.

We moeten ook beseffen dat de Schrift het lichaam van Christus als een fysiek lichaam beschrijft. Het heeft handen, ogen, oren en andere verschillende delen. We zijn allemaal een deel van elkaar. En als deel van elkaar ontlenen we ook kracht aan elkaar. Elk ledemaat, ieder deel van het lichaam heeft zijn eigen gave, zijn eigen talenten en zijn eigen manier om kracht en kennis te geven.
De Bijbel zegt in Jakobus 5:16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.í Dat is een voorbeeld in de Schrift van de kracht van goddelijke relaties. Weet je, er ontbreekt iets aan het lichaam van Christus. Ik denk dat dit komt omdat we het priesterschap van de gelovige te veel hebben benadrukt, om rechtstreeks naar God te gaan en niet naar een ander. Daardoor zijn we wat kwijtgeraakt. De Bijbel spreekt over de zonden (fouten) aan elkaar te belijden. 

Ik heb een vriend die dr. Loren Lewis heet. Hij is een oudere heer en we hebben veel tijd samen doorgebracht. Hij is een geleerde van het Grieks en leest rechtstreeks uit het Grieks. Als er soms iets in de Schrift is, wat ik maar niet kan begrijpen, ga ik naar hem toe en vraag wat het Grieks erover te zeggen heeft. Ik vraag hem ook naar de vervoegingen van het Grieks en hij helpt mij heel veel bij mijn Bijbelstudies. Ik heb uren en uren met deze man doorgebracht. Hij is een man van wijsheid. Hij is een goddelijke man. Hij heeft een goed huwelijk en een succesvol gezin. En er zijn tijden dat wij allemaal onze zonden moeten belijden. 
Nu weet ik dat de Bijbel zegt dat wij onze zonden aan God moeten belijden en ik zeg ook niet dat wij elkaar onze zonden zouden moeten belijden alsof iemand anders ze zou kunnen vergeven, omdat we rechtstreeks naar God moeten gaan. Maar we moeten ook rekenschap kunnen afleggen in onze levens.

De kracht van het hebben van goddelijke relaties is de kracht die wij nodig hebben om rekenschap te kunnen afleggen. En iemand kan ons aanmoedigen om de Heer te zoeken. In HebreeŽn vertelt de Bijbel ons dat wij elkaar dagelijks moeten vermanen om niet onze samenkomsten te verzuimen, en elkaar te bemoedigen, zodat niemand van ons verhard raakt door het bedrog van de zonde. Dat spreekt over het belang van goddelijke relaties. Aan de negatieve kant waarschuwt de Bijbel ons vele malen voor goddeloze relaties en hoe goddeloze relaties onze gedachten en ons denken kunnen aantasten. 

Voor we het beseffen worden we dan geleid tot dingen waar we niet in betrokken zouden moeten raken, en dat komt dan omdat we onszelf niet hebben beschermd en omgeven met Goddelijke raad. (Spreuken 11:14, 13:20 en 1 KorintiŽrs 15:33). De Bijbel zegt: Ďwant welke gemeenschap heeft gerechtigheid met ongerechtigheid?í(2 KorintiŽrs 6:14).

Terwijl je dit Christenleven wandelt, wees aangespoord om jezelf te omgeven met Goddelijke relaties en schuw degene die jou op negatieve wijze zouden beÔnvloeden. Het is heel belangrijk dat wij goddelijke gelovigen in onze levens hebben, aan wie wij onszelf kunnen scherpen. (Spreuken 27:17) en rekenschap aan kunnen afleggen. God zegene je als je hierover gaat mediteren en blijft nadenken.

Discipelschapvragen

1. Lees 1 KorintiŽrs 15:33. Wat leert dit vers ons over relaties?

2. Lees 1 KorintiŽrs 12:12. Wat laat dit vers ons zien over het Christenleven.

3. Lees HebreeŽn 10:24. Wat kunnen we over goddelijke relaties leren van HebreeŽn 10:24.

4. Lees HebreeŽn 10:25. Wat kunnen we uit dit vers leren over relaties?

5. Lees Spreuken 5:22-23. Waarom moeten wij ons hart bewaken tegen goddeloze relaties?

6. Lees 2 TimotheŁs 2:22. Met wie moeten wij gerechtigheid, geloof, liefde en vrede nastreven?

7. Lees HebreeŽn 13:7. Wie moeten wij gedenken en naar wie moeten wij ons leven in navolging leven?

Bijbelverzen bij de vragen.

1 KorintiŽrs 15:33 Misleidt uzelf niet; slechte omgang bederft goede zeden.

1 KorintiŽrs 12:12 Want gelijk het lichaam ťťn is en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam, hoe vele ook, ťťn lichaam vormen, zo ook Christus;

HebreeŽn 10:24 En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.

HebreeŽn 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

Spreuken 5:22-23 Zijn ongerechtigheden vangen de goddeloze, in de strikken zijner zonde raakt hij vast. 23 Hij sterft, omdat tucht hem ontbreekt, door zijn grote dwaasheid verdwaalt hij. 

2 TimotheŁs 2:22 Schuw de begeerten der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen, die de Here aanroepen uit een rein hart.

HebreeŽn 13:7 Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.

Antwoorden

1. Lees 1 KorintiŽrs 15:33. Wat leert dit vers ons over relaties? Ė slecht gezelschap bederft een goed karakter

2. Lees 1 KorintiŽrs 12:12. Wat laat dit vers ons zien over het Christenleven. Ė net als het fysieke lichaam hebben wij alle andere ledematen van het lichaam van Christus nodig.

3. Lees HebreeŽn 10:24. Wat kunnen we over goddelijke relaties leren van HebreeŽn 10:24. Ė Degenen die in goddelijke relatie met ons staan, sporen anderen aan om lief te hebben en goede werken te doen.

4. Lees HebreeŽn 10:25. Wat kunnen we uit dit vers leren over relaties? Ė wij moeten samen komen, gemeenschap hebben en elkaar aanmoedigen.

5. Lees Spreuken 5:22-23. Waarom moeten wij ons hart bewaken tegen goddeloze relaties? Ė zodat we niet door dwaasheid verloren gaan.

6. Lees 2 TimotheŁs 2:22. Met wie moeten wij gerechtigheid, geloof, liefde en vrede nastreven? Ė met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.

7. Lees HebreeŽn 13:7. Wie moeten wij gedenken en naar wie moeten wij ons leven in navolging leven? Ė De voorgangers die het Woord van God tot je gesproken hebben.


Copyright © 2004, Don W. Krow
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge. Discipleship Evangelism P.O. Box 17007 Colorado Springs, Colorado 80935-7007 U.S.A. www.delessons.org


Deze studies zijn door Jan Vossen vertaald. Zie ook:
www.awmi.net
www.awme.net/country_holland
www.vergadering.nu/wommack

Les 3-5: Vervolging...


 

www.vergadering.nu